Aktualności
samorządowe

piątek 08.04.2016

Kategoria
Wiadomości z Powiatu

Rozstrzygnięto II etap konkursu "Bądź Wielkim"

powiększ tekst A A A

Organizatorzy IX edycji Regionalnego konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez świętego Jana Pawła II pn. "Bądź Wielkim" informują, że rozstrzygnięto II etap konkursu. Zadaniem zespołów zakwalifikowanych do II etapu było zaprojektowanie i wykonanie medalu okolicznościowego poświęconego tegorocznym obchodom Światowych Dni Młodzieży.  Wszystkie prace były inspirowane jedną z wybranych przez uczestników myśli/ przesłań Jana Pawła II z okresu  16.10.1993 r. – 15.10.1998 r.

Do organizatorów wpłynęło łącznie 43 prace konkursowe, przygotowane przez pięcioosobowe zespoły w tym: w kategorii „szkoły podstawowe” - 11 prac, w kategorii „gimnazja” - 11 prac, w kategorii „szkoły ponadgimnazjalne” - 4 prace, w kategorii „Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Szkoły Specjalne Przysposabiające do Pracy” - 17 prac.

Komisja konkursowa w dniu 5 kwietnia 2016 r. dokonała oceny złożonych prac wg  następujących kryteriów: ogólne wrażenie artystyczne (m.in. oryginalność pomysłu, estetyka, atrakcyjność wizualna pracy), komentarz do pracy (m.in. czytelność przekazu, styl, sposób ujęcia tematu); zgodność pracy z wytycznymi określonymi dla pracy konkursowej i komentarza.

Komisja sporządzając listę zespołów, które zostały zakwalifikowane do finałowego etapu, brała pod uwagę sumę punktów (!):

 • uzyskanych przez poszczególnych członków zespołu podczas pisemnego testu - I etap (maksymalna liczba punktów jaką pięcioosobowy zespół mógł uzyskać z pisemnego testu wynosi 5 pkt.)
 • przyznanych za pracę plastyczną wykonaną przez zespół – II etap (maksymalnie 5 punktów).

Do finału zakwalifikowane zostały zespoły, które w trakcie zmagań w ramach I i II etapu konkursu uzyskały łącznie największą liczbę punktów.

Organizatorzy zakwalifikowali do finału 16 zespołów (po cztery zespoły w każdej z kategorii).

W kategoriiszkoły podstawowedo finałowego etapu zakwalifikowane zostały:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej im. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki
 2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
 3. Szkoła Podstawowa im. Marii Kozaczkowej w Zalipiu
 4. Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha w Pleśnej – Zespół nr 2 (powiat tarnowski)

tl_files/content/aktualnosci/2016/04_Kwiecien/08_prace_konkursowe_II_etapu_Badz_wielkim/bw004.jpg

W kategoriigimnazjaw finale znalazły się:

 1. Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie – Zespół nr 1
 2. Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie – Zespół nr 2
 3. Gimnazjum nr 2 im. 25-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II w Luszowicach
 4. Gimnazjum im. Bohaterów Września w Szczucinie – Zespół nr 3

tl_files/content/aktualnosci/2016/04_Kwiecien/08_prace_konkursowe_II_etapu_Badz_wielkim/bw009.jpg

Szkoły ponadgimnazjalne w finale reprezentowane będą przez:

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
 3. Zespół Szkół Technicznych w Mielcu (powiat mielecki)
 4. Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie

tl_files/content/aktualnosci/2016/04_Kwiecien/08_prace_konkursowe_II_etapu_Badz_wielkim/bw011.jpg

W kategorii „WTZ, SDS, SSPdP” do finałowego etapu zakwalifikowane zostały:

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Filipowskiej (powiat krakowski)
 2. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym „PIAST” w Woli Rzędzińskiej – Zespół nr 1 (powiat tarnowski)
 3. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym „PIAST” w Woli Rzędzińskiej – Zespół nr 2 (powiat tarnowski)
 4. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Tarnowie (powiat tarnowski)

tl_files/content/aktualnosci/2016/04_Kwiecien/08_prace_konkursowe_II_etapu_Badz_wielkim/bw031.jpg

Komisja konkursowa przyznała również 4 wyróżnienia dla zespołów, których prace konkursowe uzyskały wysoką liczbę punktów, jednak biorąc pod uwagę sumę punktów uzyskanych podczas I i II etapu zespoły nie zostały zakwalifikowane do finału.

Wyróżnienia za pracę konkursową otrzymały:

 1. Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej GAUDUM ET SPES w Krakowie – Zespół nr 2 (powiat krakowski)
 2. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „REMEDIUM” w Tymbarku – Zespół nr 2 (powiat limanowski)
 3. Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kupieninie (powiat dąbrowski)
 4. Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Pniu (powiat mielecki)

tl_files/content/aktualnosci/2016/04_Kwiecien/08_prace_konkursowe_II_etapu_Badz_wielkim/bw020.jpg

W Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu zostanie zorganizowana wystawa prac konkursowych, którą można zwiedzać od 11 kwietnia do 17 maja br. codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 oraz w soboty od 9:00 do 13:00. Serdecznie zapraszamy.

Wszystkim uczestnikom IX Regionalnego konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez świętego Jana Pawła II pn. „Bądź Wielkim” dziękujemy za przystąpienie do tego pięknego, a jednocześnie wymagającego konkursu poświęconego naszemu Wielkiemu Rodakowi – św. Janowi Pawłowi II.

Gorące podziękowania kierujemy również do opiekunów zespołów za zachęcenie dzieci, młodzieży, podopiecznych WTZ i ŚDS do udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu oraz za ogrom pracy włożony w ich przygotowanie do udziału w konkursie.

Laureatom II etapu oraz zespołom wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Finał IX edycji konkursu pn. „Bądź Wielkim" odbędzie się  w Dąbrowskim Domu Kultury w dniach 19 i 20 maja 2016 r.

tl_files/content/aktualnosci/2015/11_listopad/13_Rusza_IX_edycja_konkursu_Badz_Wielkim/LOGAbw2016.jpg

DJ