Aktualności
samorządowe

piątek 03.03.2017

Kategoria
Wiadomości z Powiatu

Biblioteka PCEiKZ w Szczucinie wzbogaci swój księgozbiór

powiększ tekst A A A

Powiat Dąbrowski otrzymał wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa", dzięki któremu biblioteka szkolna w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie wzbogaci swój księgozbiór.

Szczucińska biblioteka szkolna, na zakup nowości wydawniczych oraz realizowanie przedsięwzięć związanych z promowaniem i wspieraniem rozwoju czytelnictwa wśród uczniów otrzyma 15 tys. zł.

Na realizację tego zadania Wojewoda Małopolski udzielił wsparcia finansowego w wysokości 12 tys. zł, a samorząd Powiatu Dąbrowskiego, jako organ prowadzący 3 tys. zł.

Warto dodać, że na realizację programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w bieżącym roku w województwie małopolskim została przyznana kwota 2 563 876 zł. Wsparcie finansowe otrzyma 308 szkół. W gronie tym znalazły się tylko 2 szkoły z powiatu dąbrowskiego: Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie oraz Zespół Szkół w Bolesławiu.

Inwestycje w młode pokolenie to jeden z priorytetów Powiatu Dąbrowskiego, który zarządza szkołami ponadgimnazjalnymi. Przedstawiciele samorządu na czele z Tadeuszem Kwiatkowskim starostą dąbrowskim, szczególną uwagę przywiązują do wysokiego poziomu kształcenia, jak i rozwoju bazy dydaktycznej w podległych placówkach oświatowych. Co potwierdzają liczne zrealizowane projekty i programy, a także te, w których obecnie uczestniczy nasz samorząd.

 


„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim, na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.

Program składa się z 3 priorytetów, które realizuje MKiDN za pośrednictwem Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki oraz MEN.

  • Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
    Priorytet 2 – Infrastruktura bibliotek 2016–2020
    Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

tl_files/content/aktualnosci/2017/03_Marzec/03_Biblioteka_PCEiKZ_w_Szczucinie_wzbogaci_swoj_ksiegozbior/bibl1.jpg

mags