Aktualności
samorządowe

wtorek 27.02.2018

Kategoria
Wiadomości z Powiatu

Strażacy powiatu dąbrowskiego podsumowali 2017 rok

powiększ tekst A A A
fot. KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej

23 lutego 2018 roku odbyła się narada podsumowująca działalność dąbrowskich strażaków zawodowych i druhów OSP w minionym roku.

W spotkaniu, w którym przedstawiono funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na Powiślu Dąbrowskim, a także plany na bieżący rok, nie zabrakło przedstawicieli samorządu powiatowego: Tadeusza Kwiatkowskiego starosty dąbrowskiego oraz Barbary Pobiegło przewodniczącej Rady Powiatu Dąbrowskiego.

Pierwsza część narady odbyła się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, natomiast druga w Dąbrowskim Domu Kultury.

Zgromadzili się na niej bryg. Krzysztof Kolarczyk Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej wraz ze strażakami zawodowymi i pracownikami tutejszej jednostki, a także zaproszeni goście, m.in.: Wiesław Krajewski poseł na Sejm RP, st. bryg. Marek Bębenek Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski, Barbara Pobiegło przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego oraz wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu.

Tradycyjnie, spotkanie w dąbrowskiej strażnicy rozpoczęło się od złożenia meldunku st. bryg. Markowi Bębenkowi Zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przez kpt. Marka Batora naczelnika Wydziału ds. Operacyjno - Szkoleniowych i Kontrolno – Rozpoznawczych.

Zgromadzonych na naradzie powitał komendant bryg. Krzysztof Kolarczyk, który podsumował funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiecie dąbrowskim i ocenił pracę strażaków. Przedstawił także zadania i plany do realizacji w 2018 roku. Nie zabrakło również słów wdzięczności skierowanych do strażaków i pracowników komendy za rzetelne i sumienne wykonywanie powierzonych zadań. Komendant podziękował także samorządowcom za dobrze układającą się współpracę i wsparcie.

Następnie pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych komendy omówili działalność Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej, działania operacyjne, kontrolno-rozpoznawcze, prewencyjne, organizacyjno – kadrowe oraz te, które związane są z gospodarką kwatermistrzowską i finansową.

Podczas narady głos zabrał starosta Tadeusz Kwiatkowski, który podziękował za dobrze układającą się współpracę z kierownictwem komendy, a w szczególności za skuteczne działania strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych i ich wzorową służbę w niesieniu pomocy mieszkańcom naszego powiatu.

Zdjęcie z narady w Dąbrowskim Domu Kultury

Druga część narady odbyła się w Dąbrowskim Domu Kultury, gdzie przy udziale zaproszonych gości, ks. Zygmunta Warzechy Kapelana Powiatowego Strażaków, prezesów i naczelników jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz pracowników nadzorujących sprawy ochrony przeciwpożarowej w miastach i gminach powiatu dąbrowskiego, dokonano podsumowania działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i jednostek OSP z terenu naszego powiatu.

Podczas niej przedstawiono plany na rok bieżący, ze szczególnym uwzględnieniem działalności operacyjnej, tematyki związanej z rozliczaniem dotacji dla jednostek OSP, jak również doskonalenia funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Biorący udział w naradzie i zaproszeni goście podziękowali za gotowość jednostkom ochrony przeciwpożarowej, a także za dobrą współpracę pomiędzy jednostkami OSP, a dąbrowską komendą powiatową.

KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej/mags