Aktualności
samorządowe

czwartek 12.10.2017

Kategoria
Wiadomości z Powiatu

Rozpoczęło się głosowanie na najbardziej aktywną organizację pozarządową

powiększ tekst A A A

Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w głosowaniu na najbardziej aktywną organizację pozarządową skupiającą osoby po 50 roku życia w powiecie dąbrowskim, w ramach projektu, pn. „Aktywne Powiśle – Promocja trzeciego sektora i wolontariatu wśród osób starszych", realizowanym przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Organizacje, które zostały zgłoszone do konkursu walczą o tytuł najbardziej aktywnej organizacji pozarządowej oraz statuetkę „Złoty Dąb Powiatu Dąbrowskiego". Poprzez głosowanie możemy docenić ich pracę, zaangażowanie na rzecz innych oraz promowanie lokalnych inicjatyw lokalnych.

tl_files/content/aktualnosci/2017/10_Pazdziernik/12_Rozpoczelo_sie_glosowanie_na_najbardziej_aktywna_organizacje_pozarzadowa/pasek aktywne powisle.jpg

Do udziału w plebiscycie zostały zgłoszone trzy organizacje pozarządowe:

tl_files/content/aktualnosci/2017/10_Pazdziernik/12_Rozpoczelo_sie_glosowanie_na_najbardziej_aktywna_organizacje_pozarzadowa/UTW.jpg 1. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury, który jest jedyną organizacja działającą na terenie Powiatu Dąbrowskiego zajmującą się edukacją osób starszych. Głównym celem jest stworzenie seniorom możliwości rozwoju intelektualnego, integrację ze środowiskiem oraz poprawę jakości życia. Założone cele realizują poprzez organizację systematycznych zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjnych i integracyjnych. Proponują swoim słuchaczom, których liczba sięga 125 osób, urozmaiconą ofertę programową. Prowadzą między innymi takie zajęcia jak: cotygodniowe wykłady, lektoraty z języka angielskiego i niemieckiego, warsztaty: komputerowe, czytelnicze, rękodzielnicze, psychospołeczne, zajęcia na pływalni i sali gimnastycznej, wyjazdy studyjne, wyjazdy do teatru, opery i na koncerty, zajęcia NordicWalking, spotkania integracyjne. Seniorzy mają możliwość zmiany stylu życia poprzez zwiększenie swojej aktywności, zarówno fizycznej jak i intelektualnej. Udział osób starszych w ciekawych zajęciach dostosowanych do ich wieku ma duże znaczenie terapeutyczne i zapobiega poczuciu osamotnienia i wykluczenia społecznego. Nadzór nad poziomem zajęć dydaktycznych sprawuje Rada Programowo – Naukowa. Patronat naukowy nad działalnością edukacyjną UTW objęła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Posiadają Srebrny Certyfikat - Profesjonalne UTW w Polsce.

tl_files/content/aktualnosci/2017/10_Pazdziernik/12_Rozpoczelo_sie_glosowanie_na_najbardziej_aktywna_organizacje_pozarzadowa/Sami Swoi.JPG 2. Stowarzyszenie Klub Seniora „Sami Swoi" w Oleśnie to grupa, która z zapałem działa na rzecz swojej „małej ojczyzny". Wyróżnia ich to, że wszystko co robią, robią dla innych, bo wspólne dobro społeczności lokalnej jest dla nich najważniejsze. Bezinteresownie poświęcają wolny czas, energię, a czasem nawet własne fundusze. Klub powstał w 2016 r. i zrzesza 27 członków. Nie zatrudnia pracowników. Korzysta nieodpłatnie z bazy lokalowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie, w której ma siedzibę. Działania kieruje do wszystkich grup wiekowych, szczególnie zaś do seniorów. Mimo krótkiego istnienia ma na koncie wiele ciekawych inicjatyw. Na uwagę zasługuje działalność teatralna, zwłaszcza kabaret „Czerwony autobus" wielokrotnie prezentowany na terenie gminy i powiatu. Obejrzało go ok. 2000 os. w różnym wieku, w tym pensjonariusze domu opieki i osoby niepełnosprawne. Już w listopadzie premiera spektaklu „To i owo w groszki". Grupa współorganizowała: 2 wernisaże malarstwa i 2 wieczory poetyckie twórców lokalnych; Akcje Senior bezpieczny na drodze i Dorośli czytają dzieciom; Charytatywny Piknik Rodzinny; Narodowe czytanie; koncert w ramach Międzynarodowej Jesieni Literackiej; Dzień Mężczyzny, warsztaty dla podopiecznych ŚDS w Oleśnicy. Klub zrealizował projekty „60+Nowy Wiek Kultury" i „Aktywny senior – jestem, działam, partycypuję". W ramach Programu FIO – Małopolska Lokalnie otrzymał dotację na rozwój organizacji. „Sami Swoi" to ludzie z pasją i humorem!

