Aktualności
samorządowe

piątek 14.04.2017

Kategoria
Wiadomości z Powiatu

Kolejne Dąbrowskie Spotkania Kliniczne już za nami

powiększ tekst A A A

Stany nagłe w codziennej pracy lekarzy praktyków – pod takim hasłem odbyły się już czwarte Dąbrowskie Spotkania Kliniczne. Piąte – licząc od międzynarodowej konferencji naukowej, poświęconej interdyscyplinarnemu podejściu do rehabilitacji dzieci i młodzieży, podczas której rodak z Powiśla, pracujący niegdyś w dąbrowskim szpitalu, a dziś kierownik kliniki ortopedii szpitala MSW, prof. Ireneusz Kotela zapowiedział organizację cyklicznych spotkań o takim charakterze w Dąbrowie Tarnowskiej.

Tegoroczne spotkania, przeprowadzone z rozmachem i poszerzone o zdobywanie jakże cennych, praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy i ratowania życia, zakończyły się sukcesem i zgromadziły pierwszy raz ponad 200 słuchaczy.

Coroczne Dąbrowskie Spotkania kliniczne gromadzą coraz większą ilość wszystkich chętnych, chcących skorzystać z cennych uwag i  doświadczeń, zarówno lekarzy praktyków i klinicystów, jak i pielęgniarek i ratowników medycznych. W tym roku, zarówno w pierwszym jak i w drugim dniu uczestniczyło po około 280 osób.

Czwarte Dąbrowskie Spotkania Kliniczne trwały bowiem, pierwszy raz, przez dwa dni. Pierwszego dnia (7 kwietnia) dąbrowscy ratownicy medyczni i Policja uczyli procedur postępowania w zakresie udzielania pierwszej pomocy i zachowania w sytuacji stanu nagłego pogorszenia zdrowia w przestrzeni publicznej. W drugim dniu (8 kwietnia) odbyła się konferencja naukowa poświęcona leczeniu stanów nagłych w anestezjologii oraz intensywnej terapii, kardiologii, endokrynologii, chirurgii, urologii, neurologii, medycynie ratunkowej oraz onkologii (przy stosowaniu chemioterapii).

Nie na darmo przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego konferencji, prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela powiedział w zeszłym roku: Celem naszej, dorocznej już, konferencji jest zawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy lekarzami różnych specjalności praktykujących w ambulatoriach, przychodniach, szpitalach i szkołach z wybitnymi pracownikami naukowymi i klinicznymi wiodących ośrodków akademickich w Polsce.  Z myślą o pacjentach podjęta zostanie współpraca, która  pozwoli na wdrażanie do codziennej praktyki lekarskiej najnowszych metod diagnozowania, leczenia oraz coraz lepszego rozwoju każdego dziecka.

tl_files/content/aktualnosci/2017/04_Kwiecien/14_IV_Spotkanie_Kliniczne_juz_za_nami/spot070.jpg

Bynajmniej nie tylko o zdrowie dziecka tu chodzi, ale o zdrowie każdego pacjenta, stąd coroczne Dąbrowskie Spotkania Kliniczne – realizując różnorodne tematy obejmujące rozmaite schorzenia w różnych fazach życia człowieka – dążą do holistycznego ujęcia chorego, jako jednostki potrzebującej różnorodnej, specjalistycznej pomocy medycznej i szacunku. I dlatego, jak czytamy w tegorocznym informatorze DSK (i jak powiedział prof. Kotela otwierając IV konferencję naukową): Coroczne, kwietniowe spotkania naukowe w Dąbrowie Tarnowskiej, są bardzo owocnymi i cennymi doświadczeniami dla lekarzy praktyków i klinicystów, jak również szerokiego grona osób nie związanych bezpośrednio z medycyną.

