Aktualności
samorządowe

wtorek 01.08.2017

Kategoria
Wiadomości z Powiatu

Kolejne dotacje na rewaloryzację architektury sakralnej

powiększ tekst A A A

Podpisano kolejne umowy w sprawie udzielenia dotacji dla parafii na remont obiektów sakralnych. Dzięki środkom finansowym z budżetu powiatu zostaną przeprowadzone prace remontowo-konserwatorskie w bolesławskiej i dąbrowskiej parafii.

Samorząd powiatowy, na czele z Tadeuszem Kwiatkowskim starostą dąbrowskim sukcesywnie, w trosce o dziedzictwo historyczne i kulturalne Powiśla, prowadzi program finansowego wsparcia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, wpisanych do rejestru.

Uchwały w sprawie udzielenia dotacji zostały podjęte 20 lipca 2017 roku na XXVI posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego. Natomiast, pod koniec lipca br., Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski oraz Marek Kopia wicestarosta podpisali umowy z ks. prałatem Józefem Radłowskim proboszczem parafii pw. Św. Wojciecha BM w Bolesławiu i ks. prałatem Stanisławem Cyranem proboszczem Parafii pw. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Środki finansowe zostały przeznaczone na remont schodów zewnętrznych przy Kościele pw. Wszystkich Świętych w Dąbrowie Tarnowskiej, a także wykonanie prac remontowo – konserwatorskich przy organach piszczałkowych w Kościele Parafialnym pw. Św. Wojciecha w Bolesławiu.

Łącznie w tym roku dotację z budżetu powiatu na rewaloryzację cennej architektury sakralnej otrzymało 7 parafii o łącznej wartości 115 tys. zł. W maju br., przyznano dotację na:

  • wykonanie prac remontowo-budowlanych oraz restauratorskich – wymiana uszkodzonych tynków Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie – etap III,
  • wykonanie robót konserwacyjnych z izolacją poziomą i pionową oraz drenażem przy Kościele Parafialnym pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach,
  • wykonanie drenaża opaskowego z izolacją fundamentów i budowę nowej kanalizacji opadowej przy Kościele Parafialnym pw. Św. Katarzyny w Oleśnie,
  • wykonanie remontu, zabezpieczeń i prac konserwatorskich fragmentu obiektu kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie,
  • wykonanie remontu ogrodzenia Kościoła Parafialnego pw. Św. Zygmunta w Żelichowie.

W latach 2011-2016 samorząd powiatowy na ochronę zabytków kultury o dużej wartości historycznej przeznaczył 517 500 zł.

mags

Foto relacja: