Aktualności
samorządowe

poniedziałek 13.03.2017

Kategoria
Wiadomości z Powiatu

Nowe władze Miejsko-Ludowego Klubu Sportowego "Dąbrovia"

powiększ tekst A A A

Z początkiem bieżącego roku, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Miejsko - Ludowego Klubu Sportowego „DĄBROVIA" Dąbrowa Tarnowska. Podczas posiedzenia ustępujący prezes Piotr Zając podziękował za wieloletnią współpracę oraz wyraził chęć dalszej współpracy ze środowiskiem sportowym. Na stanowisku prezesa zastąpił go Dawid Kot, dotychczasowy wiceprezes klubu.

Zarząd Klubu poprzedniej kadencji przedstawił sytuację finansową, a także sprawozdanie za ubiegły rok. Po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Zarządowi udzielono absolutorium za 2016 rok.

Następnie wybrano nowe władze klubu:

Zarząd Klubu:

 • prezes: Dawid Kot
 • wiceprezes do spraw organizacyjnych: Marcin Dzięgiel
 • wiceprezes do spraw Piłki Nożnej: Tomasz Cielczyk
 • wiceprezes do spraw Łucznictwa: Agata Bulwa
 • sekretarz: Paweł Trzpit
 • skarbnik: Grzegorz Baca

Komisja Rewizyjna:

 • Paweł Zając
 • Beata Chmielewska
 • Oskar Płaneta

Nowowybrany Zarząd Klubu zadeklarował kontynuację kierunku rozwoju stowarzyszenia oraz chęć ciągłego doskonalenia i wzbogacania oferty dla młodzieży chcącej uprawiać sport w systemie zorganizowanych rozgrywek. Sekcja piłki nożnej w 2016 roku wzbogaciła się o zespół kobiecy, który zadebiutował w rozgrywkach, a w ostatnim czasie uruchomiono najmłodsza grupę wiekową: „Skrzatów", do której uczęszczają adepci w wieku przedszkolnym.

W dalszym ciągu zajęcia prowadzone są nieodpłatnie, a Zarząd Klubu pracuje społecznie. Zarówno w sekcji piłki nożnej, jak i łucznictwie, ciągle przyjmowani są wszyscy chętni, którzy chcą spróbować swoich sił w tych dyscyplinach sportu. Oprócz regularnych treningów zawodnicy mają zapewniony udział w systemie zorganizowanych rozgrywek w poszczególnych związkach sportowych, jak również transport i w razie potrzeby wyżywienie i nocleg podczas zawodów. Doświadczona i wykwalifikowana kadra szkoleniowa, gwarantuje zajęcia jednocześnie ciekawe i na wysokim poziomie. Potwierdzeniem jakości szkolenia są osiągane sukcesy podopiecznych w poszczególnych dyscyplinach, w różnych grupach wiekowych.

Ponadto klub „Dąbrovia" znalazł uznanie i zaufanie wielu instytucji jak np. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Związek Piłki Nożnej, Polski Związek Łuczniczy, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej i Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej.

Oprócz instytucji rządowych i samorządowych współpracę z klubem podejmują największe firmy i przedsiębiorstwa w kraju i w regionie. Dzięki wspólnemu wysiłkowi obecnie „Dąbrovia" może szkolić blisko 230 zawodników i zawodniczek od 6 roku życia zaczynając.

Klub „Dąbrovia" zaprasza wszystkich do udziału w zajęciach, a wszystkich sympatyków chętnych w jakikolwiek sposób pomóc – do współpracy.

 • zajęcia z piłki nożnej – kontakt tel. 600-430-571
 • zajęcia z łucznictwa – kontakt tel. 602-517-694, 502-684-770
 • Zarząd Klubu – kontakt tel. 502-684-770

MLKS Dąbrovia/mags