Aktualności
samorządowe

piątek 01.09.2017

Kategoria
Wiadomości z Powiatu

Prace wykończeniowe przy budowie mostu w Podborzu

powiększ tekst A A A

Trwają prace wykończeniowe przy odbudowie mostu w miejscowości Podborze w ciągu drogi powiatowej nr 1314K Podborze – Smęgorzów w km 1+251. Inwestycja ta realizowana jest z dotacji rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Całkowity koszt tej inwestycji to prawie 1,3 mln zł. Promesa z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynosiła 980 tys. zł. Pozostała część środków pochodzi z budżetu powiatu.

Zakres tego zadania to wykonanie robót przygotowawczych, robót ziemnych, betoniarskich, zbrojarskich oraz bitumicznych wraz z wykonaniem urządzeń odwaniających. Ponadto zostaną zamontowane nowe elementy zabezpieczające.