Aktualności
samorządowe

czwartek 13.04.2017

Kategoria
Wiadomości z Powiatu

Rozstrzygnięto II etap konkursu "Bądź Wielkim"

powiększ tekst A A A

Organizatorzy X edycji Regionalnego konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez świętego Jana Pawła II pn. "Bądź Wielkim" informują, że rozstrzygnięto II etap konkursu.

Zadaniem zespołów zakwalifikowanych do II etapu było zaprojektowanie i wykonanie widokówki. Wszystkie prace były inspirowane jedną z wybranych przez uczestników myśli/ przesłań Jana Pawła II z okresu  16.10.1998 r. – 02.04.2005 r.

Do organizatorów wpłynęło łącznie 32 prace konkursowe, przygotowane przez pięcioosobowe zespoły w tym:

 • w kategorii „szkoły podstawowe” - 13 prac,
 • w kategorii „gimnazja”  - 6 prac,
 • w kategorii „szkoły ponadgimnazjalne” - 6 prac,
 • w kategorii „Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Szkoły Specjalne Przysposabiające do Pracy” - 7 prac.

Komisja konkursowa w dniu 11 kwietnia 2017 r. dokonała oceny złożonych prac wg następujących kryteriów: ogólne wrażenie artystyczne (m.in. oryginalność pomysłu, estetyka, atrakcyjność wizualna pracy), komentarz do pracy (m.in. czytelność przekazu, styl, sposób ujęcia tematu); zgodność pracy z wytycznymi określonymi dla pracy konkursowej i komentarza.

Komisja sporządzając listę zespołów, które zostały zakwalifikowane do finałowego etapu, brała pod uwagę sumę punktów (!):

 • uzyskanych przez poszczególnych członków zespołu podczas pisemnego testu - I etap (maksymalna liczba punktów jaką pięcioosobowy zespół mógł uzyskać z pisemnego testu wynosi 5 pkt.)
 • przyznanych za pracę plastyczną wykonaną przez zespół – II etap (maksymalnie 5 punktów).

Do finału zakwalifikowane zostały zespoły, które w trakcie zmagań w ramach I i II etapu konkursu uzyskały łącznie największą liczbę punktów.

Organizatorzy zakwalifikowali do finału 16 zespołów (po cztery zespoły w każdej z kategorii).

W kategorii „szkoły podstawowe” do finałowego etapu zakwalifikowane zostały:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
 2. Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Oleśnie – zespół nr 2
 3. Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Oleśnie – zespół nr 1
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej

W kategorii „gimnazja” w finale znalazły się:

 1. Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie – zespół nr 1
 2. Gimnazjum im. Bohaterów Września w Szczucinie
 3. Gimnazjum nr 2 im. 25-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II w Luszowicach
 4. Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie – zespół nr 2

Szkoły "ponadgimnazjalne" w finale reprezentowane będą przez:

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł.St. Reymonta w Brniu – zespół nr 1
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej – zespół nr 1
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł.St. Reymonta w Brniu – zespół nr 2
 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej – zespół nr 2

W kategorii „WTZ, SDS, SSPdP” do finałowego etapu zakwalifikowane zostały:

 1. Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Pniu
 2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowicy
 3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy – zespół nr 2
 4. Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Tarnowie

Komisja konkursowa przyznała również 4 wyróżnienia dla zespołów, których prace konkursowe uzyskały wysoką liczbę punktów, jednak biorąc pod uwagę sumę punktów uzyskanych podczas I i II etapu zespoły nie zostały zakwalifikowane do finału.

Wyróżnienia za pracę konkursową otrzymały:

 1. Zespół Szkół w Tuchowie
 2. Szkoła Podstawowa im. O. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie
 4. Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Kupieninie

Do pobrania: LISTA ZESPOŁÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO FINAŁOWEGO ETAPU

Wszystkim uczestnikom X Regionalnego konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez świętego Jana Pawła II pn. „Bądź Wielkim” dziękujemy za przystąpienie do tego pięknego, ale i wymagającego konkursu poświęconego naszemu Wielkiemu Rodakowi – św. Janowi Pawłowi II.W Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu zostanie zorganizowana wystawa prac konkursowych, którą można zwiedzać od 18 kwietnia do 16 maja br. codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 oraz w soboty od 9:00 do 13:00. Serdecznie zapraszamy.

Gorące podziękowania kierujemy również do opiekunów zespołów za zachęcenie dzieci, młodzieży, podopiecznych WTZ, ŚDS i SSPdP do udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu oraz za ogrom pracy włożony w ich przygotowanie do udziału w konkursie.

Laureatom II etapu oraz zespołom wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy konkursu informują, że wszyscy uczestnicy II etapu konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Wyróżnione zespoły oraz finaliści konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas finału w Dąbrowskim Domu Kultury.

Zachęcamy do obejrzenia tegorocznych prac konkursowych, które znajdują się w fotogalerii na stronie Powiatu Dąbrowskiego.