Aktualności
samorządowe

czwartek 09.01.2014

Kategoria
Wiadomości z Powiatu

Zapraszamy do udziału w VII edycji konkursu pn. "Bądź Wielkim"

powiększ tekst A A A

16 maja 2014 r. - Finał konkursu pn. "Bądź Wielkim"

W dniu 16 maja 2014 r. (piątek) o godz. 11:00 w Dąbrowskim Domu Kultury rozpocznie się Finał siódmej edycji Regionalnego konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez świętego Jana Pawła II pn. "Bądź Wielkim".

PROGRAM FINAŁU
VII REGIONALNEGO KONKURSU POŚWIĘCONEGO WARTOŚCIOM GŁOSZONYM PRZEZ ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II pn. „BĄDŹ WIELKIM"

Godzina 10:15 – zbiórka zespołów zakwalifikowanych do finału

1. Godz. 11:00 – oficjalne rozpoczęcie finałowego etapu konkursu „Bądź Wielkim"
2. Występy laureatów konkursu – cz. 1 (szkoły podstawowe i gimnazjum)
3. Ok. godz. 13:15 - poczęstunek
4. Występy laureatów konkursu – cz. 2 (szkoły ponadgimnazjalne)
5. Ok. godz. 14:45 – koncert okolicznościowy
6. Wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu
7. Zakończenie konkursu – ok. godz. 16:00.

WAŻNE INFORMACJE DLA FINALISTÓW KONKURSU:

1. Organizatorzy przypominają, że wszystkie zespoły są zobowiązane przesłać na adres mailowy: edukacja@powiatdabrowski lub dostarczyć osobiście do Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w terminie do 9 maja 2014 r. wszystkie materiały multimedialne, które będą wykorzystane przez zespół podczas występu (np. podkład muzyczny- format MP3, prezentacja,...);
2. Zespoły zakwalifikowane do finału konkursu proszone są o zgłoszenie w biurze organizacyjnym konkursu w terminie do 9 maja br. zapotrzebowania na elementy scenografii typu: stoliki, krzesła (tel. 14/642-24-31 wewn. 243)

3. Każdy zespół może umówić się na próbę – termin i godzinę należy uzgodnić z Dyrekcją Dąbrowskiego Domu Kultury, ul. Kościuszki 11, 33-200 Dąbrowa Tarnowska; tel. 14/655-92-14.

4. Czas występu: do 10 minut (plus dodatkowo maksymalnie 5 minut na przygotowanie sceny i zespołu). Za przekroczenie przez zespół czasu przeznaczonego na występ będą odejmowane punkty.

5. Zbiórka zespołów zakwalifikowanych do finału: godz. 10:15 (podpisanie listy obecności, zajęcie przez zespoły miejsc, przygotowanie się zespołów do występu finałowego).

6. Losowanie kolejności, w jakiej zespoły będą występować podczas finału – zgodnie z informacją podaną w dniu 09.04.2014 r. – miało nastąpić w dniu 16.05.2014 r.
Mając jednak na uwadze kwestie organizacyjne postanowiono przeprowadzić losowanie bez udziału przedstawicieli zespołów.
Zespoły będą występować na scenie wg następującej kolejności wynikającej z przeprowadzonego przez organizatorów losowania:

SZKOŁY PODSTAWOWE:
/1/ Szkoła Podstawowa w Ziempniowie (Zespół w składzie: Katarzyna Gawlak, Karolina Kopacz, Zuzanna Wójcik, Szymon Matuszczak, Przemysław Opyd)
/2/ Szkoła Podstawowa w Zalipiu (Zespół w składzie: Ewelina Tarka, Katarzyna Wojcieszko, Iwona Skowron, Patrycja Ruta, Justyna Lelek)
/3/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrzynce (Zespół w składzie: Joanna Dziedzic, Dominika Dudek, Martyna Dudek, Gabriela Dudek, Ewelina Dudek)
/4/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej (Zespół w składzie: Oliwia Puła, Kamila Machaj, Natalia Nędza, Patrycja Rogoż, Karolina Bąk)

GIMNAZJA:

/5/ Gimnazjum w Radgoszczy (Zespół w składzie: Paulina Burzec, Gabriela Leżoń, Justyna Toczek, Aleksandra Zielińska, Natalia Mazur)
/6/ Gimnazjum im. T. Kościuszki w Mędrzechowie (Zespół nr 1 w składzie: Szymon Smaga, Monika Trzepacz, Szczepan Nowak, Anna Słomska, Sylwia Chmura)
/7/ Gimnazjum w Oleśnie (Zespół nr 2 w składzie: Natalia Garncarz, Kinga Chabin, Angelika Lis, Aleksandra Wegiel, Angelika Ryczek)
/8/ Publiczne Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej (Zespół nr 2 w składzie: Patrycja Dykas, Aneta Marek, Aneta Witek, Aleksandra Sikora, Ewelina Świątek)

