Aktualności
samorządowe

wtorek 30.08.2016

Kategoria
Wiadomości z Powiatu

Udane świętowanie Powiśla Dąbrowskiego!

powiększ tekst A A A

W niedzielę, 28 sierpnia br. w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się już po raz VIII Święto Powiśla Dąbrowskiego – Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze, bez wątpienia wyjątkowe wydarzenie dla każdego rolnika naszej „Małej Ojczyzny". Do stolicy powiatu zjechali się rolnicy, aby jak co roku świętować i podziękować za plony. Zaprezentowano również lokalne firmy i instytucje.

Czas świętowania i dumy z zebranego plonu, po skończonym okresie ciężkiej pracy, rozpoczął się uroczystą Mszą Św. w kościele pw. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Po nabożeństwie korowód dożynkowy przeszedł ulicami miasta na parking pod C.H. Dabrowiak, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Święto Powiśla Dąbrowskiego to połączenie Dożynek Powiatowych i Targów Gospodarczych. Zwyczaj dożynek należy do najpiękniejszych i najradośniejszych części naszej narodowej tradycji. W prezentowanych w niedzielę wieńcach dożynkowych, kryła się nie tylko radość z pomyślnie zakończonych żniw i wdzięczność za zbiory, ale przede wszystkim głębokie przywiązanie do narodowej tradycji.

Wzorem lat ubiegłych organizatorem tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, skupiające samorząd powiatowy oraz wszystkie samorządy gminne z terenu naszego powiatu.

Gospodarzami tegorocznej imprezy byli Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski oraz Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, natomiast współorganizatorem oraz partnerem strategicznym Bogumiła Mosio Prezes INVEST – Nieruchomości sp. z o.o.

Obecnością swą zaszczycili m.in. Posłowie na Sejm RP: Władysław Kosiniak-Kamysz i Urszula Augustyn, Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Adam Kwaśniak Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. Obecni byli również burmistrzowie i wójtowie gmin z powiatu dąbrowskiego, dyrektorzy i kierownicy instytucji, radni powiatowi i gminni oraz sołtysi poszczególnych miejscowości, zaangażowani w przygotowania wieńców dożynkowych.

Na świętowanie Powiśla przybyli również przedstawiciele zagranicznych samorządów partnerskich powiatu dąbrowskiego: z XVIII dzielnicy Budapesztu na czele z Wiceburmistrzem dr. Lévai István Zoltán, z miasta Bałta na Ukrainie na czele z Siergiejem Mazurem Burmistrzem Miasta Bałta, z miasta Roding z Niemiec na czele z Wiceburmistrzem Alfred Wittman, z Rejonu Soroka z Mołdawii na czele z Slutu Serghei – Naczelnikiem Wydziału Rolnictwa oraz z miasta Golianovo na Słowacji na czele z Burmistrzem Ľuboš Kolárik.

tl_files/content/aktualnosci/2016/08_Sierpien/30_Udane_wielkie_Swieto_Powisla_dabrowskiego/a435.jpg

Wielkie świętowanie Powiśla, tradycyjnie rozpoczęło się Mszą Św. dziękczynną za tegoroczne plony oraz w intencji rolników i wszystkich mieszkańców powiatu dąbrowskiego, sprawowaną pod przewodnictwem Ks. prof. dr hab. Stanisława Sojki oraz ks. Prałata Józefa Poremby.

tl_files/content/aktualnosci/2016/08_Sierpien/30_Udane_wielkie_Swieto_Powisla_dabrowskiego/a435.jpg

Symbolicznym zwieńczeniem zebranych plonów były tradycyjne wieńce dożynkowe przyniesione podczas Mszy Świętej jako dar ołtarza. Tym gestem rolnicy naszego powiatu wyrazili wdzięczność za udane zbiory i dar chleba. Eucharystię uświetniła Orkiestra Dęta Dąbrowskiego Domu Kultury.

Homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka, który dokonał także poświęcenia wieńców dożynkowych.

tl_files/content/aktualnosci/2016/08_Sierpien/30_Udane_wielkie_Swieto_Powisla_dabrowskiego/a433.jpg

Po nabożeństwie barwny korowód dożynkowy przeszedł pod C.H. Dąbrowiak. Zgromadzonych mieszkańców Powiśla oraz zaproszonych gości powitał Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, a okolicznościowe przemówienie wygłosił Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski.

