Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Zgłaszanie kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Zgłaszanie kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Zgłaszanie kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Dąbrowskiego.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Dąbrowskiego jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty.

Do zakresu działania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy w szczególności:

 • Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 • Monitorowanie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 • Wspieranie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w kulturze, sporcie i rekreacji.
 • Opiniowanie projektów uchwał i programów pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
 • Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej dotyczących przydziału środków PFRON.
 • Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawianie stanowiska Rady Społecznej w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych.
 • Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Wspomaganie działań służących realizacji praw osób niepełnosprawnych.
 • Współpraca i wymiana informacji z instytucjami i placówkami zajmującymi się działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Wspieranie i opiniowanie działań związanych z likwidacją barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej.

Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych mogą zgłaszać organizacje o których mowa w art. 44c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj: działające na terenie Powiatu Dąbrowskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Zgłoszenia kandydatów należy złożyć w formie pisemnej (zgodnie z załącznikiem do Ogłoszenia Starosty Dąbrowskiego z dnia 17 kwietnia 2019 roku / Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2019 roku, poz. 3496) na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2019 roku (decyduje data wpływu).

Powołanie przez Starostę Dąbrowskiego pięciu członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnoprawnych w Dąbrowie Tarnowskiej nastąpi w terminie do dnia 19 czerwca 2019 roku.

Kadencja Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych trwa 4 lata.

 

PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej/gd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Dąbrowskiego. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Dąbrowskiego jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty. Do zakresu działania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy w szczególności: Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Monitorowanie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Wspieranie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w kulturze, sporcie i rekreacji. Opiniowanie projektów uchwał i programów pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej dotyczących przydziału środków PFRON. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawianie stanowiska Rady Społecznej w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych. Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Wspomaganie działań służących realizacji praw osób niepełnosprawnych. Współpraca i wymiana informacji z instytucjami i placówkami zajmującymi się działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych. Wspieranie i opiniowanie działań związanych z likwidacją barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej. Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych mogą zgłaszać organizacje o których mowa w art. 44c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj: działające na terenie Powiatu Dąbrowskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego. Zgłoszenia kandydatów należy złożyć w formie pisemnej (zgodnie z załącznikiem do Ogłoszenia Starosty Dąbrowskiego z dnia 17 kwietnia 2019 roku / Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2019 roku, poz. 3496) na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2019 roku (decyduje data wpływu). Powołanie przez Starostę Dąbrowskiego pięciu członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnoprawnych w Dąbrowie Tarnowskiej nastąpi w terminie do dnia 19 czerwca 2019 roku. Kadencja Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych trwa 4 lata. Pliki do pobrania Pobierz plik Karta zgłoszenia.docx Pobierz plik Zarzadzenie i ogłoszenie.pdf   PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej/gd