Aktualności
samorządowe

poniedziałek 06.03.2017

Kategoria
Wiadomości z Powiatu

„Osobowość Roku 2016" dla starosty dąbrowskiego!

powiększ tekst A A A

W ubiegły piątek w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie „Gazeta Krakowska" uhonorowała ludzi, którzy w 2016 roku wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami w różnych dziedzinach życia, w całej Małopolsce.

W gronie laureatów, z regionu dąbrowskiego, znalazł się Tadeusz Kwiatkowski, który podczas uroczystej gali odebrał statuetkę „Osobowość 2016 Roku".

Starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski zdobył I miejsce w powiecie w kategorii „Samorząd i społeczeństwo lokalne" tego plebiscytu. To już kolejne wyróżnienie przyznane dla starosty za jego zaangażowanie i aktywną pracę w samorządzie na rzecz rozwoju naszego regionu.

W pozostałych kategoriach plebiscytu w regionie dąbrowskim laureatami zostali:

  • w kategorii „Biznes" Józef i Teresa Gondek
  • w kategorii „Kultura" Łukasz Fijał
  • w kategorii „Działalność Społeczna i Charytatywna" Andrzej Dziedzic

tl_files/content/aktualnosci/2017/03_Marzec/06_Osobowosc_roku_dla_starosty_dabrowskiego/oso023.JPG

Ten tradycyjny plebiscyt "Gazety Krakowskiej" zmienił w tym roku nieco swoją formułę. Kapituła wskazała dziesięciu laureatów – "Ludzi Roku 2016", a Czytelnicy i Internauci spośród ponad 500 nominowanych wybrali 89 "Osobowości Roku 2016" we wszystkich powiatach Małopolski, w kategoriach: Kultura, Działalność Społeczna i Charytatywna, Samorząd i Biznes. Gazeta Krakowska postanowiła docenić ludzi, którzy osiągnęli sukcesy w swojej pracy i znacząco zasłużyli się dla lokalnych społeczności.

tl_files/content/aktualnosci/2017/03_Marzec/06_Osobowosc_roku_dla_starosty_dabrowskiego/oso02.JPG
– 25 lat temu Jurek Sadecki, ówczesny redaktor naczelny „Gazety Krakowskiej" powiedział, że jakość zbiorowości należy mierzyć miarą jej najlepszych przedstawicieli i wysnuł optymistyczny wniosek, że jeśli nawet Polska jako zbiorowość nie jest w najlepszej kondycji, to my, tu, w Małopolsce, nie mamy najmniejszych problemów z wyłanianiem ludzi niezwykłych i wybitnych – mówił rozpoczynając galę Wojciech Harpula redaktor naczelny „Gazety Krakowskiej".

25 lat to kawał historii i ponad 400 laureatów! Ale przecież nie o liczby tu chodzi, a o człowieka. Pierwsze tytuły Redakcja "Gazety Krakowskiej" przyznała 12 "Ludziom 1992 Roku". Nagrodziła przede wszystkim dobro, jakie człowiek może wyświadczyć drugiemu oraz inne piękne cechy: bohaterstwo, przedsiębiorczość, inicjatywę, rzetelność, solidność, nieprzeciętność, gospodarność czy wierność ideałom.

Wśród dotychczasowych laureatów tego konkursu jest noblistka, są wielcy artyści, twórcy i pasjonaci, obcokrajowcy, sławy naszej małopolskiej medycyny, ale i lekarze z małych ośrodków, pielęgniarki, społecznicy, księża, fundatorzy i dobrodzieje, posłowie na Sejm, samorządowcy, prezesi stowarzyszeń i fundacji, pracownicy firm i ośrodków kultury, dyrektorzy szkół i nauczyciele, ratownicy, strażacy i policjanci.

tl_files/content/aktualnosci/2017/03_Marzec/06_Osobowosc_roku_dla_starosty_dabrowskiego/oso12.jpg

Do Ludzi Roku „Gazety Krakowskiej" dołączył także ks. kardynał Stanisław Dziwisz. –Zastanawiałem się, dlaczego mnie nominowano, pomyślałem, że najważniejszą motywacją były Światowe Dni Młodzieży. Młodzież z całego świata przyjechała do nas i stworzyła atmosferę radości, jedności, solidarności i pokoju. Myślę, że to nasz przykład i naszym zadaniem powinno być podtrzymanie takiej atmosfery, abyśmy żyli ponad podziałami, byli solidarni i życzliwi dla wszystkich, szczególnie dla tych, którzy oczekują od nas świadectwa – powiedział odbierając statuetkę.

tl_files/content/aktualnosci/2017/03_Marzec/06_Osobowosc_roku_dla_starosty_dabrowskiego/oso028.jpg

Prof. Józef Lipiec, który od kilku lat kieruje pracą Kapituły Plebiscytu – w tym roku w składzie: Przemysław Bolechowski (prezes Radia Kraków), ks. dr Bronisław Fidelus, dr Krzysztof Pawłowski (prezydent WSB-NLU w Nowym Sączu), prof. dr n. med. Jerzy Sadowski (kardiochirurg) oraz Wojciech Harpula (redaktor naczelny GK), Dariusz Kołacz (wiceprezes oddz. Polska Press Grupa w Krakowie) i Teresa Brandys (GK) – niezmiennie ocenia: – Ten plebiscyt "Gazety Krakowskiej" wydobywa ogromne bogactwo tkwiące w samych ludziach. I to bogactwo daje nam niezbędną dawkę optymizmu. Nic nie wpływa równie dobrze na świadomość człowieka niż przekonanie, że obok nas istnieją osoby, na których można polegać, które potrafią bezinteresownie coś stworzyć, które umieją wspaniale się zachować w trudnej sytuacji, które mają znakomity dorobek w pracy zawodowej czy społecznej. I tacy są również laureaci 2016 roku.

www.gazetakrakowska.pl/mags