Aktualności
samorządowe

sobota 14.10.2017

Kategoria
Wiadomości z Powiatu

Dziś Dzień Edukacji Narodowej

powiększ tekst A A A

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej - święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa oświaty - która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.

Komisja Edukacji Narodowej (pełna nazwa: Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca) - była pierwszym w świecie ministerstwem oświaty i o wiele lat wyprzedziła podobne rozwiązania w innych państwach. Powołana została przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 r. na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Działała w latach 1773-1794. Stworzyła nowoczesną strukturę organizacyjną oświaty - od szkół elementarnych poprzez gimnazja aż do wyższych uczelni. Reforma objęła programy nauczania, do których wprowadzono elementy nauk przyrodniczych, historii i geografii Polski, naukę języka ojczystego, wychowanie obywatelskie.

Komisja powołała Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, które zajęło się przygotowywaniem podręczników. Zamawiano je u wybitnych uczonych polskich oraz tłumaczono najlepsze opracowania zagraniczne. Komisja uregulowała również podstawy prawne zawodu nauczycielskiego oraz stworzyła pierwsze szkoły kształcące pedagogów.

Zreorganizowane zostały też akademie: krakowska i wileńska. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie przemianowany na Szkołę Główną Koronną stał się nowoczesną uczelnią. Wysoką rangę zdobył Uniwersytet Wileński. Przemianowany na Szkołę Główną Wielkiego Księstwa Litewskiego stał się ważnym ośrodkiem nauk przyrodniczych i astronomii. Komisja zamierzała też powołać Królewski Uniwersytet w Warszawie - jego zalążkiem była utworzona w 1789 r. Szkoła Anatomii i Chirurgii.
Kres działaniom Komisji Edukacji Narodowej położyła utrata niepodległości Polski, ale wiele rozwiązań wprowadzonych przez nią miało kontynuację.

Dzień Edukacji Narodowej wprowadzono w 1982 roku, w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela. Jest okazją do nagradzania wyróżniających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Minister Edukacji Narodowej wręcza nauczycielom złote, srebrne, brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli wręczane są przez kuratorów oświaty, władze samorządowe oraz dyrektorów szkół na uroczystych galach.

Oprócz typowego Dnia Nauczyciela, od 1994 roku 5 października w ponad 100 krajach obchodzony jest także Światowy Dzień Nauczyciela. Został on proklamowany na pamiątkę podpisania 28 lat wcześniej „Rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela", która opracowana została przez UNESCO oraz Międzynarodową Organizację Pracy.

W Albanii święto to obchodzi się 7 marca i jest to związane z powstaniem w 1887 roku w Korczy pierwszej świeckiej szkoły, w której zaczęto wykładać przedmioty w języku albańskim. Z okazji tej każdego roku nauczyciele spotykają się z dziećmi w szkole, otrzymują od nich drobne prezenty, a następnie wszyscy wspólnie jedzą posiłek. Oprócz tego uczniowie śpiewają także piosenki dedykowane swoim nauczycielom oraz urządzane są zabawy taneczne.

28 września zaś obchodzony jest tajwański Dzień Nauczyciela. Data ta związana jest z urodzinami Konfucjusza (chińskiego filozofa). Obchody święta rozpoczynają się o godzinie 6 rano, kiedy to władze oraz mieszkańcy miasta składają ofiarę i hołd wielkiemu nauczycielowi. W rytuale podzielonym na 36 kolejnych etapów, uczestniczą także rektorzy 12 szkół wyższych. Obrządkom towarzyszy tradycyjna chińska muzyka.

W Argentynie Dzień Nauczyciela obchodzi się 11 września, a związane jest to ze śmiercią Domingo Faustino Sarmiento. Podobnie jest w Indiach, gdzie świętuje się 5 września, czyli w dniu, kiedy urodził się Sarvepalli Radhakrishnan - prezydent Indii i filozof. W Brazylii święto to przypada 15 października, w Czechach - 28 marca, w Hiszpanii - 27 listopada, w Meksyku - 15 maja, w Malezji - dzień później, w Rosji - 5 października, w Turcji - 24 listopada, w Chinach - 10 września, a na Ukrainie w pierwszą niedzielę października.

Samorząd powiatowy pamiętając o trudnej i odpowiedzialnej pracy dyrekcji, nauczycieli i pracowników oświaty wszystkich szkół powiatu dąbrowskiego składa najserdeczniejsze życzenia:

tl_files/content/aktualnosci/2017/10_Pazdziernik/14_Dzis_dzien_edukacji_narodowej/2.jpg

PAP/AW/mags