Aktualności
samorządowe

wtorek 29.08.2017

Kategoria
Wiadomości z Powiatu

Udane IX Święto Powiśla w Bolesławiu!

powiększ tekst A A A

W niedzielę, 27 sierpnia br. w Bolesławiu odbyło się już po raz IX Święto Powiśla Dąbrowskiego – Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze, bez wątpienia wyjątkowe wydarzenie dla każdego rolnika naszej „Małej Ojczyzny". Do Bolesławia zjechali się rolnicy, aby jak co roku świętować i podziękować za plony. Zaprezentowano również lokalne firmy i instytucje.

Jak podkreślił podczas niedzielnego świętowania Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski - dożynki to czas dziękczynienia Bogu za plony i rolnikom za ich trud, poświęcenie i za dbałość o gospodarstwa i środowisko naturalne. To dzięki pracy rolników i ich rodzin, na stołach w polskich domach mamy chleb i inne produkty. Dożynki, zwane też świętem plonów mają bogatą tradycję, która stanowi ważną część kultury polskiej. Ukazują koloryt naszych wsi, są skarbnicą obrzędów i zwyczajów przekazywanych od pokoleń.

I właśnie w naszym powiecie wciąż kultywuje się tę piękną tradycję. Każdego roku gospodarzem Święta Powiśla Dąbrowskiego jest inna gmina. Tegoroczne Święto odbyło się w gospodarnej i gościnnej gminie Bolesław.

Czas świętowania i dumy z zebranego plonu, po skończonym okresie ciężkiej pracy, rozpoczął się uroczystą Mszą Św. w bolesławskim kościele pw. św. Wojciecha BM. Po nabożeństwie barwny korowód dożynkowy, prowadzony przez Gminną Orkiestrę Dętą w Bolesławiu przeszedł na obiekt sportowy, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

tl_files/content/aktualnosci/2017/08_Sierpien/29_Udane_Swieto_Powisla_w_Boleslawiu/DSC_8987.JPG

Święto Powiśla Dąbrowskiego to połączenie Dożynek Powiatowych i Targów Gospodarczych. Zwyczaj dożynek należy do najpiękniejszych i najradośniejszych części naszej narodowej tradycji. W prezentowanych w niedzielę wieńcach dożynkowych, kryła się nie tylko radość z pomyślnie zakończonych żniw i wdzięczność za zbiory, ale przede wszystkim głębokie przywiązanie do narodowej tradycji.

Wzorem lat ubiegłych organizatorem tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, skupiające samorząd powiatowy oraz wszystkie samorządy gminne z terenu naszego powiatu. Gospodarzami tegorocznej edycji tej imprezy byli Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski oraz Kazimierz Olearczyk wójt Gminy Bolesław.

tl_files/content/aktualnosci/2017/08_Sierpien/29_Udane_Swieto_Powisla_w_Boleslawiu/DSC_9010.JPG

Obecnością swą zaszczycili m.in. Zenon Kosiniak - Kamysz ambasador RP w Singapurze, dr Sándor Nedeczky konsul Generalny Węgier w Krakowie, Wiesław Krajewski poseł na Sejm RP, Stanisław Sorys, wicemarszałek Województwa Małopolskiego, dr Andrzej Kosiniak-Kamysz Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie, Bolesław Łączyński radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Marek Kopia wicestarosta oraz Barbara Pobiegło przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego. Obecni byli również burmistrzowie i wójtowie gmin z powiatu dąbrowskiego, dyrektorzy i kierownicy instytucji, radni powiatowi i gminni oraz sołtysi poszczególnych miejscowości, zaangażowani w przygotowania wieńców dożynkowych.