– Chciałem wyrazić moje wielkie uznanie dla tej inicjatywy – powiedział znany i uważany za najlepszego neurochirurga w Polsce, prof. dr hab. Andrzej Maciejczak, który pierwszy raz pojawił się na Dąbrowskich Spotkaniach Klinicznych i przyznał, że udało się w Dąbrowie Tarnowskiej zbudować coś cennego i wartościowego, co będzie owocować na przyszłość.

Dr n. med. Antoni Sydor zaznaczył, że te spotkania „zaczynają się liczyć na arenie międzynarodowej i są wyjątkiem na mapie Polski”, a prof. Robert Gałązkowski zadeklarował, że odtąd będzie przyjeżdżał każdego roku na cykliczne konferencje, gdyż „wspaniali ludzie budują coś wspaniałego w tej małej ojczyźnie”.

Po raz drugi konferencję zorganizowała „Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego” założona przez prof. Ireneusza Kotelę oraz nieżyjącego już abpa Zygmunta Zimowskiego,wywodzącego się z Powiśla Dąbrowskiego. Do Zarządu Fundacji weszli: prezes Norbert Kopeć, wiceprezes Michał Surynt oraz Krzysztof Orwat. Organizatorami byli również: tradycyjnie urząd miejski i starostwo powiatowe, Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Biuro Doradczo – Usługowe BHP Andrzej Dziedzic. e– Kurier Dąbrowski po raz czwarty objął patronatem medialnym tę inicjatywę.

tl_files/content/aktualnosci/2017/04_Kwiecien/14_IV_Spotkanie_Kliniczne_juz_za_nami/spot080.jpg

Patronat naukowy nad konferencją objęli: prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela, prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek, dr hab. inż. Jadwiga Laska – rektor PWSZ w Tarnowie. Patronat honorowy konferencji przyjęli: Biskup Tarnowski Andrzej Jeż, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, v – ce prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego dr n. med. Antoni Sydor, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Tarnowie lek. med. Tomasz Kozioł, starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, burmistrz Dąbrowy Krzysztof Kaczmarski, prezes Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Dąbrowie lek. med. Bernadetta Ostręga – Dudek.

W komitecie organizacyjnym konferencji znaleźli się: przewodniczący prof. Ireneusz Kotela, dr n. o zdr. Maria Mika, dr n. o zdr. Marcin Mikos, Krzysztof Orwat, lek. med. Bernadetta Ostręga – Dudek, dr n. med. Michał Surynt.

tl_files/content/aktualnosci/2017/04_Kwiecien/14_IV_Spotkanie_Kliniczne_juz_za_nami/spot076.jpg

Na początku zabrał głos jeden z założycieli „Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego”, prof. Ireneusz Kotela. Profesor przypomniał osobę drugiego fundatora, śp. abpa Zygmunta Zimowskiego. Obaj wywodzą się z Powiśla Dąbrowskiego. – Wczoraj minęła 68. rocznica urodzin. Odszedł 12 lipca 2016 r. Całe swoje życie poświęcił zwłaszcza ludziom chorym. Był ambasadorem Polski na całym świecie, a zwłaszcza ambasadorem naszego regionu – można było usłyszeć o śp. arcybiskupie, który miał swój cenny udział w zainaugurowaniu Dąbrowskich Spotkań Klinicznych i wspierał tę inicjatywę.

tl_files/content/aktualnosci/2017/04_Kwiecien/14_IV_Spotkanie_Kliniczne_juz_za_nami/spot090.jpg

Ks. Piotr Supierz, będący przez wiele lat sekretarzem abpa Zygmunta Zimowskiego, podziękował medykom za opiekę nad duszpasterzem i wyraził wdzięczność za zaproszenie, które odczytał jako wyróżnienie, gdyż jeszcze rok wcześniej na cyklicznej konferencji przemawiał Zimowski. Ks. Supierz poinformował o krytycznym, poprawionym i uzupełnionym wydaniu Nowej Karty Służby Zdrowia, nad której wstępem – jako ostatnią publikacją w życiu – pracował znany i ceniony duszpasterz chorych, pochodzący zresztą z ziemi dąbrowskiej. Publikacji dokumentu w całości nie doczekał; zdążył opracować do niej wstęp, którego fragmenty odczytał sekretarz arcybiskupa. Nowa karta, opatrzona wstępem „Cud życia”, przedstawia holistyczne ujęcie życia we wszystkich jego fazach, w świetle nauki kościoła. Akcentuje świętość życia od poczęcia do naturalnej śmierci; z uwzględnieniem zasady, że każdy pacjent zasługuję na tę samą troskę i poświęcenie. „Ich zawód każe im strzec życia i służyć mu” – głosił Jan Paweł II.