Ten chleb codzienny oraz plony zbóż, warzyw i owoców zawdzięczamy Wam i Waszej ciężkiej pracy. Jestem świadomy Waszego trudu i wielu poświęceń. W imieniu własnym oraz wszystkich mieszkańców powiatu dąbrowskiego dziś oddaję Wam należny szacunek i dziękuję z całego serca. Dożynki to także okazja do prezentowania i podtrzymywania folkloru, dorobku kulturowego i tradycji, z których my Polacy, możemy być dumni. Nasz region nie zapomina o tradycjach naszych przodków, czego dowodem jest obecność licznych delegacji wieńcowych z całego powiatu. Te piękne wieńce dożynkowe to zasługa Kół Gospodyń Wiejskich, aktywnie działających stowarzyszeń i instytucji kultury współpracujących ze sobą. Za tą pracę, aktywność i zaangażowanie bardzo Państwu dziękuję – mówił Starosta Dąbrowski.

tl_files/content/aktualnosci/2016/08_Sierpien/30_Udane_wielkie_Swieto_Powisla_dabrowskiego/a434.jpg

Starosta podziękował rolnikom za ciężką i wytrwałą pracę. Za codzienny wysiłek i zaangażowanie przynoszące owoce, które znajdujemy na naszym polskim stole. Zwrócił się również do rzemieślników i przedsiębiorców życząc sukcesów w prowadzeniu codziennej, niezwykle trudnej i odpowiedzialnej pracy na rzecz polskiego rzemiosła. Podziękował również wszystkim za udział w tym ważnym dla naszej „Małej Ojczyzny" wydarzeniu. Życzył wszystkim miło spędzonego czasu, niezapomnianych, przyjemnych wrażeń i udanej zabawy, a także by Święto Powiśla Dąbrowskiego było wspólną radością.

tl_files/content/aktualnosci/2016/08_Sierpien/30_Udane_wielkie_Swieto_Powisla_dabrowskiego/a433.jpg

Następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili zaproszeni goście, m.in.: Posłowie na Sejm RP: Władysław Kosiniak-Kamysz i Urszula Augustyn, Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego i Adam Kwaśniak Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Głos zabrali również Andrzej Giza Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej, a zarazem Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, który odczytał adres okolicznościowy skierowany od Prezesa ARIMR, a także Sebastian Kądzielawa, który wystąpił w imieniu Wiesława Krajewskiego Posła na Sejm RP.

tl_files/content/aktualnosci/2016/08_Sierpien/30_Udane_wielkie_Swieto_Powisla_dabrowskiego/a433.jpg

Jak na dożynki powiatowe przystało nie zabrakło uroczystego wręczenia odznaczeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa". Tym prestiżowym wyróżnieniem na wniosek Tadeusza Kwiatkowskiego Starosty Dąbrowskiego, Minister nagrodził 12 rolników naszego powiatu. Odznaczenia wręczyli starosta Tadeusz Kwiatkowski oraz burmistrz Krzysztof Kaczmarski.

Odznaczeni zostali:

Gmina Bolesław
Zbigniew Wesołowski
Rafał Kurpaska

Gmina Dąbrowa Tarnowska
Antoni Małek
Stanisław Tracz

Gmina Gręboszów
Marek Dudek
Mirosław Wytrwał

Gmina Mędrzechów
Andrzej Król

Gmina Olesno
Bogdan Zachara
Zbigniew Łysik

Gmina Radgoszcz
Krzysztof Frąc
Mariusz Foszcz

Gmina Szczucin
Paweł Sroka

tl_files/content/aktualnosci/2016/08_Sierpien/30_Udane_wielkie_Swieto_Powisla_dabrowskiego/a433.jpg

Serdecznie gratuluję wszystkim odznaczonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa". Wyróżnienie to jest zwieńczeniem Waszej ciężkiej pracy, osiągnięć w dziedzinie rolnictwa i rozwoju polskiej wsi, a także postawy społecznej wyróżniającej się w środowisku lokalnym - zwrócił się do odznaczonych rolników Starosta.

