Aktualności
samorządowe

piątek 12.01.2018

Kategoria
Wiadomości z Powiatu

Tradycyjne powiatowe noworoczne spotkanie opłatkowe

powiększ tekst A A A

11 stycznia 2018 roku, w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, w życzliwej i miłej atmosferze odbyło się tradycyjne powiatowe noworoczne spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Tadeusza Kwiatkowskiego starostę dąbrowskiego, Marka Kopię wicestarostę oraz Barbarę Pobiegło przewodniczącą Rady Powiatu Dąbrowskiego.

Wzorem lat ubiegłych było ono okazją do wspólnego podsumowania tego co w minionym roku udało się zrealizować, a także składania świąteczno - noworocznych życzeń.

W odpowiedzi na zaproszenie przedstawicieli samorządu powiatu dąbrowskiego, w breńskim dworku zgromadzili się m.in.: Jan Kubik reprezentujący Władysława Kosiniaka-Kamysza posła na Sejm RP, Stanisław Sorys wicemarszałek województwa małopolskiego, radni Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński i Adam Kwaśnak, radni Rady Powiatu Dąbrowskiego, burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu dąbrowskiego, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy i pracownicy urzędów i instytucji, przedstawiciele środowisk gospodarczych, oświaty, kultury, sportu, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele mediów.

tl_files/content/aktualnosci/2018/01_Styczen/12_Tradycyjne_powiatowe_noworoczne_spotkanie_oplatkowe/DSC_0401.JPG

Tradycyjne spotkanie opłatkowe rozpoczął Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski witając wszystkich zgromadzonych w zabytkowym dworku, zespołu dworsko – parkowego w Brniu. Gospodarz naszego powiatu podsumował miniony rok, a także podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji wspólnych zadań służących rozwojowi naszej Małej Ojczyzny.

„To przez tradycję wyróżniony jest majestat człowieka" napisał Cyprian Kamil Norwid. Odnosząc się do słów tego znanego polskiego poety, wiemy i zdajemy sobie z tego sprawę, że przez wieki w naszej polskiej tradycji kształtowały się zwyczaje i obrzędy pożegnania starego i powitania Nowego Roku. Magiczny klimat Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku łączył i nadal łączy nasze serca, zapewnia poczucie jedności i daje nadzieję na lepsze jutro. Przełom roku skłania nas również do podsumowania i refleksji nad tym, co nam się udało zrobić w minionym roku, co jeszcze mamy do zrobienia i czego zamierzamy dokonać w najbliższym czasie - mówił starosta Tadeusz Kwiatkowski.

tl_files/content/aktualnosci/2018/01_Styczen/12_Tradycyjne_powiatowe_noworoczne_spotkanie_oplatkowe/DSC_0373.JPG

Słowa podziękowania i uznania skierował m.in. do władz krajowych i wojewódzkich za zrozumienie potrzeb i udzielenie dotacji niezbędnych do realizacji inwestycji, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek współpracujących z samorządem powiatu dąbrowskiego, a także jednostek powiatowych, radnych powiatowych i gminnych oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Szczególne podziękowania kieruję do posła na Sejm RP Władysława Kosiniaka – Kamysza za wielkie zaangażowanie się i poparcie projektów wspierających rozwój naszego regionu w szczególności w zakresie budowy mostu w Borusowej i budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej – mówił.

