Aktualności
samorządowe

poniedziałek 05.02.2018

Kategoria
Wiadomości z Powiatu

Coraz bliżej stanicy. Trwają prace przy breńskim spichlerzu.

powiększ tekst A A A

Pomimo okresu zimowego, w zespole dworsko – parkowym w Brniu trwają prace remontowo-budowlane przy spichlerzu, który z opustoszałego przez wiele lat obiektu, już wkrótce zmieni się w nowoczesną stanicę turystyczną. To już kolejna inwestycja realizowana przez samorząd Powiatu Dąbrowskiego w tym zabytkowym miejscu.

W dalszym ciągu trwają prace remontowo-budowlane, aby dostosować obiekt do zupełnie nowej funkcjonalności turystycznej. Miejsce to będzie przystosowane do potrzeb i oczekiwań turystów, w tym również osób niepełnosprawnych. Zarówno spichlerz jak i zagospodarowanie terenu zmienią się całkowicie.

Przekształcanie zabytkowego spichlerza w stanicę rozpoczęto w listopadzie ubiegłego roku. „Adaptacja budynku spichlerza położonego na terenie zespołu dworsko-parkowego w Brniu na stanicę turystyczną" to zadanie o wartości ponad 2,1 mln zł, realizowane w partnerstwie z Tarnowską Organizacją Turystyczną. Zakończenie tej inwestycji planowane jest na koniec września 2018 roku.

To dla nas bardzo ważna inwestycja. W zespole dworsko-parkowym w Brniu przekształcamy spichlerz w stanicę, która umożliwi regenerację rowerzystom, będzie miejsce na posiłek, odświeżenie się w przepięknej scenerii. Przeznaczamy na tą inwestycję grubo ponad 2 mln zł. Nasz projekt zyskał również dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, dlatego ta przebudowa nie nadszarpnie znacznie naszego budżetu. Stawiamy mocno na turystykę rowerową, ponieważ mamy czym się chwalić i co pokazać – mówi starosta Tadeusz Kwiatkowski.

Zadanie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego – etap II".

tl_files/content/aktualnosci/2018/02_Luty/05_Coraz_blizej_stanicy_Trwaja_prace_przy_brenskim_spichlerzu/belka.jpg

Realizacja tej inwestycji to wykorzystanie i rozwijanie istniejących już zasobów przyrodniczych i krajobrazowych w zrewitalizowanym zespole dworsko - parkowym w Brniu przez samorząd powiatowy.

mags