Na świętowanie w naszej „Małej Ojczyźnie" przybyli również przedstawiciele zagranicznych samorządów partnerskich powiatu dąbrowskiego: z XVIII dzielnicy Budapesztu na czele z burmistrzem Atilla Ughy, z miasta Bałta na Ukrainie na czele z wiceburmistrzem Walerij Żelichowski, z Rejonu Soroka z Mołdawii na czele z naczelnikiem wydziału pomocy socjalnej w Rejonie Soroka Svetlana Paunescu, miasta Golianovo na Słowacji na czele z burmistrzem Ľuboš Kolárik oraz z miasta Roding z Niemiec na czele z wiceburmistrzem Alfredem Reger.

tl_files/content/aktualnosci/2017/08_Sierpien/29_Udane_Swieto_Powisla_w_Boleslawiu/DSC_8995.JPG

Wielkie świętowanie Powiśla, tradycyjnie rozpoczęło się Mszą Św. dziękczynną za tegoroczne plony oraz w intencji rolników i wszystkich mieszkańców powiatu dąbrowskiego, sprawowaną pod przewodnictwem Ks. prałata Józefa Radłowskiego proboszcza bolesławskiej parafii.

tl_files/content/aktualnosci/2017/08_Sierpien/29_Udane_Swieto_Powisla_w_Boleslawiu/DSC_8583.JPG

Symbolicznym zwieńczeniem zebranych plonów były tradycyjne wieńce dożynkowe przyniesione podczas Mszy Świętej jako dar ołtarza. Tym gestem rolnicy naszego powiatu wyrazili wdzięczność za udane zbiory i dar chleba. Ich poświęcenia dokonał ks. prałat Józef Radłowski, natomiast niezwykle wymowną homilię wygłosił ks. kanonik Zygmunt Warzecha proboszcz Szczucińskiej parafii. Eucharystię uświetniła Gminna Orkiestra Dęta z Bolesławia pod batutą Grzegorza Olearczyka.

Ks. prałat Józef Radłowski złożył podziękowania staroście Tadeuszowi Kwiatkowskiemu, za udzielone od lat dotacje na prace konserwatorskie i remontowe w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha BM oraz życzliwą współpracę.

tl_files/content/aktualnosci/2017/08_Sierpien/29_Udane_Swieto_Powisla_w_Boleslawiu/DSC_8995.JPG

Po nabożeństwie barwny korowód dożynkowy przeszedł na obiekt sportowy, gdzie zgromadzonych mieszkańców Powiśla oraz zaproszonych gości powitał Kazimierz Olearczyk wójt gminy Bolesławia, a okolicznościowe przemówienie wygłosił starosta Tadeusz Kwiatkowski.

tl_files/content/aktualnosci/2017/08_Sierpien/29_Udane_Swieto_Powisla_w_Boleslawiu/DSC_8901.JPG

Starosta podziękował rolnikom za ciężką i wytrwałą pracę. Za codzienny wysiłek i zaangażowanie przynoszące owoce, które znajdujemy na naszym polskim stole. Zwrócił się również do rzemieślników i przedsiębiorców życząc sukcesów w prowadzeniu codziennej, niezwykle trudnej i odpowiedzialnej pracy na rzecz polskiego rzemiosła. Podziękował również wszystkim za udział w tym ważnym dla naszej „Małej Ojczyzny" wydarzeniu. Życzył wszystkim miło spędzonego czasu, niezapomnianych, przyjemnych wrażeń i udanej zabawy, a także by Święto Powiśla Dąbrowskiego było wspólną radością.

tl_files/content/aktualnosci/2017/08_Sierpien/29_Udane_Swieto_Powisla_w_Boleslawiu/DSC_8998.JPG

Wszystkim rolnikom bardzo serdecznie dziękuję za ciężką pracę w gospodarstwach przy uprawie roślin i chowie zwierząt. W tym miejscu pragnę przywołać słowa Świętego Jana Pawła II poświęcone rolnikom: „Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić". Stowarzyszeniom, Kołom Gospodyń Wiejskich, instytucjom kultury oraz samorządom wiejskim i gminnym, dziękuję za troskę o zachowanie oraz przekazanie tradycji obrzędów związanych z dożynkami. Jak powiedziałem na wstępie – dzisiejsze Święto to także Targi Gospodarcze. Na placu uroczystości mamy stoiska wystawowe gmin, instytucji, firm i organizacji. Wychodzą one z ofertą i informacją do mieszkańców i gości - mówił Starosta Dąbrowski.