tl_files/content/aktualnosci/2017/04_Kwiecien/14_IV_Spotkanie_Kliniczne_juz_za_nami/spot092.jpg

We wstępie konferencji kilkakrotnie wspominano abpa Zimowskiego, podkreślano jego Powiślańskie korzenie rodzinne (wywodził się z Kupienina), uczczono Go minutą ciszy i zmówiono modlitwę za Jego duszę.

tl_files/content/aktualnosci/2017/04_Kwiecien/14_IV_Spotkanie_Kliniczne_juz_za_nami/spot096.jpg

 Miło mi jest gościć Państwa w powiecie dąbrowskim. Jesteśmy dumni z tego, że Pan profesor tutaj skierował swoje kroki – starosta Tadeusz Kwiatkowski odniósł się do prekursorskiej konferencji międzynarodowej z udziałem włoskich lekarzy, która stała się przyczynkiem do organizacji cyklicznych spotkań medycznych na Powiślu. – To były takie podwaliny i wtedy profesor Kotela zapowiedział, że będzie kontynuować te dobre praktyki.

tl_files/content/aktualnosci/2017/04_Kwiecien/14_IV_Spotkanie_Kliniczne_juz_za_nami/spot096.jpg

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Krzysztof Kaczmarski powitał zgromadzonych i podziękował za przybycie. Gmina i powiat od początku współdziałają przy organizacji tych spotkań.

Tradycyjnie spotkanie było też okazją do wręczenia zasłużonym medykom statuetek. Jedną z nich – „Brązową Troskę 2017” – otrzymał dr n. med. Andrzej Kosiniak – Kamysz, były minister zdrowia w rządzie T. Mazowieckiego i dyrektor krakowskiego szpitala Dietla. „Wychowawca wielu pokoleń lekarzy i pielęgniarek, zasłużony dla medycyny wsi”.

tl_files/content/aktualnosci/2017/04_Kwiecien/14_IV_Spotkanie_Kliniczne_juz_za_nami/z065.jpg

– Jestem synem tej ziemi, który – mimo że od 14 roku życia tu nie mieszka – nigdy nie zdołał się stąd wyprowadzić. Moje Powiśle Dąbrowskie – ta ziemia – dała mi dużo i myślę, że wielu z nas… Ta ziemia wydała wielu wybitnych ludzi (…). Ta ziemia wydała wielu bohaterów (…). Ta ziemia, wysunięta na antypody Austro – Węgier, pozostała do końca wierna Rzeczpospolitej. Jestem dumny, że jestem synem tej ziemi – mówił Andrzej Kosiniak – Kamysz, przywołując również osobę arcybiskupa, którego uznał za „jednego z najwybitniejszych synów tej ziemi – wielkiego kapłana i wielkiego człowieka”.