tl_files/content/aktualnosci/2017/10_Pazdziernik/12_Rozpoczelo_sie_glosowanie_na_najbardziej_aktywna_organizacje_pozarzadowa/Medrzechow.jpg 3. Koło Gospodyń Wiejskich w Mędrzechowie, którego głównym celem jest aktywizacja i promowanie kobiet w życiu społecznym, zawodowym i kulturalnym. Biorą czynny udział we wszystkich lokalnych imprezach jak festyny np. festyn rodzinny w Mędrzechowie (2015), festyn charytatywny (2017), Święto Powiśla Dąbrowskiego - Dożynki Powiatowe Targi Gospodarcze (2015,2016,2017), Święto Ziemniaka w Smęgorzowie (2015,2016,2017). Organizują imprezy integracyjne dla swoich członków i ich rodzin takie jak: opłatki Bożonarodzeniowe, imprezy z okazji Andrzejek, wspólne grillowanie. Biorą udział w wielu warsztatach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Mędrzechowie. Biorąc udział w w/w imprezach przygotowują stoiska, na których serwowane są potrawy regionalne w całości przez nich przygotowywane, a ich rodzaj zależy od charakteru imprezy, są to np. pierogi, ciasta, dania z ziemniaków, sałatki itp. Przygotowują także oryginalny wystrój stoisk, co jest zauważalne w konkursach. Na Dożynkach Powiatowych w konkursie na najciekawsze stoisko wystawowe trzykrotnie zdobyli I miejsce ( 2015,2016,2017 r.). Na Dożynki Powiatowe corocznie robią wieniec dożynkowy. W 2015 i 2016 r. ich wieniec zdobył I miejsce w powiatowym konkursie wieńca dożynkowego oraz laur publiczności, a w bieżącym roku III miejsce w konkursie oraz I miejsce w głosowaniu publiczności. Realizowali zadanie w ramach programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie" (2015 r.). Za uzyskane dofinansowanie i wkład własny zakupili wyposażenie do Domu Ludowego w Mędrzechowie, z którego korzystają przy wielu okazjach. Wszystkie te wydarzenia i sukcesy są efektem ich wspólnej, przemyślanej i konsekwentnej pracy. Stawiają sobie cele do zrealizowania, a potem konsekwentnie je wykonują. Wszystkie cele wykonują społecznie, ale jest to dla nich wielka satysfakcja, że uaktywniają wiele osób zwłaszcza starszych, które do tej pory wielokrotnie siedziały w swoich domach czując się bezproduktywnymi. Efektem ich ciężkiej pracy jest fakt, że stowarzyszenie liczy coraz więcej członków, a jeszcze więcej sympatyków. Zdobyli uznanie społeczeństwa i władz lokalnych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. W całej swojej działalności nawiązują do tradycji, dziedzictwa kulturowego, przypominają zwłaszcza młodemu pokoleniu zapomniane zwyczaje i obrzędy.


tl_files/content/aktualnosci/2017/10_Pazdziernik/12_Rozpoczelo_sie_glosowanie_na_najbardziej_aktywna_organizacje_pozarzadowa/GLOSUJ2.jpg