Aktualności
samorządowe

wtorek 01.08.2017

Kategoria
Wiadomości z Powiatu

Dodatkowy nabór do szkół

powiększ tekst A A A

Są jeszcze wolne miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu dąbrowskiego. Nabór uzupełniający do szkół prowadzą wszystkie szkoły: licea ogólnokształcące, technika oraz szkoły branżowe I stopnia.

W I Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej są jeszcze wolne miejsca na profilu medycznym z przedmiotami rozszerzonymi biologia, chemia, język angielski oraz na profilu politechnicznym z przedmiotami rozszerzonymi matematyka, informatyka, język angielski.

W Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie w Liceum Ogólnokształcącym nabór prowadzony jest w profilu biologiczno – chemicznym z elementami kosmetologii, natomiast w technikum nabór prowadzony jest na profil teleinformatyczno – informatyczny oraz mechaniczny. Są jeszcze wolne miejsca do szkoły branżowej I stopnia.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej dodatkowy nabór jest prowadzony do technikum hotelarstwa, technikum logistycznego, technikum informatycznego, technikum handlowego, technikum ekonomicznego oraz do szkoły branżowej I stopnia.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu oferuje absolwentom gimnazjum wolne miejsca w technikum budownictwa.

Nasze szkoły posiadają nowoczesną bazę dydaktyczną oraz rekreacyjno sportową. Uczniowie naszych szkół biorą udział w projektach współfinansowanych ze środków unijnych, w ramach których mogą uzyskiwać dodatkowe kwalifikacje na kursach branżowych, stażach zawodowych oraz zajęciach dodatkowych. Dzięki zaangażowaniu Starosty Dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego nasi uczniowie mają również możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus. Dzięki czemu mogą zdobyć dodatkowe umiejętności zawodowe, nauczyć się lub poszerzyć znajomość języka obcego a także poznać kulturę, obyczaje i historię krajów europejskich, do których wyjeżdżają.

Już w tym roku 60 uczniów z technikum budownictwa z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu weźmie udział w praktykach zawodowych w Grecji.

Zapraszamy do naszych szkół, a dla najlepszych samorząd powiatowy corocznie przyznaje stypendia za wyniki w nauce.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronach internetowych naszych szkół.

msmol/mags