Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony

Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Dąbrowie Tarnowskiej


ul. Berka Joselewicza 5
33-200 Dąbrowa Tarnowska

 

Centrala tel. (+48) 14 642 24 31
Fax: (+48) 14 642 22 29

Poczta elektroniczna: starosta.kda@powiatypolskie.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (EPUAP): /64x2s5kjkf/skrytka

Epuap: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/64x2s5kjkf

 

 

NIP, Regon, Rachunek Bankowy

Powiat Dąbrowski:

NIP 8711771285

REGON 851660418

Starostwo Powiatowe:

NIP 8711536383

REGON 851665150

Nr Rach. Bankowego
04 9462 0003 2001 0000 3737 0002

Godziny pracy:

Poniedziałek od 8.00 do 16.00
Wtorek - Piątek od 7.30 do 15.30

Rejestracja pojazdów:

Poniedziałek od 8.00 do 15.00

Wtorek - Piątek od 7.30 do 14.30

Kasa Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej:

Poniedziałek od 8.00 do 15.00

Wtorek - Piątek od 7.30 do 14.30

Mapa

2556 aktualnosci/zaniepokojeni-przedsi%C4%99biorcy.html
2560 aktualnosci/gruszowskie-palmy.html
2559 aktualnosci/zalipie-we-francji.html
2558 aktualnosci/kolejni-eurokandydaci.html
2564 aktualnosci/dzie%C5%84-zalipia%C5%84ski-w-d%C4%85browskiej-mbp.html
2563 aktualnosci/pi%C5%82karski-weekend-raport.html
2562 aktualnosci/wielkanocne-sukcesy-d%C4%85browian.html
2561 aktualnosci/mwse-wysoko-w-rankingu.html
2567 aktualnosci/do-urz%C4%99du-przez-internet.html
2565 aktualnosci/biskup-budzik-wy%C5%9Bwi%C4%99cony.html
2566 aktualnosci/v-ligowy-szczyt-w-d%C4%85browie.html
2569 aktualnosci/sk%C4%85d-ta-rado%C5%9B%C4%87.html
2568 aktualnosci/op%C5%82ata-za-pr%C4%85d-raz-na-p%C3%B3%C5%82-roku.html
2570 aktualnosci/d%C4%85browianie-za-oceanem.html
2480 aktualnosci/iv-forum-msp-tu%C5%BC-tu%C5%BC.html
2479 aktualnosci/nowe-unijne-kontakty-powiatu.html
2482 aktualnosci/trwaj%C4%85-wirtualne-targi-pracy.html
2481 aktualnosci/sportowe-turnieje-w-d%C4%85browie.html
2483 aktualnosci/recytatorzy-jad%C4%85-do-krakowa.html
2485 aktualnosci/dar-zza-oceanu.html
2484 aktualnosci/%C5%9Bpimy-godzin%C4%99-kr%C3%B3cej.html
2486 aktualnosci/wiosna-przysz%C5%82a-do-biblioteki.html
2489 aktualnosci/sukces-trampkarzy-d%C4%85brovii-i-unii.html
2490 aktualnosci/eurokandydaci-na-start.html
2491 aktualnosci/powi%C5%9Ble-ma-studium-swojego-potencja%C5%82u.html
2493 aktualnosci/teatralny-sukces-dzieci-z-ddk.html
2492 aktualnosci/raport-z-parkiet%C3%B3w-i-boisk.html
2494 aktualnosci/udany-pocz%C4%85tek-sezonu-pi%C5%82karskiego.html
2495 aktualnosci/najpierw-urz%C4%99dnicy-teraz-stra%C5%BCacy.html
2497 aktualnosci/laureaci-konkursu-wiedzy-po%C5%BCarniczej.html
2496 aktualnosci/nfz-blisko-pacjenta-czyli-w-krakowie.html
2501 aktualnosci/rolnicy-walcz%C4%85-o-euro.html
2500 aktualnosci/dwie-nowe-szko%C5%82y-w-powiecie.html
2499 aktualnosci/konkurs-recytatorski-eliminacje-powiatowe.html