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

/9/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu (Zespół nr 1 w składzie: Wojciech Ryczek, Wojciech Węgiel, Piotr Skowron, Paweł Grzesik, Michał Ptak)
/10/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej (Zespół nr 3 w składzie: Iwona Dziedzic, Karolina Rozkuszka, Oliwia Koper, Krzysztof Mika, Patrycja Markot)
/11/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej (Zespół nr 1 w składzie: Karolina Bartoń, Natalia Nawój, Klaudia Nawój, Klaudia Szczypta, Joanna Bania)
/12/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu (Zespół nr 2 w składzie: Patrycja Rodak, Dominik Garncarz, Damian Bania, Natalia Sajdak, Sylwester Czupryna)

Opracowała: D. Jedynak
02.05.2014


 

Rozstrzygnięto II etap konkursu "Bądź Wielkim"

Organizatorzy VII edycji Regionalnego konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez błogosławionego Jana Pawła II pn. "Bądź Wielkim" informują, że rozstrzygnięto II etap konkursu. Zespoły zakwalifikowane do II etapu miały za zadanie zilustrować wybrane hasło, przesłanie, myśl przewodnią wybranej pielgrzymki Jana Pawła II, którą odbył w okresie 16.10.1983 r. – 15.10.1988 r.

Do organizatora wpłynęło łącznie 35 prac konkursowych, w tym:
- w kategorii „szkoły podstawowe" prace złożyło 10 zespołów,
- w kategorii „gimnazja" prace złożyło 13 zespołów,
- w kategorii „szkoły ponadgimnazjalne" prace złożyło 12 zespołów.

Członkowie Komisji konkursowej (Stanisław Krawiec - Dyrektor Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, Ewa Drzazga - Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brniu, Paweł Chojnowski - Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury, Dagmara Jedynak – Inspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia - Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, Edmund Wilk – artysta plastyk) oceniali złożone prace wg następujących kryteriów:
(1) Zgodność pracy z wytycznymi określonymi dla pracy konkursowej i komentarza (m.in. format pracy, objętość komentarza): 0-0,5 pkt.
(2) Ogólne wrażenie artystyczne (m.in. oryginalność, estetyka, stopień trudności, atrakcyjność wizualna pracy): 0-3,5 pkt.
(3) Komentarz do pracy (m.in. czytelność przekazu, styl, ogólne wrażenie): 0-1 pkt.

Komisja sporządzając listę zespołów, które zostały zakwalifikowane do finałowego etapu, brała pod uwagę sumę punktów (!):
• uzyskanych przez poszczególnych członków zespołu podczas pisemnego testu - I etap (maksymalna liczba punktów jaką pięcioosobowy zespół mógł uzyskać z pisemnego testu wynosi 5 pkt.)
• przyznanych za pracę plastyczną wykonaną przez zespół – II etap (maksymalnie 5 punktów).

Do finału zakwalifikowane zostały zespoły, które w trakcie zmagań w ramach I i II etapu konkursu uzyskały łącznie największą liczbę punktów.
Organizatorzy podjęli decyzję, że do finału zakwalifikowanych zostanie aż 12 zespołów (w każdej z kategorii do finału zakwalifikowano po cztery a nie po trzy zespoły).

W kategorii „szkoły podstawowe" do finałowego etapu zakwalifikowane zostały:

1. Szkoła Podstawowa w Zalipiu
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrzynce
4. Szkoła Podstawowa w Ziempniowie

W kategorii „gimnazja" do finałowego etapu zakwalifikowane zostały:

1. Gimnazjum w Radgoszczy
2. Gimnazjum im. T. Kościuszki w Mędrzechowie – Zespół nr 1
3. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej - Zespół nr 2
4. Gimnazjum w Oleśnie – Zespół nr 2

W kategorii „szkoły ponadgimnazjalne" do finałowego etapu zakwalifikowane zostały:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu – Zespół nr 1
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu – Zespół nr 2
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej - Zespół nr 1
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej - Zespół nr 3

Komisja konkursowa przyznała również 8 wyróżnień dla zespołów, których prace konkursowe uzyskały wysoką liczbę punktów, jednak biorąc pod uwagę sumę punktów uzyskanych podczas I i II etapu zespoły nie zostały zakwalifikowane do finału. Aż 7 wyróżnień trafiło do zespołów reprezentujących szkoły gimnazjalne.

Wyróżnienia za pracę konkursową otrzymały:
1. Zespół Szkół w Leszczynie – Gimnazjum
2. Gimnazjum w Oleśnie – Zespół nr 1
3. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej - Zespół nr 1
4. Gimnazjum w Czerminie
5. Gimnazjum Publiczne w Radomyślu Wielkim
6. Gimnazjum im. T. Kościuszki w Mędrzechowie – Zespół nr 2
7. Gimnazjum w Szczucinie
8. Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Niecieczy

W Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu zostanie zorganizowana wystawa prac konkursowych, którą będzie można zwiedzać od 11 kwietnia do 13 maja br. w godzinach od 8:00 do 16:00 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek), a w środy od 8:00 do 16:00.