Tradycyjnie Starostowie dożynek: Krystyna Drożdż  i Robert Kowal wręczyli gospodarzowi powiatu dąbrowskiego Tadeuszowi Kwiatkowskiemu chleb dożynkowy z życzeniami, aby podzielił go wśród wszystkich zgromadzonych.

tl_files/content/aktualnosci/2016/08_Sierpien/30_Udane_wielkie_Swieto_Powisla_dabrowskiego/a434.jpg

Następnie zainaugurowano Piknik Wieprzowy, sfinansowany przez Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego. Organizatorzy tegorocznych dożynek oraz Małopolska Izba Rolnicza zaprosiła wszystkich na bezpłatną degustację potraw i przetworów z polskiej wieprzowiny wyprodukowanej w "Restauracji Staropolska" w oparciu o receptury tradycyjne i regionalne.Odbyły się także liczne konkursy wiedzy dla dorosłych oraz konkurs plastyczny dla dzieci.

tl_files/content/aktualnosci/2016/08_Sierpien/30_Udane_wielkie_Swieto_Powisla_dabrowskiego/piknik.jpg

tl_files/content/aktualnosci/2016/08_Sierpien/30_Udane_wielkie_Swieto_Powisla_dabrowskiego/a433.jpg

Po obrzędzie dożynkowym wykonanym przez zespół folklorystyczny „Nieczajnianie" rozpoczęło się tzw. „ośpiewanie wieńców", czyli prezentacje sceniczne delegacji wieńcowych z poszczególnych gmin. Każda z prezentacji była zgodna ze staropolską tradycją: piękna, żywiołowa, prezentowała przedstawienia, śpiewy, przyśpiewki i tańce. Zaprezentowano dawne i obecne zwyczaje dotyczące zbierania plonów oraz nasz regionalny folklor, będący obrazem dziedzictwa nadwiślańskiej wsi.

tl_files/content/aktualnosci/2016/08_Sierpien/30_Udane_wielkie_Swieto_Powisla_dabrowskiego/a420.jpg

W tegorocznym Święcie Powiśla Dąbrowskiego zaprezentowało się łącznie 16 delegacji wieńcowych z wszystkich gmin powiatu dąbrowskiego, w tym 11 delegacji, które przygotowały wieniec tradycyjny i 5 delegacji, które wystawiły wieńce współczesne.

Podczas dożynek odbył się konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy w kategorii tradycyjny i współczesny oraz konkurs na „ośpiewanie wieńca".

tl_files/content/aktualnosci/2016/08_Sierpien/30_Udane_wielkie_Swieto_Powisla_dabrowskiego/a344.jpg

Dyplomy i nagrody finansowe ufundowane przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego wręczali Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski oraz Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej.

Wyniki konkursów przedstawiają się następująco:

Powiatowy Konkurs Wieńca Dożynkowego – kategoria: wieniec tradycyjny
I miejsce ex aequo – Koło Gospodyń Wiejskich w Grądach (gm. Mędrzechów)
I miejsce ex aequo – Dom Malarek w Zalipiu (gm. Olesno)
I miejsce ex aequo – sołectwo Pawłów (gm. Bolesław)
II miejsce ex aequo – Gmina Bolesław
II miejsce ex aequo – sołectwo Lubasz (gm. Szczucin)
III miejsce ex aequo – Gmina Gręboszów
III miejsce ex aequo – sołectwo Nieczajna Górna (gm. Dąbrowa Tarnowska)
III miejsce ex aequo – sołectwo Laskówka Chorąska (gm. Dąbrowa Tarnowska)

tl_files/content/aktualnosci/2016/08_Sierpien/30_Udane_wielkie_Swieto_Powisla_dabrowskiego/a435.jpg

Powiatowy Konkurs Wieńca Dożynkowego – kategoria: wieniec współczesny
I miejsce – Młodzieżowa Grupa Wieńcowa Mędrzechów
II miejsce – sołectwo Suchy Grunt (gm. Szczucin)
III miejsce – sołectwo Smyków (gm. Radgoszcz).

tl_files/content/aktualnosci/2016/08_Sierpien/30_Udane_wielkie_Swieto_Powisla_dabrowskiego/a432.jpg

Powiatowy Konkurs na „ośpiewanie wieńca dożynkowego":
I miejsce ex aequo – „Gręboszowianie" (gm. Gręboszów)
I miejsce ex aequo – „Uowiesek" Mędrzechów (gm. Mędrzechów)
II miejsce – KGW Radgoszcz (gm. Radgoszcz)
III miejsce – „Bolesławianie (gm. Bolesław)
Wyróżnienie – Stowarzyszenie Kobiet Wsi Nieczajna Górna (gm. Dąbrowa Tarnowska)
Wyróżnienie – „Wiślanie" Szczucin (gm. Szczucin)
Wyróżnienie – Sołectwo Morzychna (gm. Dąbrowa Tarnowska)

tl_files/content/aktualnosci/2016/08_Sierpien/30_Udane_wielkie_Swieto_Powisla_dabrowskiego/a431.jpg

Zorganizowano również konkurs o „Nagrodę publiczności" na najładniejszy wieniec dożynkowy, w którym zwyciężyła Grupa Wieńcowa z Gminy Mędrzechów. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ufundował nagrodę, która została rozlosowana wśród osób biorących udział w wyborze najładniejszego według publiczności, wieńca. Nagrodę otrzymała Jadwiga Karlikowska.

