Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Pierwsze posiedzenie nowej Rady Społecznej ZOZ kadencji 2019-2023

Pierwsze posiedzenie nowej Rady Społecznej ZOZ kadencji 2019-2023

Pierwsze posiedzenie nowej Rady Społecznej ZOZ kadencji 2019-2023

Dzisiaj przed południem odbyło się posiedzenie nowej Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, która została powołana przez Radę Powiatu Dąbrowskiego w dniu 20 grudnia 2018 roku, a jej pierwsze zebranie zostało zwołane właśnie na 8 marca 2019 roku Rada Społeczna działająca przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej jest organem inicjującym i opiniodawczym samorządu powiatowego będącego podmiotem tworzącym ZOZ, a także organem doradczym Dyrektora Szpitala.

W Radzie Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej kadencji 2019-2023 zasiadają:

 • Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek jako Przewodniczący Rady Społecznej ZOZ,
 • Stanisław Krawiec będący przedstawicielem Wojewody Małopolskiego oraz 8 przedstawicieli Rady Powiatu Dąbrowskiego w osobach:
 • Krzysztof Bryk – Wicestarosta Dąbrowski,
 • Marta Chrabąszcz – Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • Krzysztof Gil – Wójt Gminy Gręboszów,
 • Krzysztof Kaczmarski –Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej,
 • Kamil Kwiatkowski – członek Zarządu Powiatu Dąbrowskiego,
 • Marek Lupa – Wójt Gminy Radgoszcz,
 • Witold Morawiec – Wójt Gminy Olesno,
 • Jan Sipior – Burmistrz Szczucina.

Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Społecznej wyrazili opinię o rocznym sprawozdaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za rok 2018 z wykonania planu finansowego i wykonania planu inwestycyjnego, a także opinie w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, korekty planu remontowo-inwestycyjnego na rok 2019 oraz korekty planu zakupu aparatury i sprzętu medycznego na rok 2019. Zapoznali się również z sprawozdaniem rocznym z osiągniętych przez ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej dochodów z tytułu najmu i dzierżawy lokali za rok 2018 roku, a także z informacją o satysfakcji pacjenta z usług świadczonych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz analizą skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

Zakres zadań Rady Społecznej reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

dagj

Dzisiaj przed południem odbyło się posiedzenie nowej Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, która została powołana przez Radę Powiatu Dąbrowskiego w dniu 20 grudnia 2018 roku, a jej pierwsze zebranie zostało zwołane właśnie na 8 marca 2019 roku Rada Społeczna działająca przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej jest organem inicjującym i opiniodawczym samorządu powiatowego będącego podmiotem tworzącym ZOZ, a także organem doradczym Dyrektora Szpitala. W Radzie Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej kadencji 2019-2023 zasiadają: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek jako Przewodniczący Rady Społecznej ZOZ, Stanisław Krawiec będący przedstawicielem Wojewody Małopolskiego oraz 8 przedstawicieli Rady Powiatu Dąbrowskiego w osobach: Krzysztof Bryk – Wicestarosta Dąbrowski, Marta Chrabąszcz – Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Krzysztof Gil – Wójt Gminy Gręboszów, Krzysztof Kaczmarski –Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Kamil Kwiatkowski – członek Zarządu Powiatu Dąbrowskiego, Marek Lupa – Wójt Gminy Radgoszcz, Witold Morawiec – Wójt Gminy Olesno, Jan Sipior – Burmistrz Szczucina. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Społecznej wyrazili opinię o rocznym sprawozdaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za rok 2018 z wykonania planu finansowego i wykonania planu inwestycyjnego, a także opinie w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, korekty planu remontowo-inwestycyjnego na rok 2019 oraz korekty planu zakupu aparatury i sprzętu medycznego na rok 2019. Zapoznali się również z sprawozdaniem rocznym z osiągniętych przez ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej dochodów z tytułu najmu i dzierżawy lokali za rok 2018 roku, a także z informacją o satysfakcji pacjenta z usług świadczonych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz analizą skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu. Zakres zadań Rady Społecznej reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej. dagj