Organizatorzy konkursu informują, że wszyscy uczestnicy II etapu konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Wyróżnione zespoły oraz finaliści konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas finału w dniu 16 maja 2014 r. w Dąbrowskim Domu Kultury.

Wszystkim uczestnikom VII Regionalnego konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez błogosławionego Jana Pawła II pn. "Bądź Wielkim" dziękujemy za przystąpienie do konkursu i za zaangażowanie na rzecz poznania postaci i nauczania błogosławionego Jana Pawła II.
Dziękujemy również opiekunom zespołów za zachęcenie dzieci i młodzieży do udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu oraz za ogrom pracy włożony w przygotowanie uczniów do udziału w konkursie.
Laureatom II etapu oraz zespołom wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

WAŻNE INFORMACJE DLA LAUREATÓW II ETAPU KONKURSU!

Drodzy uczestnicy finałowego etapu konkursu pn. "Bądź Wielkim"!

Serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że będziemy mogli spotkać się z Wami podczas Finału konkursu. Poniżej podajemy najważniejsze informacje dotyczące przygotowań, jak i samego przebiegu finałowego etapu konkursu.

1. Finał konkursu odbędzie się w Dąbrowskim Domu Kultury (ul. Kościuszki 11, 33-200 Dąbrowa Tarnowska) w dniu 16 maja 2014 r. (piątek) – oficjalne rozpoczęcie
o godzinie 11:00.

Zbiórka zespołów zakwalifikowanych do finału: godz. 10:15 (podpisanie listy obecności, losowanie kolejności, w jakiej zespoły będą występować podczas finału, zajęcie przez zespoły miejsc, przygotowanie się zespołów do występu finałowego).

2. Konkurs finałowy odbywał się będzie przy udziale publiczności, a jego tematem będzie przedstawienie w sposób widowiskowy (tj. poprzez scenografię, kostiumy, oprawę muzyczną, czytelny przekazu itp.) sylwetki wybranego świętego/ świętej lub błogosławionego/ błogosławionej, który/-ra został/-ła kanonizowany/-na lub beatyfikowany/-na przez Jana Pawła II w latach 1984-1988.
Lista wybranych osób kanonizowanych lub beatyfikowanych przez Papieża Polaka stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.

3. Sylwetkę tego samego świętego/ błogosławionego, wybranego z listy, o której wyżej mowa, może przedstawić maksymalnie 3 zespoły.

Dlatego, zespoły są zobowiązane poinformować Organizatorów konkursu o dokonanym wyborze w terminie do 30 kwietnia 2014 r. – decyduje kolejność zgłoszeń! W przypadku zespołu, który jako czwarty zgłosi chęć przedstawienia wybranej postaci świętego/ błogosławionego – zespół będzie musiał dokonać innego wyboru, o którym niezwłocznie poinformuje Organizatorów konkursu.

Informację o dokonanym wyborze należy podać telefonicznie – tel. 14/642-24-31 wewn. 243. Pracownik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia przyjmuje w/w zgłoszenie i weryfikuje je (max 3 zespoły, które wybrały tego samego świętego/ błogosławionego). Jedynie pozytywna weryfikacja zgłoszenia stanowi podstawę do rozpoczęcia przez zespół prac nad przygotowaniem występu finałowego.

4. W finałowym przedstawieniu może wziąć udział jeden, kilku lub wszyscy członkowie zespołu. Bez względu na liczbę członków zespołu występujących na scenie nagradzani będą wszyscy członkowie zespołu zakwalifikowanego do finału, pod warunkiem osobistego uczestnictwa w finałowym etapie.

5. Zespół/ członek zespołu, przedstawiając wybranego świętego/ błogosławionego, może zastosować dowolną formę teatralną / rodzaj widowiska teatralnego (również takie jak teatr plastyczny - posługujący się przede wszystkim obrazem, rezygnujący niemal całkowicie ze słowa, teatr posługujący się lalkami, figurami czy cieniami,...)
Należy pamiętać, że teatr może odwoływać się niemal do wszystkich zmysłów człowieka. Może łączyć obraz (scenografia, kostium, rekwizyty), ruch (choreografia; gest, mimika) z dźwiękiem (oprawa muzyczna).
6. Ocenie podlegać będą: scenografia, kostiumy, oprawa muzyczna, ogólne wrażenie artystyczne, w tym spójność akcji, czytelność przekazu.
7. Zespół za to zadanie będzie mógł uzyskać maksymalnie 5 pkt.
8. Czas trwania występu zespołu nie może być dłuższy niż 10 minut. Zespół będzie miał dodatkowo maksymalnie 5 minut na przygotowanie sceny do występu.
Organizatorzy zwracają się do członków zespołu o ścisłe dostosowanie się do powyższych obostrzeń czasowych, gdyż za przekroczenie przez zespół czasu przeznaczonego na występ będą odejmowane punkty – 0,5 pkt. z ogólnej liczby punktów uzyskanych przez zespół w ramach zmagań I, II i finałowego etapu. O fakcie tym zespół będzie oczywiście poinformowany.

