Aktualności
samorządowe

środa 15.03.2017

Kategoria
Wiadomości z Powiatu

List Prezesa KRUS do rolników

powiększ tekst A A A

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego apeluje do rolników, aby przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego zwrócili uwagę na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin, zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych.

Wykorzystując w swoich gospodarstwach nawozy i pestycydy, rolnic6y są narażeni na ich negatywne oddziaływanie. Substancje chemiczne mogą wnikać do organizmu człowieka i zwierząt przez drogi oddechowe, układ pokarmowy i skórę, powodując ostre lub przewlekłe zatrucia objawiające się wieloma dolegliwościami psychofizycznymi, a nawet śmiercią.

Aby zmniejszyć ryzyko ich negatywnego oddziaływania, należy szczególnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

tl_files/content/aktualnosci/2017/03_Marzec/15_List_Prezesa_Krus/list_KRUS.jpg