Dla wystawców odbył się konkurs na najciekawsze stoisko wystawowe firm. Zwycięzcami konkursu i laureatami pierwszego miejsca zostali ex aequo – „Bed Lux" Dorota Pikul (Luszowice) oraz I miejsce Koło Gospodyń Wiejskich w Mędrzechowie.

tl_files/content/aktualnosci/2016/08_Sierpien/30_Udane_wielkie_Swieto_Powisla_dabrowskiego/a432.jpg

Pozostałe miejsca zajęli:
II miejsce ex aequo – Przedsiębiorstwo Pomiarów i Automatyzacji Advanced Solution– Adam Gawlik (Żabno)
II miejsce ex aequo – Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej
III miejsce ex aequo – RADBET (Radgoszcz)
III miejsce ex aequo – Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowicy (działający przy Stowarzyszeniu „Otwarte Serce" Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczucinie)
Wyróżnienie – Centrum Medycyny Estetycznej i Kosmetologii „Promed Beauty" (Dąbrowa Tarnowska)
Wyróżnienie –Firma „Bosch" (stoisko przygotowane na zlecenie „Motozbytu" Jerzego Węgrzyna)

Targi Gospodarcze są największą imprezą tego typu na terenie Powiśla Dąbrowskiego. Zawsze cieszą się zainteresowaniem wystawców i odwiedza je co roku kilka tysięcy osób. W tym roku swoją ofertę handlową i promocyjną zaprezentowało ponad 40 wystawców: firm, samorządów, instytucji i stowarzyszeń:

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Biuro Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
 • BOSCH Service Jerzy Węgrzyn
 • BRYTANIA Języki Świata
 • Centrum Medycyny Estetycznej i Kosmetologii „Promed Beauty”
 • Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystki i Rekreacji w Brniu
 • Centrum Zdrowia Dąbrowa Tarnowska
 • Dąbrowski Dom Kultury
 • Firma „Bed Lux” Dorota Pikul
 • Firma „KOŁTON” - Piece grzewcze i kotły CO
 • Firma „MURTOP” Izabela Jaroń-Romanowska
 • Firma RADBET
 • Firma TARSMAK Gondek i Wspólnicy sp.j.
 • Gmina Bolesław
 • Gmina Dąbrowa Tarnowska
 • Gmina Gręboszów
 • Gmina Mędrzechów
 • Gmina Olesno
 • Gmina Radgoszcz
 • Gmina Szczucin
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego KRUS – Placówka terenowa w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Mędrzechowie
 • Księgarnia „Akrybia”
 • Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach – Terenowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A.
 • Państwowa Straż Pożarna – Komenda Powiatowa w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowej w Szczucinie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Przedsiębiorstwo Pomiarów i Automatyzacji „Advanced Solutions” inż. Adam Gawlik
 • Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 3059 „Strzelec” Dąbrowa Tarnowska im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego
 • Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowicy
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy
 • Ukraina – delegacja z miasta Bałta 
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Węgry – delegacja z XVIII dzielnicy Budapesztu - firmy: BIOFIDEL oraz Grupa Agricolae Kft
 • Zakład Galanterii Drzewnej w Mędrzechowie
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Fundacja DKMS Polska „Dzień Dawcy Szpiku”
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

tl_files/content/aktualnosci/2016/08_Sierpien/30_Udane_wielkie_Swieto_Powisla_dabrowskiego/a432.jpg

Promowali się również węgierscy przedsiębiorcy z partnerskiej XVIII dzielnicy Budapesztu. Na stoiskach zaprezentowały się dwie firmy: BIOFIDEL (zajmująca się produkcją soków z owoców i warzyw organicznych jak również produkcją suszonych owoców przy ścisłym przestrzeganiu jakości systemów międzynarodowych takich jak IFS, HACCP) oraz Grupa Agricolae Kft (firma rodzinna, która zajmuje się sprzedażą hurtową owoców i warzyw).