9. Przypominamy, że o miejscu w Finale będzie decydowała suma punktów, jakie poszczególne zespoły uzyskały podczas zmagań I, II i III tj. finałowego etapu konkursu. Dlatego każdy punkt uzyskany przez zespół jest bardzo ważny!

10. W uzasadnionych przypadkach (np. choroba członka zespołu, zdarzenie losowe) zespół, który zakwalifikował się do finału może uzupełnić skład po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu Organizatorom, przy czym należy pamiętać, że udział tej osoby musi być niezbędny do prawidłowego wykonania na scenie zdania finałowego.

11. Wszystkie zespoły są zobowiązane dostarczyć do biura organizacyjnego konkursu tj. do Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w terminie najpóźniej do 9 maja 2014 r. wszystkie materiały multimedialne, które będą wykorzystane przez zespół podczas występu (np. podkład muzyczny- format MP3, prezentacja,...).

12. Zespoły zakwalifikowane do finału konkursu proszone są o zgłoszenie do organizatora konkursu w terminie do 9 maja br. zapotrzebowania na elementy scenografii typu: stoliki, krzesła.

13. Organizator zapewnia nagłośnienie, mikrofony, sprzęt odtwarzający.

14. Każdy zespół może umówić się na próbę – termin i godzinę należy uzgodnić z Dyrekcją Dąbrowskiego Domu Kultury, ul. Kościuszki 11, 33-200 Dąbrowa Tarnowska; tel. 14/655-92-14.

Wszystkim uczestnikom III etapu życzymy powodzenia!

Jednocześnie informujemy, że szczegółowy program Finału konkursu „Bądź Wielkim", zostanie zamieszczony na stronie konkursowej w późniejszym terminie!

Organizatorzy konkursu:

• Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej,
• Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu,
• Powiatowa Biblioteka Publiczna z siedzibą w Brniu,
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej,
• Dąbrowski Dom Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej.

09.04.2014 r.


 

Rozstrzygnięto I etap konkursu pn.Bądź Wielkim

Organizatorzy VII Regionalnego konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez błogosławionego Jana Pawła II pn. "Bądź Wielkim" informują, że rozstrzygnięto I etap konkursu.

Prawie tysiąc uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu dąbrowskiego, bocheńskiego, tarnowskiego, mieleckiego i nowosądeckiego w dniu 25.02.2014 r. wypełniało test opracowany odrębnie dla każdej z kategorii.

Do II etapu zakwalifikowane zostały pięcioosobowe zespoły, złożone z uczestników, którzy w teście indywidualnie uzyskali minimum 80% wymaganych punktów.

Decyzją organizatorów konkursu, do II etapu zostały dodatkowo zakwalifikowane 3 zespoły z szkół podstawowych, złożone z uczestników, których suma zdobytych w teście punktów wynosiła co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia przez zespół.

W kategoriiszkoły podstawowedo II etapu zakwalifikowanych zostało 10 zespołów: 

 1. Szkoła Podstawowa w Brniu Osuchowskim (1 zespół)
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej (1 zespół)
 3. Szkoła Podstawowa w Luszowicach (1 zespół)
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Muchówce (1 zespół)
 5. Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Niecieczy (1 zespół)
 6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej (1 zespół)
 7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrzynce (1 zespół)
 8. Szkoła Podstawowa w Zabrniu (1 zespół)
 9. Szkoła Podstawowa w Zalipiu (1 zespół)
 10. Szkoła Podstawowa w Ziempniowie (1 zespół)

W kategoriigimnazja”  do II etapu zakwalifikowanych zostało 14 zespołów:

 1. Gimnazjum w Czerminie (1 zespół)
 2. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej (3 zespoły)
 3. Zespół Szkół w Leszczynie – Gimnazjum (1 zespół)
 4. Zespół Szkół w Mędrzechowie – Gimnazjum (2 zespoły)
 5. Gimnazjum w Oleśnie (3 zespoły)
 6. Gimnazjum w Radgoszczy (1 zespół)
 7. Gimnazjum Publiczne w Radomyślu Wielkim (1 zespół)
 8. Gimnazjum w Szczucinie (2 zespoły)

W kategoriiszkoły ponadgimnazjalnedo II etapu zakwalifikowanych zostało 12 zespołów:

 1. Zespół Szkół nr 1 w Bochni (1 zespół)
 2. Zespół Szkół Ponagimnazjalnych w Brniu (2 zespoły)
 3. Zespół Szkół Ponagimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej (2 zespoły)
 4. Zespół Szkół Ponagimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej (4 zespoły)
 5. Zespół Szkół w Łapanowie (1 zespół)
 6. Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie (1 zespół)
 7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy (1 zespół)

LaureaciIetapukonkursu.pdf

Wszystkim laureatom I etapu serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych etapach!

WAŻNE!