tl_files/content/aktualnosci/2017/08_Sierpien/29_Udane_Swieto_Powisla_w_Boleslawiu/DSC_9204.JPG

Następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili zaproszeni goście. Do licznie zgromadzonych, zwrócił się ambasador Zenon Kosiniak – Kamysz, który wyraził radość, z uczestnictwa w tak pięknym święcie plonów, w rodzinnych stronach. Podkreślił jak ważne jest zachowanie i kultywowanie dożynkowych tradycji i jak ważna jest praca ludzkich rąk. Pozdrowił również w językach: rosyjskim, słowackim i węgierskim delegacje zagranicznych samorządów partnerskich naszego powiatu, które przybyły na Święto Powiśla.

Głos zabrali również: poseł Wiesław Krajewski, wicemarszałek Stanisław Sorys, radny sejmiku Bolesław Łączyński, a także przedstawiciele zagranicznych delegacji.

tl_files/content/aktualnosci/2017/08_Sierpien/29_Udane_Swieto_Powisla_w_Boleslawiu/DSC_9305.JPG

Tradycyjnie starostowie dożynek: Joanna Gil i Sławomir Miłoś wręczyli gospodarzowi powiatu dąbrowskiego Tadeuszowi Kwiatkowskiemu chleb dożynkowy z życzeniami, aby podzielił go wśród wszystkich zgromadzonych. Jako starosta, chcę Państwa zapewnić, że samorząd naszego powiatu odpowiedzialnie i sprawiedliwie będzie dzielić dożynkowy bochen chleba, tak by nikomu i nigdy w naszym powiecie go nie zabrakło. Bardzo liczę na pomoc i współpracę ze strony wszystkich mieszkańców powiatu – mówił starosta Tadeusz Kwiatkowski.

Podczas uroczystości starosta Tadeusz Kwiatkowski, został uhonorowany wysokim węgierskim odznaczeniem państwowym. To docenienie jego pracy na rzecz rozwijania polsko – węgierskiej współpracy i przyjaznych stosunków, a także działania na rzecz środowiska węgierskiej Polonii. Atilla Ughy burmistrz XVIII dzielnicy Budapesztu, przekazując gospodarzowi naszego powiatu „Węgierski Złoty Krzyż Zasługi", pokreślił, że jest to nagroda za jego wkład w kontakty polsko-węgierskie oraz umacnianie węgierskiej kultury.

tl_files/content/aktualnosci/2017/08_Sierpien/29_Udane_Swieto_Powisla_w_Boleslawiu/DSC_9076.JPG

Nie zabrakło obrzędu dożynkowego w wykonaniu mieszkańców gminy Bolesław. Następnie rozpoczęło się tzw. „ośpiewanie wieńców", czyli prezentacje sceniczne delegacji wieńcowych z poszczególnych gmin. Każda z prezentacji była zgodna ze staropolską tradycją: piękna, żywiołowa, prezentowała przedstawienia, śpiewy, przyśpiewki i tańce. Zaprezentowano dawne i obecne zwyczaje dotyczące zbierania plonów oraz nasz regionalny folklor, będący obrazem dziedzictwa nadwiślańskiej wsi.

Jako pierwsza zaprezentowała się Gmina Bolesław z grupą Bolesławianie. Kolejno występowali:

 • Gmina Dąbrowa Tarnowska – Nieczajnianie,
 • Grupa wieńcowa z Gręboszowa,
 • Gmina Mędrzechów Uowiesek,
 • Gmina Olesno - grupa z Domu Malarek,
 • Gmina Radgoszcz – KGW Radgoszcz,
 • Gmina Szcucin – Wiślanie.

