Aktualności
samorządowe

piątek 08.09.2017

Kategoria
Wiadomości z Powiatu

Podpisano umowy na dofinansowanie projektów z PFRON

powiększ tekst A A A

W związku z otrzymaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotacją z „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski oraz wicestarosta dąbrowski Marek Kopia podpisali umowy z Bogdanem Sosinem Prezesem Stowarzyszenia „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczucinie i Beatą Partyńską Prezesem Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej.

 W ramach powyższych umów Powiat Dąbrowski przekaże:

-  Stowarzyszeniu „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczucinie dofinansowanie ze środków  PFRON w wysokości: 115.509,00 zł.  na realizacje projektu pn. „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych będących uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy”.

oraz

- Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej dofinansowanie ze środków  PFRON w wysokości: 14.497,00 zł.  na realizacje projektu pn. „Modernizacja podjazdu-pochylni oraz wymiana drzwi w celu przystosowania wejścia od strony zachodniej budynku Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Sutkowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Jest to kolejne wsparcie jakie udało się pozyskać ze środków zewnętrznych na likwidację barier architektonicznych i transportowych, co przyczyni się do lepszej dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych oraz łatwiejszy transport.

Źródło: PCPR