INFORMACJE DLA SZKÓŁ ORAZ ZESPOŁÓW

ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU KONKURSU:        

I. Dyrekcje szkół, w których do II etapu  zakwalifikowało się więcej niż 5 osób, prosimy o:

1) ustalenie składu pięcioosobowych zespołów;

2) przesłanie do Biura organizacyjnego konkursu zestawienia obejmującego:

a) nazwę szkoły/ instytucji,

b) numer zespołu (nadany przez szkołę: Zespół nr 1, Zespół nr 2, …) – w przypadku, gdy z danej szkoły do II etapu zakwalifikowało się co najmniej 2 pięcioosobowe zespoły

c) dane dotyczące członków poszczególnych zespołów (imię, nazwisko, klasa)

np. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej – Zespół nr 1: 1.…, 2…..., 3…., 4…., 5…../ dane uczniów/; Publiczne Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej – Zespół nr 2: …../ dane uczniów/ ).

Powyższe zestawienie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2014 r. na adres e-mail: edukacja@powiatdabrowski.pl

II. Praca konkursowa – etap II:

1)      Zespoły zakwalifikowane do II etapu mają za zadanie zilustrować wybrane hasło, przesłanie, myśl przewodnią wybranej pielgrzymki Jana Pawła II, którą odbył w okresie 16.10.1983 r. – 15.10.1988 r.

2)      O dokonanym wyborze hasła, przesłania, myśli przewodniej należy powiadomić głównego organizatora konkursu – przesyłając stosowną informację na adres e-mail: edukacja@powiatdabrowski.pl w terminie do 31 marca 2014 r.

3)      Wytyczne do pracy konkursowej:

a)  format pracy A3 (29,7 cm x 42,0 cm);

b) praca musi być oprawiona w antyramę;

c) technika wykonania pracy dowolna (m.in. akwarela, pastele, szkic, grafika warsztatowa, kolaż) z zastrzeżeniem, iż niedopuszczalne jest drukowanie ilustracji;

  d) praca powinna być czytelnie opisana (tył pracy):  pełna nazwa szkoły + numer zespołu + imiona i nazwiska członków zespołu;

e) do pracy konkursowej na osobnej kartce formatu A4 (kartka zalaminowana lub w inny sposób zabezpieczona przed zniszczeniem) należy dołączyć KOMENTARZ do pracy:

 • całość powinna być napisana czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki – 13, odstęp 1,15;
 • w górnej części kartki (wytłuszczoną czcionką) należy zamieścić podstawowe informacje dotyczące zespołu tj. pełna nazwa szkoły + numer zespołu (np. Publiczne Gimnazjum nr 2
  w Dąbrowie Tarnowskiej – Zespół nr 2) + imiona i nazwiska członków zespołu wykonującego pracę + klasa do której uczęszczają (np. kl. I, kl. III),
 • hasło, przesłanie, myśl przewodnią wybranej pielgrzymki, które/-ra zostało/-ła zilustrowane, powinno zostać opatrzone autorskim komentarzem, interpretacją – styl dowolny.

4)      Pracę konkursową wraz z komentarzem należy dostarczyć w terminie do 4 kwietnia 2014 r. (piątek) do:

 • biura organizacyjnego konkursu tj. Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej (I piętro, pokój nr 43), ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska z dopiskiem „Bądź Wielkim – II etap”
 • lub do Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu – Breń 1, 33-210 Olesno.

5) Złożone prace będą oceniane przez powołaną przez organizatorów Komisję konkursową według następujących kryteriów:

(1) Zgodność pracy z wytycznymi określonymi dla pracy konkursowej i komentarza (m.in. format pracy, objętość komentarza): 0-0,5 pkt.

(2) Ogólne wrażenie artystyczne (m.in. oryginalność, estetyka, stopień trudności, atrakcyjność wizualna pracy): 0-3,5 pkt.

(3) Komentarz do pracy (m.in. czytelność przekazu, styl, ogólne wrażenie):  0-1 pkt.

6) Organizatorzy przypominają, że Komisja konkursowa sporządzając listę zespołów, które zakwalifikują się do finałowego etapu będzie brała pod uwagę sumę punktów:

a) uzyskanych przez poszczególnych członków zespołu podczas pisemnego testu - I etap

- maksymalna liczba punktów jaką pięcioosobowyzespółmógł uzyskać z pisemnego testu wynosi: 5 pkt.)*

b) przyznanych za pracę konkursową wykonaną przez zespół – II etap (maksymalnie 5 punktów).

