Aktualności
samorządowe

środa 04.10.2017

Kategoria
Wiadomości z Powiatu

Nowa legitymacja osób niepełnosprawnych

powiększ tekst A A A
www.mpips.gov.pl

Od 1 sierpnia 2017 roku legitymacje osób niepełnosprawnych są przyznawane i wydawane na nowych zasadach w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016r. poz. 2046, ze zm.). To nie jedyna zmiana. Z dniem 1 września 2017 roku weszły w życie przepisy zmieniające wygląd wzoru legitymacji.

Nowy wzór blankietu legitymacji w sposób bezpośredni wskazuje na charakter dokumentu i osobę, której przysługuje. Legitymacja ma dwie strony zawierające elementy zabezpieczające dokument przed sfałszowaniem i podrobieniem.

Na awersie legitymacji znajduje się m.in. napis: „LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ", jak też piktogramy oznaczające niepełnosprawności. Na rewersie legitymacji znajduje się m.in. dziewięciocyfrowy indywidualny numer nadany legitymacji, oddzielony ukośnikiem prawym od czterocyfrowego numeru, oznaczającego kod powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wystawił legitymację a także wpisywany za pomocą fotokodu (kod QR): Nr PESEL, nr legitymacji oraz na wniosek stopień lub symbol przyczyny niepełnosprawności. Wydane wcześniej legitymacje zachowają jednak ważność i nie będzie potrzeby ich wymiany.

tl_files/content/aktualnosci/2017/10_Pazdziernik/04_Nowa_legitymacja_osob_niepelnosprawnych/DH09ZVUXkAAkOO8.jpg  tl_files/content/aktualnosci/2017/10_Pazdziernik/04_Nowa_legitymacja_osob_niepelnosprawnych/DH09bZpXUAEGDNT.jpg

Legitymacja osoby niepełnosprawnej jest dokumentem poświadczającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. Dzięki legitymacji osoby niepełnosprawne mogą korzystać z ulg i zniżek w opłatach za dobra i usługi oferowane – na podstawie prawa miejscowego – przede wszystkim przez podmioty publiczne. Na podstawie przepisów obowiązujących na terenie całego kraju legitymacja uprawnia również do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, od 1 sierpnia tego roku legitymacja dokumentująca niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności wystawiana jest na wniosek osoby niepełnosprawnej, która składając taki wniosek musi przedstawić do wglądu prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności.

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymacja wystawiona zostanie na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia.

www.mpips.gov.pl/Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności/mags