Na scenie prezentowano też dorobek kulturalny poszczególnych gmin powiaty dąbrowskiego wg następującego scenariusza:

 • Gmina Szczucin - Chór Clave „ De Sol '',
 • Gmina Radgoszcz - Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Radgoszczy - taniec towarzyski,
 • Gmina Olesno – wokalistka Kinga Kopyto,
 • Gmina Mędrzechów – Orkiestra Dęta z Woli Mędrzechowskiej,
 • Gmina Gręboszów – Zespół Impresjon,
 • Gmina Dąbrowa Tarnowska – Nieczajnianie,
 • Gmina Bolesław – wokalistki - Małgorzata Buzon, Anna Kaczówka, Natalia Litwin, Klaudia Kochanek.

tl_files/content/aktualnosci/2017/08_Sierpien/29_Udane_Swieto_Powisla_w_Boleslawiu/DSC_9351.JPG

W tegorocznym Święcie Powiśla Dąbrowskiego zaprezentowało się łącznie 17 delegacji wieńcowych z wszystkich gmin powiatu dąbrowskiego, w tym 11 delegacji, które przygotowały wieniec tradycyjny i 6 delegacji, które wystawiły wieńce współczesne.

tl_files/content/aktualnosci/2017/08_Sierpien/29_Udane_Swieto_Powisla_w_Boleslawiu/DSC_9502.JPG

Podczas dożynek odbył się konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy w kategorii tradycyjny i współczesny oraz konkurs na „ośpiewanie wieńca". Dyplomy i nagrody finansowe ufundowane przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego wręczali gospodarze tegorocznego świętowania: Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski oraz Kazimierz Olearczyk wójt gminy Bolesław.

tl_files/content/aktualnosci/2017/08_Sierpien/29_Udane_Swieto_Powisla_w_Boleslawiu/DSC_9657.JPG

Wyniki konkursów przedstawiają się następująco:

Powiatowy Konkurs Wieńca Dożynkowego – kategoria: wieniec tradycyjny
I miejsce ex aequo – sołectwo Strojców (gm. Bolesław)
I miejsce ex aequo – gmina Radgoszcz
II miejsce ex aequo – gmina Bolesław
II miejsce ex aequo – sołectwo Zalipie (gm. Olesno)
III miejsce ex aequo – gmina Gręboszów
III miejsce ex aequo – sołectwo Laskówka Chorąska (gm. Dąbrowa Tarnowska)

Powiatowy Konkurs Wieńca Dożynkowego – kategoria: wieniec współczesny
I miejsce – sołectwo Suchy Grunt (gm. Szczucin)
II miejsce – sołectwo Brzezówka (gm. Szczucin)
III miejsce ex aequo – Grupa Wieńcowa Mędrzechów
III miejsce ex aequo – sołectwo Wola Mędrzechowska (gm. Mędrzechów)

Powiatowy Konkurs na „ośpiewanie wieńca dożynkowego":
I miejsce ex aequo – Gmina Gręboszów
I miejsce ex aequo – Gmina Mędrzechów
II miejsce – Gmina Dąbrowa Tarnowska (zespół „Nieczajnianie")
III miejsce ex aequo – Gmina Bolesław
III miejsce ex aequo – Gmina Szczucin
Wyróżnienia: Gmina Olesno i Gmina Radgoszcz

Zorganizowano również konkurs o „Nagrodę publiczności" na najładniejszy wieniec dożynkowy, w którym zwyciężyła Grupa Wieńcowa z Gminy Mędrzechów. Wójt gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk ufundował nagrodę, która została rozlosowana wśród osób biorących udział w wyborze najładniejszego według publiczności, wieńca. Nagrodę otrzymał mieszkaniec Strojcowa Paweł Grądzki.

Dla wystawców odbył się konkurs na najciekawsze stoisko wystawowe firm. Zwycięzcami konkursu i laureatami pierwszego miejsca zostali ex aequo – Firma Radbet Krychniak oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Mędrzechowie.

Pozostałe miejsca zajęli:

II miejsce ex aequo – Koło Gospodyń Wiejskich Wola Mędrzechowska oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad III miejsce ex aequo – Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowicy (działający przy Stowarzyszeniu „Otwarte Serce" Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczucinie) oraz Firma „Tarsmak" Gądek i Wspólnicy

Wyróżnienie natomiast otrzymali: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej i Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy Stanisław Chrabąszcz.

tl_files/content/aktualnosci/2017/08_Sierpien/29_Udane_Swieto_Powisla_w_Boleslawiu/DSC_9742.JPG