* Przykład obliczenia liczby punktów, jaką zespół może uzyskać za test:

Suma punktów uzyskana przez poszczególnych członków zespołu podczas pisania testu zostanie podzielona przez maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia tj. 30 dla  - dla szkół podstawowych, 35  - dla szkół gimnazjalnych i 40 – dla szkół ponadgimnazjalnych) – uzyskany wynik zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku w górę    

 Przykład: szkoły podstawowe:     

Zespół nr 1 (30 pkt. + 30 pkt. + 30 pkt. + 30 pkt. + 30 pkt) : 30 = 5 pkt

Zespół nr 2 (29,5 pkt. + 20 pkt. + 19,5pkt. + 19 pkt. + 18 pkt) : 30 = 3,53 pkt

Zespół nr 3 (24 pkt. + 24 pkt. + 24 pkt. + 24 pkt. + 24 pkt) : 30 = 4 pkt

Przykład: szkoły gimnazjalne:     

Zespół nr 1 (35 pkt. + 35 pkt. + 35 pkt. + 35 pkt. + 35 pkt) : 35 = 5 pkt

Zespół nr 2 (35 pkt. + 32 pkt. + 30 pkt. + 29 pkt. + 28 pkt) : 35 = 4,40 pkt

Zespół nr 3 (28 pkt. + 28 pkt. + 28 pkt. + 28 pkt. + 28 pkt) : 35 = 4 pkt

Przykład: szkoły ponadgimnazjalne::     

Zespół nr 1 (40 pkt. + 40 pkt. + 40 pkt. + 40 pkt. + 40 pkt) : 40 = 5 pkt

Zespół nr 2 (40 pkt. + 39 pkt. + 36 pkt. + 34 pkt. + 32 pkt) : 40 = 4,53 pkt

Zespół nr 3 (32 pkt. + 32 pkt. + 32 pkt. + 32 pkt. + 32 pkt) : 40 = 4 pkt

    7) Ocena prac oraz wyniki II etapu konkursu umieszczone zostaną na stronie internetowej konkursu w terminie do 11 kwietnia 2014 r. 

06.03.2014 r. 

 


INFORMACJA DLA SZKÓŁ

 Organizatorzy VII Regionalnego konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez błogosławionego Jana Pawła II pn. "Bądź Wielkim" przypominają, że oceny prac testowych pisanych przez uczestników konkursu w dniu dzisiejszym tj. 25 lutego 2014 r. (do godziny 15:00) dokonują szkolne Komisje konkursowe.

Po ocenie testów  Koordynator szkolny w terminie do 28 lutego 2014 r. (do godz. 15:30) przesyła protokół z przeprowadzenia I etapu konkursu:

-  na adres: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

- lub adres poczty elektronicznej:  edukacja@powiatdabrowski.pl (skan protokołu)

- lub faksem - numer faksu 14/642-22-29.

Koordynator jest również zobowiązany przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej lub doręczyć osobiście oświadczenia (o których mowa w ust. 8 pkt 3 Regulaminu konkursu) dotyczące wyłącznie tych uczniów, którzy w teście zdobyli minimum 80% wymaganych punktów.

W związku z faktem, iż do konkursu zgłosiło się prawie 1000 uczniów Organizatorzy konkursu postanowili, iż szkoły nie przesyłają do biura organizacyjnego żadnych testów, w tym testów uczniów, którzy zdobyli minimum 80% wymaganych punktów. Testy te przechowuje szkoła przez okres do września 2014 r. celem ewentualnego zweryfikowania.

Powołana przez Organizatorów Komisja konkursowa kwalifikuje do drugiego etapu pięcioosobowe zespoły złożone z uczestników, którzy indywidualnie zdobyli w swej placówce minimum 80% wymaganych punktów (tj. 24 pkt. – dla szkół podstawowych, 28 pkt. – dla gimnazjum, 32 pkt. - dla szkół ponadgimnazjalnych). Z danej szkoły może zakwalifikować się do drugiego etapu więcej niż jeden zespół.

Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia progu punktacji dla wszystkich szkół.

Wyniki pisemnego testu są bardzo ważne, ponieważ o zakwalifikowaniu się zespołu do finałowego etapu decydować będą łącznie:

- liczba punktów uzyskana przez poszczególnych członków zespołu podczas pisemnego testu
(I etap),

- liczba punktów przyznana za pracę konkursową (II etap).

O miejscu zespołu w finale decydować będzie suma punktów uzyskana przez grupę
w poszczególnych etapach (tj. I, II i III).

 W skład najlepszych pięcioosobowych zespołów, które zakwalifikują się do II etapu, mogą wchodzić uczniowie różnych klas z danej szkoły (w przypadku szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych: np. 3 uczniów z klasy III, 2 uczniów z klasy II).

Informacje o osobach, które zakwalifikowały się do II etapu, a także na temat pracy konkursowej, którą laureaci przygotują na II etap konkursu i kryteriów jej oceny zostaną zamieszczone wyłącznie na stronie internetowej konkursu (http://www.powiatdabrowski.pl/aktualnosci-czytnik/items/3805/zapraszamy-do-udzialu-w-vii-edycji-konkursu-pn-badz-wielkim.html) w terminie do 7 marca 2014 r.

W załączeniu:

Klucz odpowiedzi – test dla uczniów szkół podstawowych

Klucz odpowiedzi – test dla uczniów szkół gimnazjalnych

Klucz odpowiedzi – test dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 

25.02.2014 r.

