Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się dziś 12 czerwca 2019 roku o godz. 13:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu,
5. Interpelacje i zapytania radnych,
6. Odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
7. Debata nad raportem o stanie powiatu dąbrowskiego za 2018 rok,
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu dąbrowskiego za 2018r. wraz z informacją o stanie mienia powiatu dąbrowskiego:
a) wystąpienie Starosty Dąbrowskiego,
b) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu dąbrowskiego za 2018r. wraz z informacją o stanie mienia powiatu dąbrowskiego,
c) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
d) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu powiatu dąbrowskiego za 2018r.,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu dąbrowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok,
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu dąbrowskiego na 2019 rok,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2018 rok,
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019 – 2022”,
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia w majątek Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu,
15. Informacja o sposobie realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2015 – 2018” w okresie 2018 roku,
16. Rozpatrzenie możliwości wprowadzenia budżetu obywatelskiego w powiecie dąbrowskim,
17. Wolne wnioski,
18. Zamknięcie posiedzenia.

gd

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Powiatu Dąbrowskiego, która odbędzie się dziś 12 czerwca 2019 roku o godz. 13:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,2. Przyjęcie porządku obrad,3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, 4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami Rady Powiatu, 5. Interpelacje i zapytania radnych,6. Odczytanie pisemnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,7. Debata nad raportem o stanie powiatu dąbrowskiego za 2018 rok, 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, 9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu dąbrowskiego za 2018r. wraz z informacją o stanie mienia powiatu dąbrowskiego:a) wystąpienie Starosty Dąbrowskiego, b) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu dąbrowskiego za 2018r. wraz z informacją o stanie mienia powiatu dąbrowskiego, c) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, d) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu powiatu dąbrowskiego za 2018r., e) dyskusja,f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu dąbrowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok,g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok, 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu dąbrowskiego na 2019 rok, 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2018 rok, 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019 – 2022”,14. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia w majątek Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, 15. Informacja o sposobie realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2015 – 2018” w okresie 2018 roku,16. Rozpatrzenie możliwości wprowadzenia budżetu obywatelskiego w powiecie dąbrowskim, 17. Wolne wnioski,18. Zamknięcie posiedzenia. gd