Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

W dniu 29 grudnia 2017 roku w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się ostanie w bieżącym roku posiedzenie organu doradczego Starosty Dąbrowskiego w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Powiatowej Rady Rynku Pracy. Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy Kazimierz Olearczyk.

Rada wysłuchała informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie, które przedstawił dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Stanisław Początek. W swojej obszernej informacji dyrektor Stanisław Początek poinformował, że na koniec miesiąca listopada 2017 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 2695 osób bezrobotnych i jest to o 488 osób mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 11,6%. Przez 11 miesięcy br. za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy 3058 osób podjęło pracę w różnych formach w tym 1384 miejsca pracy były subsydiowane przez Starostę i PUP. W powiecie było realizowanych szereg programów zmierzających do aktywizacji osób bezrobotnych. Na różne formy aktywnego wspierania bezrobotnych i przeciwdziałaniu bezrobociu przeznaczono ponad 16 milionów złotych. Kolejną informację dotyczącą realizacji planów finansowych przedstawiła zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Mariola Kobos. Dyrektor zawnioskowała do Rady Rynku o podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia oszczędności powstałych przy realizacji zadań w ciągu roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

W posiedzeniu swojego organu doradczego uczestniczył starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, który na zakończenie posiedzenia złożył wszystkim członkom Rady serdeczne podziękowania za aktywną pracę przez cały 2017 rok i złożył serdeczne życzenia noworoczne. Podziękowania szczególne skierował starosta na ręce przewodniczącego Rady oraz dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy za wysiłki i pracę na rzecz poprawy sytuacji na ryku pracy Powiatu Dąbrowskiego. Starosta prosił o przekazanie podziękowań i życzeń wszystkim pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy.

Na ręce starosty dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego i przewodniczącej Rady Powiatu Dąbrowskiego Barbary Pobiegło, dyrektor Stanisław Początek złożył podziękowania za znaczącą pomoc w polepszeniu warunków obsługi klientów Urzędu jak warunków pracy pracowników, poprzez przeznaczenie pomieszczeń po byłej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na pomieszczenia dla PUP i środków finansowych z budżetu powiatu w ilości ponad 350 000 złotych na ich odremontowanie. Dyrektor Początek na ręce starosty dąbrowskiego złożył również życzenia pomyślności osobistej i sukcesów na niwie samorządowej w 2018 roku.

PUP w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu 29 grudnia 2017 roku w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się ostanie w bieżącym roku posiedzenie organu doradczego Starosty Dąbrowskiego w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Powiatowej Rady Rynku Pracy. Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy Kazimierz Olearczyk. Rada wysłuchała informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie, które przedstawił dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Stanisław Początek. W swojej obszernej informacji dyrektor Stanisław Początek poinformował, że na koniec miesiąca listopada 2017 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 2695 osób bezrobotnych i jest to o 488 osób mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 11,6%. Przez 11 miesięcy br. za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy 3058 osób podjęło pracę w różnych formach w tym 1384 miejsca pracy były subsydiowane przez Starostę i PUP. W powiecie było realizowanych szereg programów zmierzających do aktywizacji osób bezrobotnych. Na różne formy aktywnego wspierania bezrobotnych i przeciwdziałaniu bezrobociu przeznaczono ponad 16 milionów złotych. Kolejną informację dotyczącą realizacji planów finansowych przedstawiła zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Mariola Kobos. Dyrektor zawnioskowała do Rady Rynku o podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia oszczędności powstałych przy realizacji zadań w ciągu roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. W posiedzeniu swojego organu doradczego uczestniczył starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, który na zakończenie posiedzenia złożył wszystkim członkom Rady serdeczne podziękowania za aktywną pracę przez cały 2017 rok i złożył serdeczne życzenia noworoczne. Podziękowania szczególne skierował starosta na ręce przewodniczącego Rady oraz dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy za wysiłki i pracę na rzecz poprawy sytuacji na ryku pracy Powiatu Dąbrowskiego. Starosta prosił o przekazanie podziękowań i życzeń wszystkim pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy. Na ręce starosty dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego i przewodniczącej Rady Powiatu Dąbrowskiego Barbary Pobiegło, dyrektor Stanisław Początek złożył podziękowania za znaczącą pomoc w polepszeniu warunków obsługi klientów Urzędu jak warunków pracy pracowników, poprzez przeznaczenie pomieszczeń po byłej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na pomieszczenia dla PUP i środków finansowych z budżetu powiatu w ilości ponad 350 000 złotych na ich odremontowanie. Dyrektor Początek na ręce starosty dąbrowskiego złożył również życzenia pomyślności osobistej i sukcesów na niwie samorządowej w 2018 roku. PUP w Dąbrowie Tarnowskiej