Aktualności
samorządowe

czwartek 31.05.2012

Kategoria
Wiadomości z Powiatu

Punkt Konsultacyjny KSU

powiększ tekst A A A

Punkt Konsultacyjny KSU zaprasza osoby planujące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i przedsiębiorców do korzystania z usług informacyjnych i doradczych.
Usługi informacyjne i doradcze PK KSU przeznaczone są dla wszystkich, bez względu na wielkość firmy, formę prawną w jakiej prowadzona jest działalność gospodarcza, siedzibę czy branżę.

USŁUGI INFORMACYJNE
bezpłatne, poprzedzone diagnozą potrzeb i obejmują udzielanie informacji oraz „opiekę nad klientem".

Usługi informacyjne dostarczają wiedzy na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej:

 •  jak, krok po kroku, założyć własną firmę?
 • co zrobić, aby firma prężnie się rozwijała?
 • skąd i w jaki sposób pozyskać środki finansowe na założenie lub rozwój przedsiębiorstwa?
 •  jak pokonywać problemy pojawiające się w bieżącej działalności?

Usługi informacyjne „opieka nad klientem" obejmują:

 • pomoc przy wyborze usługodawcy oraz przy rozpoczęciu z nim współpracy, np. usługi systemowe KSU; proinnowacyjne, szkoleniowe, finansowe lub testowane pilotażowo,
 • pomoc w trakcie korzystania z usług specjalistycznych zapewnianych przez inne podmioty.

USŁUGI DORADCZE
Składają się z dwóch etapów: diagnozy potrzeb biznesowych oraz doradztwa:

Asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej – adresowana do osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, w wymiarze nie większym niż 16 godz., za odpłatnością w max wysokości 160 zł. i składa się z:

 • konsultacji nt. profilu planowanej działalności,
 • analizy SWOT planowanej działalności,
 • analizy form i źródeł finansowania działalności,
 • pomocy w przygotowaniu biznesplanu,
 • wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przygotowania dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej,
 •  pomocy w rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG oraz dokonywania zmian w dalszym etapie jej prowadzenia.

Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej – adresowana do przedsiębiorców, w wymiarze nie większym niż 24 godz., za odpłatnością w max wysokości 240 zł. i obejmuje 4 moduły:

 • spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,
 • marketing przedsiębiorstwa,
 • organizacja przedsiębiorstwa,
 • finanse przedsiębiorstwa.

W prowadzeniu firmy zwykle najtrudniejsze są pierwsze miesiące. Często firmy, zwłaszcza małe mają kłopoty związane z bieżącą działalnością i nie wiedzą gdzie mogą zwrócić się o pomoc czy poradę, nie zawsze dysponują wystarczającymi środkami finansowymi by zapewnić sobie opiekę prawną, ekonomiczną, analityczną przez firmy komercyjne.
Każdy, kto chce uzyskać informację związaną z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, może być klientem Punktu Konsultacyjnego. Z usług można korzystać: w siedzibie PK KSU, telefonicznie i na dyżurach lub w innych uzgodnionych lokalizacjach.

Wynikiem pracy doradców będzie powstała w trakcie usługi doradczej dokumentacja, np.: dokumenty rejestracyjne firmy, (lub inne, np. do ZUS, US, wnioski o pozwolenia, itd.) analiza najkorzystniejszego sposobu rozliczania podatku dochodowego, biznes plan (lub element biznes planu), analiza finansowa (lub element), kosztorys przedsięwzięcia, przygotowany wniosek kredytowy lub o dotację (lub element), plan marketingowy, strategia rozwoju firmy, wezwanie do zapłaty i stanowić będzie potwierdzenie wykonania usługi.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie.


Punkt Konsultacyjny KSU w Tarnowie
Ośrodek MISTiA w Tarnowie
33-100 Tarnów
ul. Sikorskiego 5
tel.: 14 621 22 16
czynny: pn.- pt.: 8:00 - 16:00
e-mail: tarnow@mistia.org.pl
www.pkksu.mistia.org.pl
www.malopolska.ksu.parp.gov.pl

Dyżury Punktu Konsultacyjnego KSU w Tarnowie:

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
Adres: ul. Berka Joselewicza 5, 39-200 Dąbrowa Tarnowska
Termin: każdy pierwszy wtorek miesiąca, godz.: 9:00 – 13:00

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku
Adres: ul. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko
Termin: każda druga środa miesiąca, godz.: 9:00 – 13:00

Miejsce: Urząd Miasta w Ryglicach
Adres: ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice
Termin: każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, godz.: 9:00 – 13:00

Miejsce: Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.
Adres: ul. Rynek 8, lok. 9, 32-400 Myślenice
Termin: każdy poniedziałek – czwartek tygodnia, godz.: 8:00 – 12:00

Krajowy System Usług to ogólnopolska sieć ośrodków prowadzonych przez ponad 150 renomowanych instytucji wspierających rozwój biznesu. Ich oferta adresowana jest zarówno do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i osób podejmujących działalność gospodarczą. FRDL MISTiA należy do KSU od 1996 r. i posiada akredytację w zakresie usług informacyjnych, doradczych o charakterze ogólnych i szkoleniowych.
Punkty Konsultacyjne KSU zostały wybrane w konkursie spośród podmiotów zarejestrowanych w zakresie usług informacyjnych w Krajowym Systemie Usług (KSU) i działają na podstawie umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Wszystkie usługi świadczone są wg standardów Krajowego Systemu Usług (KSU)
Projekt „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU" realizowany jest w ramach projektu systemowego PARP „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops" (2012-2013) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie II, Podziałanie 2.2.1.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.