Aktualności
samorządowe

poniedziałek 27.11.2017

Kategoria
Wiadomości z Powiatu

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

powiększ tekst A A A

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się w środę 29 listopada 2017 roku o godz. 9:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. przyjęcie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 4. sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
 5. zapytania i interpelacje radnych,
 6. odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
 7. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok,
 8. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 9. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2018,
 10. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok",
 11. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,
 12. analiza oświadczeń majątkowych,
 13. wolne wnioski,
 14. zamknięcie posiedzenia.

mags