Aktualności
samorządowe

piątek 30.12.2016

Kategoria
Wiadomości z Powiatu

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie

powiększ tekst A A A


Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej uprzejmie informuje o godzinach przyjęć w dwóch punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Dąbrowskiego w roku 2018:

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1 budynek byłego „Hotelu pielęgniarek"

tel. kontaktowy: 14 657 80 50

POMOC PRAWNA ŚWIADCZONA PRZEZ ADWOKATÓW:

w okresie od 01.01.2018r. do 31.03.2018r.
poniedziałek: od 8.30 do 12.30
wtorek: od 8.30 do 12.30
w okresie od 01.04.2018r. do 30.06.2018r.
poniedziałek: od 9.00 do 13.00
wtorek: od 9.00 do 13.00
w okresie od 01.07.2018r. do 30.09.2018r.
środa: od 10.00 do 14.00
czwartek: od 10.00 do 14.00
piątek: od 10.00 do 14.00
w okresie od 01.10.2018r. do 31.12.2018r:
środa: od 14.00 do 18.00
czwartek: od 14.00 do 18.00
piątek: od 14.00 do 18.00

POMOC PRAWNA ŚWIADCZONA PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH:

w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.
środa: od 8.00 do 12.00
czwartek: od 9.20 do 13.20
piątek: od 9.00 do 13.00
w okresie od 01.07.2018r. do 31.12.2018r:
poniedziałek: od 8.30 do 12.30
wtorek: od 8.00 do 12.00

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Szczucinie, ul. Witosa 2 w budynkach Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, prowadzony przez organizacje pozarządową: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „CONSILIUM" w Krakowie

POMOC PRAWNA ŚWIADCZONA PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH:

tel. kontaktowy: 14 643 64 21

poniedziałek: od 12.00 do 16.00
wtorek: od 8.00 do 12.00
środa: od 8.00 do 12.00
czwartek: od 12.00 do 16.00
piątek: od 8.00 do 12.00


Ponadto informujemy, że z nieodpłatnej pomocy prawnej może korzystać, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017r. poz. 2030) osoba fizyczna:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
8) która jest w ciąży.

Więcej informacji tutaj: DARMOWA POMOC PRAWNA

tl_files/content/aktualnosci/2016/12_Grudzien/30_Informacja/infografika_caly_system_2.jpg