Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Wybrano nowe władze w dąbrowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Wybrano nowe władze w dąbrowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Wybrano nowe władze w dąbrowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

W dniu 12 czerwca 2018 roku w sali obrad Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury.

Przewodniczącym zebrania był Andrzej Drzazga, a Maria Gdowska pełniła funkcję sekretarza zebrania. Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2017 rok i plan pracy na 2018 rok przedstawiła Krystyna Guzik – Prezes Zarządu. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Siepiora przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, a Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Krystyna Ludwicka - z działalności Sądu Koleżeńskiego. Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia.

W dyskusji głos zabrał obecny na zebraniu burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, który podziękował całemu Zarządowi za dotychczasową owocną pracę. Jak podkreślił, podsumowanie trzyletniej pracy stowarzyszenia może satysfakcjonować wszystkich jej członków, bo proponowany program zajęć jak: wykłady, zajęcia na sali gimnastycznej i basenie, kursy komputerowe, nauka języka angielskiego i niemieckiego, warsztaty, liczne wyjazdy, spotkania integracyjne to propozycje, w których każdy może znaleźć coś dla siebie. Zaznaczył, że Zarząd nie boi się wyzwań, czego dowodem są zdobywane corocznie dodatkowe środki na działalność statutową.

Podczas zebrania Prezes Zarządu Krystyna Guzik zwróciła się z prośbą do burmistrza o obniżenie przez gminę opłaty za korzystanie z basenu, która w ostatnim okresie została podwyższona, co spowodowało zmniejszenie liczby członków korzystających z tej formy rehabilitacji. Burmistrz obiecał rozważenie obniżenia stawek za wejścia na basen. Żegnając się z zebranymi życzył owocnych obrad, dalszej efektywnej współpracy i dobrych wyborów.

W związku z kończącym się 3 – letnim okresem kadencji władz Stowarzyszenia Walne Zebranie wybrało nowe władze Stowarzyszenia tj. Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Po przeprowadzonych wyborach nowe władze ukonstytuowały się następująco:

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury:

 • Prezes - Krystyna Guzik
 • Wiceprezes - Małgorzata Majchrowicz
 • Wiceprezes - Teresa Rygielska
 • Sekretarz - Maria Gdowska
 • Skarbnik - Halina Barabasz
 • Członek- Janusz Marusak
 • Członek- Marian Rzeźnik

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury:

 • Przewodnicząca - Janina Wąż
 • Zastępca Przewodniczącej - Ryszard Siepiora
 • Sekretarz - Agata Wilk

Sąd Koleżeński Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury:

 • Przewodnicząca - Krystyna Ludwicka
 • Członek - Janina Kapusta
 • Członek- Józefa Kwiecińska

W zebraniu wzięło udział 80 członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury.

W dniu 12 czerwca 2018 roku w sali obrad Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury. Przewodniczącym zebrania był Andrzej Drzazga, a Maria Gdowska pełniła funkcję sekretarza zebrania. Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2017 rok i plan pracy na 2018 rok przedstawiła Krystyna Guzik – Prezes Zarządu. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Siepiora przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, a Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Krystyna Ludwicka - z działalności Sądu Koleżeńskiego. Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia. W dyskusji głos zabrał obecny na zebraniu burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, który podziękował całemu Zarządowi za dotychczasową owocną pracę. Jak podkreślił, podsumowanie trzyletniej pracy stowarzyszenia może satysfakcjonować wszystkich jej członków, bo proponowany program zajęć jak: wykłady, zajęcia na sali gimnastycznej i basenie, kursy komputerowe, nauka języka angielskiego i niemieckiego, warsztaty, liczne wyjazdy, spotkania integracyjne to propozycje, w których każdy może znaleźć coś dla siebie. Zaznaczył, że Zarząd nie boi się wyzwań, czego dowodem są zdobywane corocznie dodatkowe środki na działalność statutową. Podczas zebrania Prezes Zarządu Krystyna Guzik zwróciła się z prośbą do burmistrza o obniżenie przez gminę opłaty za korzystanie z basenu, która w ostatnim okresie została podwyższona, co spowodowało zmniejszenie liczby członków korzystających z tej formy rehabilitacji. Burmistrz obiecał rozważenie obniżenia stawek za wejścia na basen. Żegnając się z zebranymi życzył owocnych obrad, dalszej efektywnej współpracy i dobrych wyborów. W związku z kończącym się 3 – letnim okresem kadencji władz Stowarzyszenia Walne Zebranie wybrało nowe władze Stowarzyszenia tj. Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Po przeprowadzonych wyborach nowe władze ukonstytuowały się następująco: Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury: Prezes - Krystyna Guzik Wiceprezes - Małgorzata Majchrowicz Wiceprezes - Teresa Rygielska Sekretarz - Maria Gdowska Skarbnik - Halina Barabasz Członek- Janusz Marusak Członek- Marian Rzeźnik Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury: Przewodnicząca - Janina Wąż Zastępca Przewodniczącej - Ryszard Siepiora Sekretarz - Agata Wilk Sąd Koleżeński Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury: Przewodnicząca - Krystyna Ludwicka Członek - Janina Kapusta Członek- Józefa Kwiecińska W zebraniu wzięło udział 80 członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury.