Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zakończono kolejny etap prac przy modernizacji kotłowni szpitalnej

Zakończono kolejny etap prac przy modernizacji kotłowni szpitalnej

Zakończono kolejny etap prac przy modernizacji kotłowni szpitalnej

W dniu 30 lipca 2018 roku zakończono trzeci etap robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja kotłowni szpitalnej – poprawa efektywności energetycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii”.

Wartość tej rozpoczętej w 2017 roku inwestycji wynosi ponad 8,3 mln zł, a jej realizacja jest możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w kwocie 4,4 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz dotacjom Powiatu Dąbrowskiego w łącznej kwocie 3,5 mln zł.

Realizacja całego zadania, które ma się zakończyć we wrześniu 2018 roku, polega na modernizacji kotłowni ZOZ i wyposażeniu jej w gruntowe pompy ciepła, gazowe kotły kondensacyjne współpracujące z istniejącymi kolektorami słonecznymi, instalację fotowoltaiki oraz przebudowie instalacji zewnętrznej sieci ciepłowniczej, c.w.u. oraz energetycznej.

Zakończony trzeci etap robót dotyczący zadania pn. „Modernizacja kotłowni szpitalnej …” obejmował między innymi:

  • roboty sanitarne: montaż dolnego źródła pomp ciepła (część), wykonanie sieci preizolowanej (część), wykonanie instalacji gazowej, roboty rozbiórkowe i odwodnieniowe, wykonanie nowego zasilania instalacji fotowoltaicznych z rozdzielni głównych budynków pawilonu płucnego oraz pawilonu zakaźnego;
  • roboty budowlano-konstrukcyjne: pomieszczenie kotłowni;
  • roboty elektryczne: instalacja fotowoltaiczna – instalacja odgromowa i uziemiająca oraz próby po montażowe, instalacja elektryczna (część);
  • wykonanie obwodów oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego);
  • modernizację węzła cieplnego w budynku pawilonu głównego (część);
  • wykonanie wewnętrznej sieci wodociągowej (część).
    Wartość robót - wykonanych w trzecim etapie - opiewa na łączną kwotę blisko 1,3 mln zł.

Modernizacja kotłowni szpitalnej to druga tak duża inwestycja, która obecnie realizowana jest w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Pod koniec czerwca br. w dąbrowskim szpitalu rozpoczęto realizację zadania polegającego na remoncie 5 oddziałów, które również zyskają nowe wyposażenie. Zostanie wybudowany także nowy Oddział Zakaźny. Zakończenie tego ważnego przedsięwzięcia zaplanowane jest na kwiecień 2019 r., a jego łączna wartość wynosi ponad 9 mln zł (w tym dofinansowanie w wysokości 4,2 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020).

Dzięki staraniom samorządu powiatowego na czele z Tadeuszem Kwiatkowskim starostą dąbrowskim oraz dyrekcji szpitala, warunki leczenia pacjentów w Zespole Opieki Zdrowotnej ulegają ciągłemu polepszeniu. Wszystkie prowadzone w dąbrowskim szpitalu inwestycje mają na celu głównie poprawę jakości i dostępności świadczonych usług medycznych oraz zapewnienie wysokiego standardu placówki.

dagj/mags

W dniu 30 lipca 2018 roku zakończono trzeci etap robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja kotłowni szpitalnej – poprawa efektywności energetycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii”. Wartość tej rozpoczętej w 2017 roku inwestycji wynosi ponad 8,3 mln zł, a jej realizacja jest możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w kwocie 4,4 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz dotacjom Powiatu Dąbrowskiego w łącznej kwocie 3,5 mln zł. Realizacja całego zadania, które ma się zakończyć we wrześniu 2018 roku, polega na modernizacji kotłowni ZOZ i wyposażeniu jej w gruntowe pompy ciepła, gazowe kotły kondensacyjne współpracujące z istniejącymi kolektorami słonecznymi, instalację fotowoltaiki oraz przebudowie instalacji zewnętrznej sieci ciepłowniczej, c.w.u. oraz energetycznej. Zakończony trzeci etap robót dotyczący zadania pn. „Modernizacja kotłowni szpitalnej …” obejmował między innymi: roboty sanitarne: montaż dolnego źródła pomp ciepła (część), wykonanie sieci preizolowanej (część), wykonanie instalacji gazowej, roboty rozbiórkowe i odwodnieniowe, wykonanie nowego zasilania instalacji fotowoltaicznych z rozdzielni głównych budynków pawilonu płucnego oraz pawilonu zakaźnego; roboty budowlano-konstrukcyjne: pomieszczenie kotłowni; roboty elektryczne: instalacja fotowoltaiczna – instalacja odgromowa i uziemiająca oraz próby po montażowe, instalacja elektryczna (część); wykonanie obwodów oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego); modernizację węzła cieplnego w budynku pawilonu głównego (część); wykonanie wewnętrznej sieci wodociągowej (część). Wartość robót - wykonanych w trzecim etapie - opiewa na łączną kwotę blisko 1,3 mln zł. Modernizacja kotłowni szpitalnej to druga tak duża inwestycja, która obecnie realizowana jest w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Pod koniec czerwca br. w dąbrowskim szpitalu rozpoczęto realizację zadania polegającego na remoncie 5 oddziałów, które również zyskają nowe wyposażenie. Zostanie wybudowany także nowy Oddział Zakaźny. Zakończenie tego ważnego przedsięwzięcia zaplanowane jest na kwiecień 2019 r., a jego łączna wartość wynosi ponad 9 mln zł (w tym dofinansowanie w wysokości 4,2 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020). Dzięki staraniom samorządu powiatowego na czele z Tadeuszem Kwiatkowskim starostą dąbrowskim oraz dyrekcji szpitala, warunki leczenia pacjentów w Zespole Opieki Zdrowotnej ulegają ciągłemu polepszeniu. Wszystkie prowadzone w dąbrowskim szpitalu inwestycje mają na celu głównie poprawę jakości i dostępności świadczonych usług medycznych oraz zapewnienie wysokiego standardu placówki. dagj/mags