Aktualności
samorządowe

piątek 30.12.2016

Kategoria
Wiadomości z Powiatu

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie

powiększ tekst A A A

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej uprzejmie informuje, że od dnia 1 października 2017r. obowiązują następujące godziny przyjęć w dwóch punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Dąbrowskiego:

 

Dabrowa Tarnowska, ul. Szpitalna 1 budynek byłego „Hotelu pielęgniarek"

tel. kontaktowy: 14 657 80 50

 

w okresie od 01.01.2017r. do 28.02.2017r.

poniedziałek: od 14.00 do 18.00

wtorek: od 14.00 do 18.00

 

w okresie od 01.03.2017r. do 30.04.2017r.

poniedziałek: od 9.00 do 13.00

wtorek: od 9.00 do 13.00

 

w okresie od 01.05.2017r. do 30.06.2017r.

poniedziałek: od 15.00 do 19.00

wtorek: od 15.00 do 19.00

 

w okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.

środa: od 8.00 do 12.00

czwartek: od 8.00 do 12.00

piątek: od 8.00 do 12.00

 

w okresie od 01.07.2017r. do 31.12.2017r:

poniedziałek: od 8.30 do 12.30

wtorek: od 8.00 do 12.00

 

w okresie od 01.07.2017r. do 31.08.2017r:

środa: od 14.00 do 18.00

czwartek: od 14.00 do 18.00

piątek: od 14.00 do 18.00

 

w okresie od 01.09.2017r. do 31.10.2017r:

środa: od 9.00 do 13.00

czwartek: od 9.00 do 13.00

piątek: od 9.00 do 13.00

 

w okresie od 01.11.2017r. do 31.12.2017r:

środa: od 14.00 do 18.00

czwartek: od 14.00 do 18.00

piątek: od 14.00 do 18.00

 

Szczucin, ul. Witosa 2 w budynkach Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie

tel. kontaktowy: 14 643 64 21

 

poniedziałek: od 12.00 do 16.00

wtorek: od 12.00 do 16.00

środa: od 12.00 do 16.00

czwartek: od 12.00 do 16.00

piątek: od 12.00 do 16.00

 

Ponadto informujemy, że z nieodpłatnej pomocy prawnej może korzystać, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) osoba fizyczna:

której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub która nie ukończyła 26 lat, lub która ukończyła 65 lat, lub która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub która jest w ciąży.

Więcej informacji tutaj: DARMOWA POMOC PRAWNA

tl_files/content/aktualnosci/2016/12_Grudzien/30_Informacja/infografika_caly_system_2.jpg
tl_files/content/aktualnosci/2016/12_Grudzien/30_Informacja/infografika_caly_system_2.jpg

Poniżej zamieszczono materiały informacyjne dotyczące darmowej pomocy prawnej, edukacji prawnej, a także związane z wymiarem sprawiedliwości.

Formularze dostępne są tutaj (kliknij).

"Przychodzi uczeń do prawnika..." - innowacyjny poradnik prawny dla młodzieży (kliknij, aby pobrać).

Wzór tablicy oznaczającej punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (kliknij, aby otworzyć). 

arz/mags