Aktualności
samorządowe

środa 29.11.2017

Kategoria
Wiadomości z Powiatu

XXIX Posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego

powiększ tekst A A A

W dniu dzisiejszym w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się XXIX posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w V kadencji. W obradach, prowadzonych przez Barbarę Pobiegło przewodniczącą Rady Powiatu, uczestniczyło 17 radnych.

Spośród zaproszonych gości obecni byli m.in.: przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. W obradach uczestniczyli również: Joanna Ohratka sekretarz Powiatu, Maria Sztorc skarbnik Powiatu oraz Jerzy Pociecha Radca Prawny Urzędu.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji przez radnych, Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami.

Na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2017 roku radni Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęli następujące uchwały:

  • podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok,
  • podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2018,
  • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok",
  • podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.