Słowa wdzięczności skierował do wicemarszałka Stanisława Sorysa, za tak ogromną pomoc i wsparcie przy realizacji projektów, które jak widać przyczyniają się do rozwoju naszego regionu. Na jego ręce złożył podziękowania dla całego Zarządu Województwa za wsparcie podejmowanych przez samorząd powiatowy wszelkich zadań służących naszej „Małej Ojczyźnie".

tl_files/content/aktualnosci/2018/01_Styczen/12_Tradycyjne_powiatowe_noworoczne_spotkanie_oplatkowe/DSC_0363.JPG

Podziękował wszystkim za udaną i owocną współpracę i zaangażowanie w realizację wyznaczonych zadań na rzecz rozwoju powiatu dąbrowskiego. Jak podkreślił powiat dąbrowski ma tylu przyjaciół, na których pomoc i wsparcie zawsze można liczyć, gdyż życzliwa atmosfera współpracy pozwalała na merytoryczną pracę, podejmowanie decyzji i realizacje przedsięwzięć służących mieszkańcom i rozwojowi powiatu.

Dla samorządu powiatowego 2017 rok zapisał się w kartach kalendarza ważnymi wydarzeniami i pomyślnie zrealizowanymi zadaniami, które sobie wyznaczyliśmy na miniony rok. Był to kolejny dobry okres dla naszego regionu. Działania nasze skupione były na realizacji najważniejszych potrzeb mieszkańców powiatu dąbrowskiego,  w sferze infrastruktury drogowej, edukacji, ochrony zdrowia i pomocy osobom niepełnosprawnym oraz wzbogacenia oferty kulturalnej, sportowej, turystycznej i rozwoju przedsiębiorczości. Sądzę, że sprostaliśmy wyzwaniom i wykonaliśmy te wszystkie zadania, co było efektem naszej pracowitości, zaangażowania, a w szczególności determinacji i współpracy wielu osób – mówił gospodarz naszego powiatu.

Starosta przedstawił również nową dyrektor Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu Małgorzatę Bułat, jednocześnie dziękując poprzedniemu dyrektorowi tej instytucji Grzegorzowi Olearczykowi za bardzo dobrze układającą się współpracę.

W trakcie spotkania starosta dokonał też symbolicznego przekazania kluczyków do nowego radiowozu nadkom. Mirosławowi Strachowi Komendantowi Powiatowemu Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Zakup nowego pojazdu, który będzie służył funkcjonariuszom dbającym o bezpieczeństwo na terenie gminy Szczucin, został dofinansowany przez samorząd powiatu dąbrowskiego.

tl_files/content/aktualnosci/2018/01_Styczen/12_Tradycyjne_powiatowe_noworoczne_spotkanie_oplatkowe/DSC_0445.JPG

Podczas powiatowego spotkania opłatkowego miniony rok podsumowali również wicemarszałek Stanisław Sorys oraz Barbara Pobiegło przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, którzy podziękowali za współpracę, wyrażając wdzięczność wszystkim tym, którzy pracują na rzecz naszego regionu. Złożyli także wszystkim obecnym życzenia noworoczne.

tl_files/content/aktualnosci/2018/01_Styczen/12_Tradycyjne_powiatowe_noworoczne_spotkanie_oplatkowe/DSC_0391.JPG

Modlitwę tradycyjnie poprowadził ks. Jan Rybak proboszcz Parafii w Oleśnie, który również pobłogosławił opłatki. W świąteczną atmosferę, zgromadzonych gości, wprowadził śpiew kolęd i pastorałek w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.

tl_files/content/aktualnosci/2018/01_Styczen/12_Tradycyjne_powiatowe_noworoczne_spotkanie_oplatkowe/DSC_0350.JPG

Po części artystycznej starosta Tadeusz Kwiatkowski oraz wicestarosta Marek Kopia rozdali opłatki uczestnikom spotkania. W podniosłej atmosferze, pełnej życzliwości i serdeczności wszyscy łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia noworoczne.

Uczestnicy spotkania mogli skosztować regionalnych i tradycyjnych „wigilijnych" potraw przygotowanych m.in. przez Centrum Polonii – Ośrodek Kultury – Turystyki i Rekreacji w Brniu, Dom Malarek w Zalipiu, Koło Gospodyń Wiejskich w Grądach, Koło Łowieckie „Dąbrówka" i Piekarnię-Ciastkarnię „Sokołowski".

mags