Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Wyniki otwartych konkursów ofert

Wyniki otwartych konkursów ofert

Wyniki otwartych konkursów ofert

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 28 grudnia 2018 roku podjął uchwały w sprawie rozstrzygnięcia następujących otwartych konkursów ofert:

  1. Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych o zasięgu ponadgminnym

W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert wpłynęła 1 oferta. Po zapoznaniu się z ofertą złożoną w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych o zasięgu ponadgminnym oraz protokołem z posiedzenia Komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ww. ofert powierza się prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych o zasięgu ponadgminnym:

Caritas Diecezji Tarnowskiej, z siedzibą ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów

  1. Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku o zasięgu ponadgminnym

W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert wpłynęła 1 oferta. Po zapoznaniu się z ofertą złożoną w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku  o zasięgu ponadgminnym oraz protokołem z posiedzenia Komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ww. ofert powierza się prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku o zasięgu ponadgminnym:

Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Wynagradzających Najświętszemu Obliczu P.N.J.CH, Kupienin 35, 33-221 Mędrzechów

  1. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej o zasięgu ponadgminnym dla 20 dzieci z terenu Powiatu Dąbrowskiego

 W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert wpłynęła 1 oferta. Po zapoznaniu się z ofertą złożoną w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku - prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej o zasięgu ponadgminnym oraz protokołem z posiedzenia Komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ww. powierza się prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej o zasięgu ponadgminnym dla 20 dzieci z terenu Powiatu Dąbrowskiego:

Stowarzyszeniu SIEMACHA ul. Długa 42, 31-146 Kraków

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 28 grudnia 2018 roku podjął uchwały w sprawie rozstrzygnięcia następujących otwartych konkursów ofert: Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych o zasięgu ponadgminnym W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert wpłynęła 1 oferta. Po zapoznaniu się z ofertą złożoną w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych o zasięgu ponadgminnym oraz protokołem z posiedzenia Komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ww. ofert powierza się prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych o zasięgu ponadgminnym: Caritas Diecezji Tarnowskiej, z siedzibą ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku o zasięgu ponadgminnym W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert wpłynęła 1 oferta. Po zapoznaniu się z ofertą złożoną w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku  o zasięgu ponadgminnym oraz protokołem z posiedzenia Komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ww. ofert powierza się prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku o zasięgu ponadgminnym: Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Wynagradzających Najświętszemu Obliczu P.N.J.CH, Kupienin 35, 33-221 Mędrzechów Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej o zasięgu ponadgminnym dla 20 dzieci z terenu Powiatu Dąbrowskiego  W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert wpłynęła 1 oferta. Po zapoznaniu się z ofertą złożoną w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku - prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej o zasięgu ponadgminnym oraz protokołem z posiedzenia Komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ww. powierza się prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej o zasięgu ponadgminnym dla 20 dzieci z terenu Powiatu Dąbrowskiego: Stowarzyszeniu SIEMACHA ul. Długa 42, 31-146 Kraków Pliki do pobrania Pobierz plik Uchwala nr 48 2018.pdf Pobierz plik Uchwała nr 47 2018.pdf Pobierz plik Uchwała nr 49 2018.pdf