Targi Gospodarcze są największą imprezą tego typu na terenie Powiśla Dąbrowskiego. Zawsze cieszą się zainteresowaniem wystawców i odwiedza je co roku kilka tysięcy osób. W tym roku swoją ofertęhandlową i promocyjną zaprezentowało blisko 40 wystawców: firm, samorządów, instytucji i stowarzyszeń:

 • Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Delegacja zagraniczna Gminy Golianovo na Słowacji
 • Delegacja zagraniczna miasta Roding w Niemczech
 • Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Firma Dieta To Zdrowie
 • Gmina Dąbrowa Tarnowska
 • Dąbrowski Dom Kultury
 • Gmina Bolesław
 • Gmina Gręboszów
 • Gmina Mędrzechów
 • Gmina Olesno
 • Gmina Radgoszcz
 • Gmina Szczucin
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Mędrzechowskiej
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu
 • Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowicy
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy
 • Księgarnia BookBook
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Firma Tarsmak
 • Firma RADBET
 • Zakład produkcyjno-handlowo-usługowy Stanisław Chrabąszcz
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Centrum Dietetyczne NaturHouse
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
 • Kredyt Studio
 • Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat"
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Mędrzechowie
 • Sołectwo Świebodzin
 • Bank Zachodni WBK

Delegacje z Słowacji i Niemiec również wystawiły swoje stoiska, gdzie każdy mógł skosztować zagranicznej kuchni. Przedstawiciele miasta Roding promowali specjalności i regionalne przysmaki regionu Leberkase. Swoją regionalną kuchnię promowali również Słowacy. Ich stoiska cieszyły się dużą popularnością.

Uczestnicy dożynek powiatowych mogli ciekawie i atrakcyjnie spędzić czas wolny, zapoznać się z ofertą firm, organizacji pozarządowych, instytucji, a także podziwiać dorobek artystyczny oraz kulturalny naszej „Małej Ojczyzny". Odwiedzający stoiska wystawowe mogli zasmakować regionalnych potraw przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich, gospodarstwa agroturystyczne i lokalnych przedsiębiorców.

tl_files/content/aktualnosci/2017/08_Sierpien/29_Udane_Swieto_Powisla_w_Boleslawiu/DSC_9783.JPG

Gwiazdą wieczoru był zakopiański zespół muzyczny „Krywań", który w ciągu ponad godzinnego występu zawojował bardzo liczną publicznością. Występowi muzyków towarzyszyły oklaski i wiwaty, a ich największe hity śpiewała publiczność. Po ich widowiskowym koncercie odbył się pokaz sztucznych ogni. Tegoroczne Święto Powiśla Dąbrowskiego – dożynki powiatowe i targi gospodarcze zakończyło się koncertem lokalnego zespołu „De facto" i zabawą taneczną.

Dla uczestników niedzielnej uroczystości listy gratulacyjne przesłali: Krzysztof Jurgiel minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który sprawował patronat honorowy nad imprezą, posłowie na Sejm RP: Władysław Kosiniak – Kamysz, Anna Czech oraz Marek Sowa.

Samorząd Powiatu Dąbrowskiego wspólnie z samorządami gminnymi już dziś zapraszają do udziału w X edycji Święta Powiśla Dąbrowskiego, które odbędzie się w gminie Gręboszów.

tl_files/content/aktualnosci/2017/08_Sierpien/29_Udane_Swieto_Powisla_w_Boleslawiu/zz.jpg

Sponsorzy:

 • Bustour Mariola Gwóźdź
 • Piekarnia - Ciastkarnia "Sokołowski"
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Bolesławiu
 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • Marian Szajor, właściciel Okręgowych Stacji Kontroli Pojazdów w Ćwikowie i Radgoszczy
 • Ferma Drobiu Józefa i Jan Kubala - Kanna
 • Małopolska Izba Rolnicza w Krakowie
 • Kompleksowe Utrzymanie Dróg Transport Drogowy Mariusz Biedroński
 • Graw-Projekt 2, Agnieszka Wrona-Łapa
 • Firma Remontowo Budowlana Efekt Jarosław Cygan
 • F.H.U. Gnsbud Krystian Gniewosz, Świebodzin

mags