Aktualności
samorządowe

poniedziałek 08.01.2018

Kategoria
Wiadomości z Powiatu

Noworoczne spotkanie w Laskówce Chorąskiej

powiększ tekst A A A

W niedzielę, 7 stycznia 2018 roku w budynku Centrum Kulturalno - Społecznym w Laskówce Chorąskiej odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane dla osób samotnych i starszych. Podczas tego świąteczno-noworocznego spotkania, w którym uczestniczył Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski, nie zabrakło ciepłych życzeń, śpiewu kolęd, a także tradycyjnych jasełek w wykonaniu dzieci.

W spotkaniu opłatkowym społeczności lokalnej towarzyszyli, m.in.: Tadeusz Kwiatkowski, starosta dąbrowski, Krzysztof Kaczmarski burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Jacek Sarat przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, Jacek Świątek radny Rady Miejskiej, a zarazem sołtys Sołectwa Laskówka Chorąska, Stanisław Początek dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, Teresa Dąbrowa dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej, a także ks. Janusz Oćwieja proboszcz Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej w Odporyszowie oraz ks. Marian Kot opiekun kaplicy w Laskówce Chorąskiej, a także

Przybyłych gości, w imieniu organizatorów powitał Jacek Świątek radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Następnie starosta Tadeusz Kwiatkowski, w imieniu własnym oraz samorządu powiatowego, złożył wszystkim życzenia noworoczne. Do zebranych z życzeniami zwrócił się również burmistrz Krzysztof Kaczmarski.

Po tradycyjnych „Jasełkach" w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej, w podniosłej atmosferze, pełnej życzliwości i serdeczności wszyscy łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem oraz wspólnym śpiewaniem kolęd z zespołem „Meritum"

Inicjatorami tego spotkania byli radny Jacek Swiątek oraz rada Sołecka Laskówki Chorąskiej.

mags