 


 

"BądźWielkim"zgłoszenia będą przyjmowane do 7 lutego 2014 r.

Organizatorzy konkursu informują, że na karcie zgłoszenia uczestnictwa w konkursie omyłkowo widniała data 14.01.2014 r. jako ostateczna data składania do Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej formularzy zgłoszenia udziału w VII edycjiRegionalnegokonkursupoświęconegowartościomgłoszonymprzezbłogosławionegoJanaPawłaIIpn."BądźWielkim".

Termin składania zgłoszeń udziału w konkursie upływa w dniu 07.02.2014 r. tak jak podano w  treści pierwszej informacji internetowej, w regulaminie konkursu oraz w pismach przewodnich kierowanych do dyrektorów szkół, wójtów i starostów.

Przypominamy również, że test, który uczestnicy konkursu będą rozwiązywać w ramach I etapu będzie opracowany wyłącznie na podstawie przygotowanych przez Organizatorów i dostarczonych uczestnikom materiałów.

Należy przy tym zaznaczyć, że biografia Jana Pawła IIj est materiałem obowiązującym uczestników wszystkich kategorii!

 Test będzie się składał z:

- 30 pytań dla uczniów szkół podstawowych,

- 35 pytań dla uczniów gimnazjów

- i 40 pytań dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 Na każde pytanie testowe będzie tylko jedna odpowiedź mająca potwierdzenie w materiałach przygotowanych przez Organizatorów. Odpowiedzi inne, pomimo że w innych źródłach mogą być wskazywane jako prawidłowe, nie będą uznawane za prawidłowe.

 WAŻNA INFORMACJA!

Organizatorzy konkursu zaznaczają, że od uczestników konkursu przygotowujących się do testu:

1)     nie będzie wymagana znajomość dziennych i miesięcznych dat dotyczących poszczególnych wydarzeń – wystarczy znać tylko rok wydarzenia;

2)     dotyczy to również informacji na temat podróży zagranicznych Jana Pawła II
w okresie 16.10.1983 r. – 15.10.1988 r.  - nie jest wymagana znajomość kolejności pielgrzymek, ani dokładnych dat dziennych i miesięcznych z wyjątkiem pełnej daty dotyczącej podróży Papieża do Polski i podróży Jana Pawła II na Daleki Wschód – 32 pielgrzymka (nie jest wymagana wiedza np. którą z kolei papieską podróżą zagraniczną była i w jakich dniach przebiegała pielgrzymka Jana Pawła II do Kanady w 1987 r.);

3)     w przypadku charakterystyki podróży zagranicznych Jana Pawła II należy zwrócić uwagę na najważniejsze ich przesłanie, charakterystyczne zdarzenia;

4)     w przypadku, gdy Organizatorzy uznają, że jakaś data wymaga szczególnego zapamiętania (dzień - miesiąc - rok) – w przedstawionych materiałach (tj. w „Kronice pontyfikatu” lub „Biografii bł. Jana Pawła II”) pełna data dzień – miesiąc – rok została wytłuszczona i może być wymagana w teście.

5)     w przypadku życiorysów błogosławionych i świętych należy posiąść ogólną wiedzę na temat kim byli, w którym wieku żyli, czym się wsławili, w jakich okolicznościach zmarli, dlaczego zostali ogłoszeni błogosławionymi/ świętymi, w którym roku zostali beatyfikowani lub kanonizowani przez Jana Pawła II.

Testy pisane będą na terenie szkół zgłaszających uczestników konkursu w dniu 25.02.2014 r. o wyznaczonej godzinie.

 

Powołana przez organizatorów Komisja konkursowa kwalifikuje do drugiego etapu pięcioosobowe zespoły złożone z uczestników, którzy indywidualnie zdobyli w swej placówce wymaganą liczbę punktów (minimum 80%). Z danej szkoły może zakwalifikować się do drugiego etapu więcej niż jeden zespół.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do obniżenia progu punktacji dla wszystkich szkół.

 

Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu zostanie zamieszczona na stronie internetowej głównego organizatora konkursu.

Zespoły szkolne, które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu, wykonają samodzielnie pracę konkursową. Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny złożonych prac, a następnie sporządzi listę zespołów zakwalifikowanych do finałowego etapu.W finałowym etapie rywalizować będzie 9 najlepszych zespołów (po 3 najlepsze zespoły, w każdej kategorii). Konkurs finałowy odbywał się będzie przy udziale publiczności, a jego tematem będzie przedstawienie w sposób widowiskowy sylwetki wybranego świętego/ świętej lub błogosławionego/ błogosławionej. Szczegółowe informacje na temat przebiegu konkursu znajdują się w Regulaminie.

 

Drodzy uczniowie!

Mamy nadzieję, że wielu z Was odpowie na nasze zaproszenie.

Życzymy Wam powodzenia w zmaganiach konkursowych i zachęcamy Was również do zapoznania się z relacjami z przebiegu poprzednich edycji konkursu.

