Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Wyniki otwartych konkursów ofert

Wyniki otwartych konkursów ofert

Wyniki otwartych konkursów ofert

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 28 grudnia 2018 roku podjął uchwały w sprawie rozstrzygnięcia następujących otwartych konkursów ofert:

  1. Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych o zasięgu ponadgminnym

W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert wpłynęła 1 oferta. Po zapoznaniu się z ofertą złożoną w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych o zasięgu ponadgminnym oraz protokołem z posiedzenia Komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ww. ofert powierza się prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych o zasięgu ponadgminnym:

Caritas Diecezji Tarnowskiej, z siedzibą ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów

  1. Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku o zasięgu ponadgminnym

W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert wpłynęła 1 oferta. Po zapoznaniu się z ofertą złożoną w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku  o zasięgu ponadgminnym oraz protokołem z posiedzenia Komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ww. ofert powierza się prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku o zasięgu ponadgminnym:

Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Wynagradzających Najświętszemu Obliczu P.N.J.CH, Kupienin 35, 33-221 Mędrzechów

  1. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej o zasięgu ponadgminnym dla 20 dzieci z terenu Powiatu Dąbrowskiego

 W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert wpłynęła 1 oferta. Po zapoznaniu się z ofertą złożoną w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku - prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej o zasięgu ponadgminnym oraz protokołem z posiedzenia Komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ww. powierza się prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej o zasięgu ponadgminnym dla 20 dzieci z terenu Powiatu Dąbrowskiego:

Stowarzyszeniu SIEMACHA ul. Długa 42, 31-146 Kraków

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 28 grudnia 2018 roku podjął uchwały w sprawie rozstrzygnięcia następujących otwartych konkursów ofert: Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych o zasięgu ponadgminnym W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert wpłynęła 1 oferta. Po zapoznaniu się z ofertą złożoną w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych o zasięgu ponadgminnym oraz protokołem z posiedzenia Komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ww. ofert powierza się prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych o zasięgu ponadgminnym: Caritas Diecezji Tarnowskiej, z siedzibą ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku o zasięgu ponadgminnym W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert wpłynęła 1 oferta. Po zapoznaniu się z ofertą złożoną w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku  o zasięgu ponadgminnym oraz protokołem z posiedzenia Komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ww. ofert powierza się prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku o zasięgu ponadgminnym: Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Wynagradzających Najświętszemu Obliczu P.N.J.CH, Kupienin 35, 33-221 Mędrzechów Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej o zasięgu ponadgminnym dla 20 dzieci z terenu Powiatu Dąbrowskiego  W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert wpłynęła 1 oferta. Po zapoznaniu się z ofertą złożoną w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku - prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej o zasięgu ponadgminnym oraz protokołem z posiedzenia Komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ww. powierza się prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej o zasięgu ponadgminnym dla 20 dzieci z terenu Powiatu Dąbrowskiego: Stowarzyszeniu SIEMACHA ul. Długa 42, 31-146 Kraków Pliki do pobrania Pobierz plik Uchwala nr 48 2018.pdf Pobierz plik Uchwała nr 47 2018.pdf Pobierz plik Uchwała nr 49 2018.pdf