Informacje o Powiecie

Biblioteki

Powiatowa Biblioteka Publiczna z siedzibą w Brniu

Breń 3
33-210 Olesno
tel: 14 698 10 50

Dyrektor: Małgorzata Bułat

e-mail: pbp@powiatdabrowski.pl
strona internetowa: www.pbpdt.pl

 

Podstawowym celem działalności tej placówki powiatowej jest przede wszystkim nadzór merytoryczny
nad bibliotekami publicznymi działającymi na terenie powiatu poprzez:

  • udzielanie instruktażu w bieżących pracach bibliotek
  • pomoc w organizowaniu prelekcji literackich i spotkań autorskich
  • pomoc w organizowaniu przez biblioteki konkursów literackich
  • pomoc w inwentaryzacji i selekcji księgozbiorów w bibliotekach
  • oraz w wielu innych sprawach związanych z prowadzeniem bibliotek.

 

Drugim również ważnym celem biblioteki jest prowadzenie wypożyczeń gromadzonego aktualnie księgozbioru przeznaczonego w dużym stopniu dla młodzieży studiującej. Nowością tej nowo otwartej biblioteki będzie realizacja indywidualnych potrzeb czytelników poprzez zakup pojedynczych egzemplarzy niezbędnej literatury fachowej zgłaszanej przez nich. Zatem dobór literatury w bibliotece tworzony będzie w większości przez samych użytkowników. Ponadto biblioteka dysponuje dwoma komputerami z podłączeniem do internetu przeznaczonymi dla czytelników. Powiatowa Biblioteka Publiczna w chwili obecnej dysponuje zbiorami z różnych dziedzin jak:filozofia, socjologia, medycyna, literaturoznawstwo,nauki społeczne, ekonomia, prawo, marketing i zarządzanie oraz ciekawy zbiór biografii. Ponadto w bibliotece znajduje się już całkiem spory zbiór książek i materiałów dot. historii i bieżących spraw powiatu. Biblioteka dysponuje również materiałami związanymi z Unią Europejską.

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej im. Marii Kozaczkowej

33-200 Dąbrowa Tarnowska
ul. Polna 13
tel./fax 14 655 93 03
e-mail: mbpdt@zbymar.tarnow.pl


Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławiu
33-220 Bolesław
tel. 14 641 50 27

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gręboszowie
33-260 Gręboszów 140
tel. 14 641 60 26

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Mędrzechowie
33-221 Mędrzechów 9
tel. 14 643 74 89

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie
33-210 Olesno
ul. Długa 21 A
tel. 14 641 10 70 wew. 44

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Radgoszczy
33-207 Radgoszcz
ul. W. Witosa 24
tel. 14 641 41 02

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Szczucinie
33-230 Szczucin
ul. Piłsudskiego 7
tel. 14 643 64 15

 


powiększ tekst A A A