Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Strażacy obchodzili swoje święto

Strażacy obchodzili swoje święto

Strażacy obchodzili swoje święto

W dniu 11 maja 2019 roku w Szczucinie odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Uroczystość została zorganizowana przez Komendę Powiatową PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej, Burmistrza Szczucina oraz Kapelana Powiatowego Strażaków Powiatu Dąbrowskiego.

Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym pw. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie połączona z wprowadzeniem Relikwii Św. Floriana.

Po zakończeniu liturgii Kompania Honorowa Strażaków Powiatu Dąbrowskiego, poczty sztandarowe i pododdziały towarzyszące udały się przy akompaniamencie orkiestry dętej  OSP Szczucin pod batutą druha Jarosława Dzięgla na miejsce uroczystego apelu.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Poseł na Sejm RP Michał Cieślak, Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Bębenek, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk, Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego wraz z radnymi Powiatu Dąbrowskiego Marta Chrabąszcz, Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu Krzysztof Kupiec, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Krzysztof Kolarczyk, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – druh Ryszard Pikul wraz z członkami Zarządu, Burmistrz Szczucina Jan Sipior wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Antonim Radłowskim, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Dariuszem Lizakiem, Wójtowie – Witold Morawiec, Kazimierz Olearczyk, Krzysztof Korzec, dh. Krzysztof Michalak – Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu dąbrowskiego, a także kierownicy służb mundurowych i jednostek współpracujących z Powiatową Strażą Pożarną.

Apel rozpoczął dowódca uroczystości mł. kpt. Marcin Stachura składając meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości. Raport przyjął Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Bębenek.

Na gościnnej Szczucińskiej ziemi wszystkich przywitał Burmistrz Szczucina Jan Sipior następnie Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej st. bryg. Krzysztof Kolarczyk złożył wszystkim strażakom pełniącym służbę zawodowo i ochotniczo najserdeczniejsze życzenia spełnienia zamierzeń zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym.

Pragnę złożyć Wam wszystkim życzenia aby ziściły się Wam wszystkie zamierzenia te rodzinne i służbowe, Niech ta niełatwa służba będzie źródłem satysfakcji i powodem do dumy, tylu powrotów co wyjazdów, i abyśmy za rok mogli się spotkać w zdrowiu na kolejnych Powiatowych obchodach dnia strażaka – gratulował Komendant Powiatowej Straży Pożarnej.

Dziękuję samorządom, powiatowemu i gminnym za bieżącą współpracę i pomoc w zorganizowaniu dzisiejszej uroczystości – a także mam nadzieję, że współpraca ta zaowocuje wymiernymi efektami dla ochrony przeciwpożarowej na ternie powiatu – mówił szef Powiatowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej złożył na ręce Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Marka Bębenka podziękowanie za zaangażowanie w poprawę funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP poprzez prowadzoną inwestycję budowy nowej siedziby Komendy a także za środki kierowane na bieżące funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej. Podziękowania skierował również dla Posła Wiesława Krajewskiego, samorządom: wojewódzkiemu, powiatowemu i gminnym oraz dla byłego Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego i byłych Komendantów Powiatowych PSP st. bryg. w stanie spoczynku Adama Rzemińskiego i bryg. w stanie spoczynku Roberta Kłóska.

Kolejnym ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe.

Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek w swoim wystąpieniu pogratulował i podziękował strażakom za kolejny rok ofiarnej służby, za poświęcenie i ponoszony trud na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia oraz wzorowe wypełnianie powierzonych obowiązków dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli.

Podczas Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka najmłodsi mogli skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych przez organizatorów w ramach pikniku rodzinnego.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej składa wyrazy podziękowania za pomoc w organizacji obchodów Stowarzyszeniu Samorządów Powiatu Dąbrowskiego oraz jednostkom OSP Gminy Szczucin.

PSP w Dąbrowie Tarnowskiej/gd

W dniu 11 maja 2019 roku w Szczucinie odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Uroczystość została zorganizowana przez Komendę Powiatową PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej, Burmistrza Szczucina oraz Kapelana Powiatowego Strażaków Powiatu Dąbrowskiego. Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym pw. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie połączona z wprowadzeniem Relikwii Św. Floriana. Po zakończeniu liturgii Kompania Honorowa Strażaków Powiatu Dąbrowskiego, poczty sztandarowe i pododdziały towarzyszące udały się przy akompaniamencie orkiestry dętej  OSP Szczucin pod batutą druha Jarosława Dzięgla na miejsce uroczystego apelu. W uroczystości udział wzięli m.in.: Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Poseł na Sejm RP Michał Cieślak, Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Bębenek, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk, Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego wraz z radnymi Powiatu Dąbrowskiego Marta Chrabąszcz, Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu Krzysztof Kupiec, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Krzysztof Kolarczyk, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – druh Ryszard Pikul wraz z członkami Zarządu, Burmistrz Szczucina Jan Sipior wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Antonim Radłowskim, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Dariuszem Lizakiem, Wójtowie – Witold Morawiec, Kazimierz Olearczyk, Krzysztof Korzec, dh. Krzysztof Michalak – Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu dąbrowskiego, a także kierownicy służb mundurowych i jednostek współpracujących z Powiatową Strażą Pożarną. Apel rozpoczął dowódca uroczystości mł. kpt. Marcin Stachura składając meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości. Raport przyjął Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Bębenek. Na gościnnej Szczucińskiej ziemi wszystkich przywitał Burmistrz Szczucina Jan Sipior następnie Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej st. bryg. Krzysztof Kolarczyk złożył wszystkim strażakom pełniącym służbę zawodowo i ochotniczo najserdeczniejsze życzenia spełnienia zamierzeń zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym. Pragnę złożyć Wam wszystkim życzenia aby ziściły się Wam wszystkie zamierzenia te rodzinne i służbowe, Niech ta niełatwa służba będzie źródłem satysfakcji i powodem do dumy, tylu powrotów co wyjazdów, i abyśmy za rok mogli się spotkać w zdrowiu na kolejnych Powiatowych obchodach dnia strażaka – gratulował Komendant Powiatowej Straży Pożarnej. Dziękuję samorządom, powiatowemu i gminnym za bieżącą współpracę i pomoc w zorganizowaniu dzisiejszej uroczystości – a także mam nadzieję, że współpraca ta zaowocuje wymiernymi efektami dla ochrony przeciwpożarowej na ternie powiatu – mówił szef Powiatowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej złożył na ręce Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Marka Bębenka podziękowanie za zaangażowanie w poprawę funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP poprzez prowadzoną inwestycję budowy nowej siedziby Komendy a także za środki kierowane na bieżące funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej. Podziękowania skierował również dla Posła Wiesława Krajewskiego, samorządom: wojewódzkiemu, powiatowemu i gminnym oraz dla byłego Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego i byłych Komendantów Powiatowych PSP st. bryg. w stanie spoczynku Adama Rzemińskiego i bryg. w stanie spoczynku Roberta Kłóska. Kolejnym ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe. Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek w swoim wystąpieniu pogratulował i podziękował strażakom za kolejny rok ofiarnej służby, za poświęcenie i ponoszony trud na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia oraz wzorowe wypełnianie powierzonych obowiązków dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli. Podczas Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka najmłodsi mogli skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych przez organizatorów w ramach pikniku rodzinnego. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej składa wyrazy podziękowania za pomoc w organizacji obchodów Stowarzyszeniu Samorządów Powiatu Dąbrowskiego oraz jednostkom OSP Gminy Szczucin. PSP w Dąbrowie Tarnowskiej/gd