Aktualności
samorządowe

wtorek 14.03.2017

Kategoria
Wiadomości z Powiatu

Odmalują „Malowaną Wieś"!

powiększ tekst A A A

Zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu i Dwór w Dołędze zostaną odnowione. Na remont i dodatkowe wyposażenie tej architektury drewnianej pozyskano 3 miliony złotych. Ostatnie prace w tych miejscach odbywały się w latach 70. Inwestycje są planowane na ten i przyszły rok. To przedsięwzięcie Muzeum Okręgowego w Tarnowie w ramach projektu SKANSENOVA, obejmującym opiekę nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu.

Projekt ten obejmuje m.in. prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy wszystkich obiektach wchodzących w skład Zagrody Felicji Curyłowej. Zostanie odnowiony dom orędowniczki zalipiańskich tradycji i obiekty wokół niego (obora, stodoła i studnia). Przewiduje się między innymi kompleksową konserwację drewna. W stodole mają być eksponowane przedmioty związane z uprawą roli, które w tej chwili powoli zanikają. – Duńczycy przyjechali do nas w odwiedziny i dla nich największą sensacją było to, że można drewniane grabie kupić w Zakliczynie na targu. U nich zjawisko już nieistniejące. Więc okazuje się, że są to już przedmioty, które warto chronić – wyjaśnia Andrzej Szpunar dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

W Zalipiu planowane jest też wprowadzenie – jak zaznacza dyrektor Andrzej Szpunar– dyskretnych elementów elektronicznych. Miałby to być między innymi plan szlaku malowanych domów. Odnawiana ma być też chata biedniacka. Planowane jest również przenoszenie i odtworzenie chałupy wybitnej malarki Stefani Łączyńskiej.

Zakres przedsięwzięć Muzeum Okręgowego w Tarnowie objętych projektem obejmuje oddziały muzeum w Zalipiu i Dołędze. Przewidziany koszt to prawie 3,5 miliona złotych, z czego 85% to środki unijne, resztę pokryje Urząd Marszałkowski Małopolski i Muzeum Okręgowe w Tarnowie.

Projekt SKANSENOVA zainicjowany przez samorząd województwa małopolskiego powstał w 2015 roku, skupia działania ośmiu partnerów, w tym Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Każdy z partnerów podejmuje działania na rzecz ratowania i odnowy skansenów na swoim terenie. Celem projektu jest zachowanie zabytków architektury drewnianej (w tym sakralnej) poprzez zapewnienie ich ochrony i opieki konserwatorskiej, zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem oraz wzrost dostępności do kultury.

źródło: www.rdn.pl/www.tarnowskieinfo.pl/mags