Aktualności
samorządowe

poniedziałek 13.03.2017

Kategoria
Wiadomości z Powiatu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

powiększ tekst A A A

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 9 marca 2017 r. podjął uchwałę nr 551/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zgodnie z ww. uchwałą Powiatowy Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymał dotację w wysokości 10.445,78 zł na realizację zadania pn. „Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkół z terenu powiatu dąbrowskiego w ramach Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego".

Oferta złożona przez Katolicko Strażacko Uczniowski Zespół Sportowy w Małcu została odrzucona ze względów formalnych.

Do pobrania: Uchwała nr 551/2017 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 9 marca 2017 r.

DJ/mags