2503 aktualnosci/poszerzona-wsp%C3%B3%C5%82praca-zagraniczna.html
2502 aktualnosci/promesa-od-premiera.html
2505 aktualnosci/radni-skazani.html
2504 aktualnosci/dla-kogo-nagroda-zaj%C4%85ca-poziomki.html
2507 aktualnosci/vi-powiatowy-konkurs-recytatorski-wyniki.html
2506 aktualnosci/o-pomocy-dla-szpitala-targach-powi%C5%9Bla-i-promocji-poprzez-film.html
2526 aktualnosci/po%C5%BCegnanie-biskupa-j%C3%B3zefa-gucwy.html
2528 aktualnosci/mi%C4%99dzynarodowe-projekty-powiatu.html
2508 aktualnosci/autostrada-i-okolice.html
2523 aktualnosci/izba-rolnicza-przygotowuje-pozew.html
2515 aktualnosci/przeciwni-podwy%C5%BCkom.html
2514 aktualnosci/wy%C5%82oniono-tenisowych-mistrz%C3%B3w-gminy-i-powiatu.html
2513 aktualnosci/teatry-lalkowe-po-raz-19.html
2518 aktualnosci/pomoc-dla-m%C5%82odzie%C5%BCy-i-rodzin-uzale%C5%BCnionych.html
2517 aktualnosci/nowocze%C5%9Bniej-i-przestronniej.html
2509 aktualnosci/wicestarosta-ju%C5%BC-nie-pracuje-w-szkole.html
2525 aktualnosci/spotkanie-komitetu-rozwoju-lokalnego.html
2522 aktualnosci/doradcy-ruszyli-w-teren.html
2521 aktualnosci/wizyta-w-inkubatorze.html
2520 aktualnosci/turcy-na-powi%C5%9Blu.html
2519 aktualnosci/sprawiedliwa-w-tarnowskim-ratuszu.html
2428 aktualnosci/jednakowe-podr%C4%99czniki-w-szko%C5%82ach.html
2433 aktualnosci/holendrzy-chc%C4%85-budowa%C4%87.html
2432 aktualnosci/wi%C4%99cej-zagranicznych-turyst%C3%B3w-w-regionie.html
2431 aktualnosci/200-zdolnych-mo%C5%BCe-liczy%C4%87-na-pieni%C4%85dze.html
2430 aktualnosci/konkurs-na-mask%C4%99-rozstrzygni%C4%99ty.html
2429 aktualnosci/poszukuj%C4%85ce-recytacje.html
2437 aktualnosci/%C5%BCegnaj-karnawale-witaj-po%C5%9Bcie.html
2436 aktualnosci/iv-powiatowy-ekologiczny-konkurs-plastyczny.html
2435 aktualnosci/najtrudniej-na-powi%C5%9Bla%C5%84skiej-wsi.html
2434 aktualnosci/leczenie-szpitala.html
2439 aktualnosci/warsztaty-edukacyjne-w-pa%C5%82acu.html
2438 aktualnosci/rektor-biskupem.html
2442 aktualnosci/podsumowano-rok-pracy-w-d%C4%85browskiej-policji.html
2441 aktualnosci/dwa-przedszkola-i-szko%C5%82a-do-likwidacji.html
2440 aktualnosci/wsp%C3%B3lne-%C5%9Bmieci.html
2444 aktualnosci/o-promocji-przez-zalipie.html
2443 aktualnosci/kolczyki-dla-byd%C5%82a-za-darmo.html
2446 aktualnosci/jeszcze-bez-wyroku.html
2445 aktualnosci/pi%C5%82karskie-sparingi.html
2450 aktualnosci/projekt-zmian-w-d%C4%85browskiej-o%C5%9Bwiacie.html
2449 aktualnosci/mitex-zbuduje-basen.html
2448 aktualnosci/stan-zagro%C5%BCenia.html
2447 aktualnosci/buntownik-bez-powodu-w-d%C4%85browskiej-mbp.html
2452 aktualnosci/uroczyste-otwarcie-pracowni.html
2451 aktualnosci/bezprawne-uchwa%C5%82y-dzi%C5%9B-wyrok.html
2453 aktualnosci/xx-przegl%C4%85d-talent%C3%B3w-muzycznych.html
2454 aktualnosci/a-pieni%C4%99dzy-nie-ma.html
2455 aktualnosci/uchwalono-d%C4%85browski-bud%C5%BCet.html
2458 aktualnosci/marsza%C5%82ek-sepio%C5%82-na-powi%C5%9Blu.html