Odznaczenie trafiło także do lek. med. Henryka Łosia. Corocznie Kapituła Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego wyróżnia lekarzy – rodaków za dotychczasową wieloletnią pracę lekarską na  terenie  Powiśla  Dąbrowskiego, składając podziękowania i gratulacje za wieloletni trud i wysiłek włożony w zapewnienie opieki lekarskiej tym, którzy z niej korzystali. Wśród wyróżnionych w tym roku lekarzy byli: lek. med. Henryk Łoś, lek. med. Wisław Krzak, lek. med. Maria Skowyra – Korzec, lek. med. Władysław Skrobot, lek. med. Aniela Szumlańska

tl_files/content/aktualnosci/2017/04_Kwiecien/14_IV_Spotkanie_Kliniczne_juz_za_nami/z068.jpg

Niezwykle cenny pierwszy dzień konferencji, poświęcony był nabywaniu praktyki w skutecznym udzielaniu pierwszej pomocy. Akcję tę podsumował Andrzej Dziedzic. Prof. nzw. UPH dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski wygłosił interesujący wykład pt. System Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce – zasady współpracy. Problemy etyczno – prawne transplantacji narządów z punktu widzenia lekarza oddziału intensywnej terapii poruszyła prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek. 

Dwa kolejne wykłady dotyczyły stanów nagłych w kardiologii. Dr n. med. Andrzej Machnik przedstawił wykład pt. Migotanie przedsionków – postępowanie według aktualnych wytycznychDr n. med. Daniel Rzeźnik mówił, jak ma postępować lekarz w przypadku, gdy pacjent skarży się na ostry ból w klatce piersiowej.Kierownik Kliniki Endokrynologii Dzieci i Młodzieży Polsko – Amerykańskiego Instytutu Pediatrii CM UJ, prof. dr hab. n. med. Jerzy Starzyk przedstawił przykłady kliniczne endokrynologicznych stanów nagłych i dokładnie je omówił.

tl_files/content/aktualnosci/2017/04_Kwiecien/14_IV_Spotkanie_Kliniczne_juz_za_nami/spot083.jpg

Niezwykle interesujący wykład, nagrodzony gromkimi brawami, wygłosił prof. dr hab. n. med. Jan Chmura. Profesor, który z zamiłowania jest znanym biegaczem maratońskim, badał Reakcje organizmu w warunkach ekstremalnych u osób powyżej 50 roku życia. Zależności między reakcją organizmu u osób 50 plus (zmianami w układzie sercowo – naczyniowym, nerwowym i hormonalnym) a ekstremalnym wysiłkiem fizycznym podczas biegu maratońskiego w skrajnych warunkach (bieg na Antarktydzie, przy nagłym, niebezpiecznym dla życia biegaczy, załamaniu pogody) sprawdzał m.in. na własnym organizmie.

Prof. dr hab. n. med. Antoni Czupryna poświęcił swój wykład Ostremu zapaleniu trzustki – diagnostyce i leczeniu. Omówił przypadki zapalenia trzustki – od łagodnego do bardzo niebezpiecznego; z ciężką niewydolnością wielonarządową, utrzymującą się powyżej 48 godzin.

 Dr n. med. Anna Helon poruszyła ważny temat Udaru mózgu – jak działać, aby zdążyć z optymalnym leczeniem?

tl_files/content/aktualnosci/2017/04_Kwiecien/14_IV_Spotkanie_Kliniczne_juz_za_nami/z063.jpg

Zwieńczeniem wyjątkowo udanych czwartych Dąbrowskich Spotkań Klinicznych był piękny akcent artystyczny. Zgromadzeni goście udali się podstawionym autokarem do dąbrowskiej synagogi na koncert w wykonaniu duetu skrzypcowo – gitarowego Olivii i Oktavii Bujnowicz, utalentowanych i utytułowanych uczennic szkół muzycznych. Wielokrotnych zwyciężczyń, laureatek i finalistek rozlicznych, liczących się konkursów muzycznych.

Zamykając konferencję, prof. Ireneusz Kotela zaprosił już na przyszłoroczne V Dąbrowskie Spotkania Kliniczne, które odbędą się tradycyjnie w kwietniu.
Organizatorzy konferencji podnieśli – i dalej wysoko podnoszą – poprzeczkę wyzwań, które stawiają przed sobą. Czym zaskoczą w przyszłym roku?

źródło: www.dsk.org.pl/U.Skórka/e-Kurier Dąbrowski/K.Orwat/Fundacja TiWPD/mags