Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się w czwartek, 17 maja 2018 roku o godz. 9:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. przyjęcie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu   z   poprzedniej sesji,
 4. sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
 5. zapytania i interpelacje radnych,
 6. odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
 7. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2017r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Dąbrowskiego:
  - wystąpienie Starosty Dąbrowskiego,
  - odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2017r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Dąbrowskiego,
  - odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
  - odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2017r.,
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Dąbrowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,
  - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu za 2017  rok,
 8. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok,  
 9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2017 rok,
 10. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Dąbrowskiego w zakresie braku kontroli ze strony Starosty Dąbrowskiego nad działalnością Gminnej Spółki Wodnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 11. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części powierzchni zlokalizowanej w Pawilonie „C” Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 12. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2018,
 13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gręboszów na dofinansowanie zadania pn. „Budowa pomnika dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Gręboszowie”,
 14. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Radgoszcz zadania zarządzania drogami powiatowymi,
 15. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Radgoszcz dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych,
 16. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Szczucin zadania zarządzani drogami powiatowymi,
 17. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Szczucin dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych,
 18. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w przedmiocie podjęcia współpracy w zakresie działań zmierzających do uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej nr 115 Tarnów – Dąbrowa Tarnowska,
 19. sprawozdanie z realizacji w roku 2017 „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”,
 20. wolne wnioski,
 21. zamknięcie posiedzenia.
Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się w czwartek, 17 maja 2018 roku o godz. 9:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Proponowany porządek obrad: otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu   z   poprzedniej sesji, sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, zapytania i interpelacje radnych, odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2017r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Dąbrowskiego:- wystąpienie Starosty Dąbrowskiego,- odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2017r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Dąbrowskiego,- odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,- odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2017r.,- dyskusja,- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Dąbrowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu za 2017  rok, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok,   podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2017 rok, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Dąbrowskiego w zakresie braku kontroli ze strony Starosty Dąbrowskiego nad działalnością Gminnej Spółki Wodnej w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części powierzchni zlokalizowanej w Pawilonie „C” Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2018, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gręboszów na dofinansowanie zadania pn. „Budowa pomnika dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Gręboszowie”, podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Radgoszcz zadania zarządzania drogami powiatowymi, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Radgoszcz dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych, podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Szczucin zadania zarządzani drogami powiatowymi, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Szczucin dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w przedmiocie podjęcia współpracy w zakresie działań zmierzających do uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej nr 115 Tarnów – Dąbrowa Tarnowska, sprawozdanie z realizacji w roku 2017 „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, wolne wnioski, zamknięcie posiedzenia.