tl_files/content/aktualnosci/2016/08_Sierpien/30_Udane_wielkie_Swieto_Powisla_dabrowskiego/a345.jpg

Również w tym roku swój folklor, bogatą kulturę, tradycję i potrawy regionalne zaprezentowała delegacja z Bałty. Na stoisku wśród wielu ciekawych ekspozycji i charakterystycznych dla kultury ukraińskiej pamiątek znajdowały się tradycyjne, regionalne przysmaki, których każdy mógł skosztować.

tl_files/content/aktualnosci/2016/08_Sierpien/30_Udane_wielkie_Swieto_Powisla_dabrowskiego/a433.jpg

Uczestnicy dożynek powiatowych mogli ciekawie i atrakcyjnie spędzić czas wolny, zapoznać się z ofertą firm, organizacji pozarządowych, instytucji, a także podziwiać dorobek artystyczny oraz kulturalny naszej „Małej Ojczyzny". Odwiedzający stoiska wystawowe mogli zasmakować regionalnych potraw przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich, gospodarstwa agroturystyczne i lokalnych przedsiębiorców.

tl_files/content/aktualnosci/2016/08_Sierpien/30_Udane_wielkie_Swieto_Powisla_dabrowskiego/a437.jpg

Gwiazdą wieczoru był zespół Feel. Muzycy punktualnie wkroczyli na scenę i w ciągu ponad godzinnego występu zawojowali publicznością. Piotr Kupicha, lider zespołu, szybko nakłonił słuchaczy do wspólnego śpiewania ich największych hitów i gromkich oklasków.

tl_files/content/aktualnosci/2016/08_Sierpien/30_Udane_wielkie_Swieto_Powisla_dabrowskiego/a389.jpg

Kolejną atrakcją był widowiskowy występ zespołu choreograficznego „Bałcka Gwiazdka" z Bałty na Ukrainie oraz solistów z Bałckiej Szkoły Artystycznej. Artyści zaprezentowali nie tylko wspaniałe tańce ukraińskie, ale także różnorodny i piękny repertuar wokalny. Występ muzyków z zaprzyjaźnionego z powiatem dąbrowskim regionu Bałty, był możliwy dzięki wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Święto Powiśla Dąbrowskiego - dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze".

tl_files/content/aktualnosci/2016/08_Sierpien/30_Udane_wielkie_Swieto_Powisla_dabrowskiego/a409.jpg

W Dąbrowie Tarnowskiej gościła również Sarsa. Jej występowi towarzyszyły oklaski i wiwaty, a jej największe hity śpiewała publiczność. Po jej widowiskowym koncercie odbył się pokaz sztucznych ogni, który zakończył VIII Święto Powiśla Dąbrowskiego – dożynki powiatowe i targi gospodarcze.

tl_files/content/aktualnosci/2016/08_Sierpien/30_Udane_wielkie_Swieto_Powisla_dabrowskiego/a435.jpg

Dla uczestników niedzielnej uroczystości listy gratulacyjne przesłali: Czesław Siekierski Poseł do Parlamentu Europejskiego, Marek Sowa Poseł Na Sejm RP oraz Józef Pilch Wojewoda Małopolski.

Samorząd Powiatu Dąbrowskiego wspólnie z samorządami gminnymi już dziś zapraszają do udziału w IX edycji Święta Powiśla Dąbrowskiego, które odbędzie się w Bolesławiu.

tl_files/content/aktualnosci/2016/08_Sierpien/30_Udane_wielkie_Swieto_Powisla_dabrowskiego/patronaty.jpg

tl_files/content/aktualnosci/2016/08_Sierpien/30_Udane_wielkie_Swieto_Powisla_dabrowskiego/sponsorzy.jpg

Tegoroczna edycja Święta Powiśla Dąbrowskiego była transmitowana online na żywo na stronie portalu informacyjnego NaszePowisle.pl. Specjalnie na tę okazję redakcja przygotowała plenerowe studio niedaleko sceny, w którym przeprowadzano wywiady z przedstawicielami lokalnych samorządów, ośrodków kultury, organizacji, a także środowisk. Wydawcą transmisji było NaszePowisle.pl, natomiast nadawcami technicznymi Fokus Studio i Kilian Foto Wideo.

Zachęcamy do obejrzenia materiału filmowego z VIII Święta Powiśla Dąbrowskiego – Dożynek Powiatowych i Targów Gospodarczych, który znajduje się poniżej.


mags