Aktualności
samorządowe

czwartek 09.11.2017

Kategoria
Wiadomości z Powiatu

Zaproszenie do konsultacji

powiększ tekst A A A

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Dąbrowskiego w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok".

Wszelkie uwagi i propozycje do programu można zgłaszać na specjalnym formularzu (w załączeniu) w nieprzekraczalnym terminie do 17 listopada 2017 r. pocztą, faksem lub mailem. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu formularza.

Do pobrania:

DJ/mags