 W załączeniu podajemy link do sprawozdania z przebiegu:

·         II etapu VI edycji konkursu pn. „Bądź Wielkim”:

http://www.powiatdabrowski.pl/aktualnosci-czytnik/items/3044/rozstrzygnieto-ii-etap-konkursu-pn-badz-wielkim.html

 

·         Finałowego etapu VI edycji konkursu pn. „Bądź Wielkim”:

http://www.powiatdabrowski.pl/aktualnosci-czytnik/items/3086/final-vi-edycji-konkursu-pn-badz-wielkim.html

 Zapraszamy Was również do częstego odwiedzania naszej strony konkursowej, na której będą się pojawiać szczegółowe informacje na temat kolejnych etapów VII Regionalnego konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez błogosławionego Jana Pawła II pn. „Bądź Wielkim”.

 

Organizatorzy VII Regionalnego konkursu poświęconego

wartościom głoszonym przez bł. Jana Pawła II pn. „Bądź Wielkim”

 

·         Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej,

·         Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu,

·         Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brniu,

·         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej,

·         Dąbrowski Dom Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej.

14.01.2014 r.

 

 

 

 


Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w VII Regionalnym konkursie poświęconym wartościom głoszonym przez błogosławionego Jana Pawła II pn. "Bądź Wielkim".

 

Konkurs ma charakter konkursu regionalnego, a jego głównym organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej.

Współorganizatorami konkursu są: Centrum Polonii - Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brniu, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Dąbrowski Dom Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Kardynał Stanisław Dziwisz – Arcybiskup Metropolita Krakowski oraz Biskup Andrzej Jeż – Biskup Tarnowski.

Patronat medialny sprawuje: Radio RDN Małopolska i miesięcznik „Powiśle Dąbrowskie”.

Jan Paweł II dał się poznać jako papież niezwykły, bijący wszelkie rekordy. Tysiące przemówień i audiencji, miliony przebytych kilometrów, wielka liczba ogłoszonych dokumentów,       a także osób beatyfikowanych i kanonizowanych, obalone pod wpływem jego słów reżimy polityczne – to tylko niektóre z jego dokonań.

Tegoroczna edycja poświęcona jest pontyfikatowi Jana Pawła II w okresie 16.10.1983 r. – 15.10.1988 r.

Konkurs, który od lat cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży, nie tylko z powiatu dąbrowskiego, ale także spoza tego terenu, ma na celu:

-  oddanie hołdu wybitnemu synowi polskiej ziemi bł. Janowi Pawłowi II, który był jedną z najwybitniejszych postaci XX wieku i pierwszych lat XXI wieku na świecie;

- zachęcenie jak najszerszego grona młodzieży do nieustannego zaznajamiania się z Jego nauczaniem i działalnością, poznawania czasów, w których żył oraz poznawania poprzez jego działalność historii i kultury innych krajów i narodów;

- pogłębienie wiadomości o życiu i działalności bł. Jana Pawła II na tle czasów jemu współczesnych;

- rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia uczestników;

- rozwijanie wśród uczestników umiejętności współpracy i życzliwej rywalizacji.

             Konkurs przebiegał będzie w III etapach:

 • I etap – indywidualny na poziomie szkoły (25.02.2014 r.)
 • II etap – grupowy dla zespołów szkolnych złożonych z uczniów zakwalifikowanych do II etapu na podstawie indywidualnych testów (do 04.04.2014 r.)
 • III etap – finał (16.05.2014 r.) dla najlepszych pięcioosobowych zespołów szkolnych - po trzy szkolne zespoły w każdej kategorii uczniów.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z szczegółowymi informacjami na temat konkursu. Regulamin konkursu, karta zgłoszeń, oświadczenia oraz materiały konkursowe, są dostępne na stronie Powiatu Dąbrowskiego: www.powiatdabrowski.pl (po prawej stronie – baner “Bądź Wielkim”).

Zgłoszenia udziału w konkursie będą przyjmowane w terminie do 07.02.2014 r.

Załączniki:

 1. Regulamin konkursu pn. „Bądź Wielkim”.doc
 2. Załącznik nr 1 do regulaminu - Karta zgłoszeń.doc
 3. Załącznik nr 2 do regulaminu - Oświadczenie /Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie.doc
 4. Załącznik nr 3 do regulaminu – Oświadczenie/ Zgoda pełnoletniego uczestnika konkursu na udział w konkursie.doc
 5. Załącznik nr 4 do regulaminu - Lista wybranych osób kanonizowanych lub beatyfikowanych przez Jana Pawła II w latach 1984-1988.doc
 6. Krótkie życiorysy wybranych osób kanonizowanych lub beatyfikowanych przez Jana Pawła II w latach 1984-1988.doc
 7. Biografia bł. Jana Pawła II.doc
 8. Materiały konkursowe - szkoły podstawowe
 9. Materiały konkursowe - szkoły gimnazjalne
 10. Materiały konkursowe - szkoły ponadgimnazjalne

 08.01.2014