Fotogalerie

Wycieczka uczniów ZSP w Brniu do środka zapory na Solinie