2457 aktualnosci/s%C5%82abe-i-mocne-strony-powi%C5%9Bla.html
2456 aktualnosci/recepta-na-bezrobocie-czeka-na-podpisy.html
2460 aktualnosci/mecenasi-i-or%C4%99downiczka-kultury-poznani.html
2459 aktualnosci/felicja-cury%C5%82owa-i-bucik-marysie%C5%84ki.html
2461 aktualnosci/wiecz%C3%B3r-d%C4%85browskiej-kultury-w-ddk.html
2427 aktualnosci/d%C4%85browska-o%C5%9Bwiata-przed-restrukturyzacj%C4%85.html
2426 aktualnosci/rozstanie-z-sieci%C4%85-w-obronie-mszy.html
2424 aktualnosci/jubileusz-civitas-christiana.html
2425 aktualnosci/zas%C5%82u%C5%BCeni-dla-kultury.html
2423 aktualnosci/po-odwo%C5%82aniu-dyrektora-szpitala-w-d%C4%85browie.html
2422 aktualnosci/warszaty-zako%C5%84czone-projekty-wybrane.html
2421 aktualnosci/stra%C5%BCacy-dla-dzieci.html
2420 aktualnosci/iii-powiatowy-przegl%C4%85d-form-obrz%C4%99dowych.html
2419 aktualnosci/ju%C5%BC-nie-minister-ale-nadal-sw%C3%B3j.html
2418 aktualnosci/szczucin-szuka-pomocy-w-rz%C4%85dzie.html
2417 aktualnosci/radgoszcz-stawia-na-naro%C5%BCniki.html
2416 aktualnosci/dowarto%C5%9Bciuj%C4%85-nasz-region-w-bud%C5%BCecie-ma%C5%82opolski.html
2414 aktualnosci/pierwsza-dop%C5%82ata-360-doradc%C3%B3w.html
2413 aktualnosci/ferie-w-d%C4%85browie.html
2412 aktualnosci/10-lecie-zwi%C4%85zku-d%C4%85browiak%C3%B3w.html
2411 aktualnosci/tury%C5%9Bci-w-regionie-ilu-sk%C4%85d-i-co-o-nas-my%C5%9Bl%C4%85.html
2415 aktualnosci/tarnowski-cpr-tak%C5%BCe-dla-powi%C5%9Bla.html
2410 aktualnosci/uskrzydleni-2003.html
2407 aktualnosci/b%C4%99dzie-rekord.html
2409 aktualnosci/pomog%C4%85-napisa%C4%87-wnioski-o-dop%C5%82aty.html
2406 aktualnosci/hej-kol%C4%99da-kol%C4%99da.html
2405 aktualnosci/xii-fina%C5%82-wo%C5%9Bp-w-d%C4%85browie.html
2404 aktualnosci/tarnowskie-szko%C5%82y-daleko-w-rankingu.html
2403 aktualnosci/d%C4%85browski-projekt-bud%C5%BCetu-a-d-2004.html
2401 aktualnosci/w%C3%B3jt-z-promilami.html
2400 aktualnosci/nowa-hala-sportowa.html
2399 aktualnosci/pomys%C5%82y-na-ograniczanie-bezrobocia.html
1543 aktualnosci/nieczajnianie-w-warszawie.html
1547 aktualnosci/s%C5%82owo-biskupa-wiktora-skworca.html
1544 aktualnosci/pierwsza-dop%C5%82ata-bezpo%C5%9Brednia.html
1553 aktualnosci/medale-za-zas%C5%82ugi-dla-obronno%C5%9Bci-kraju-1553.html
1549 aktualnosci/jak-kiedy%C5%9B-%C5%9Bwi%C4%99towano.html
1548 aktualnosci/w-d%C4%85browie-op%C5%82aty-bez-zmian.html
1541 aktualnosci/szynobusu-nie-b%C4%99dzie.html
1554 aktualnosci/powiatowe-warsztaty-log-warsztat-c.html
1551 aktualnosci/cpr-obejmie-te%C5%BC-powi%C5%9Ble.html
1550 aktualnosci/podatki-prawie-bez-zmian.html
1552 aktualnosci/zaproszenie-i-karnet-na-vitae-valor.html
1556 aktualnosci/doradcy-zawodowi-w-szko%C5%82ach.html
1555 aktualnosci/klub-wsparcia-kole%C5%BCe%C5%84skiego-praca.html
1557 aktualnosci/misie-w-bibliotece.html
1558 aktualnosci/andrzejki-stowarzyszenia-pomocna-d%C5%82o%C5%84.html
1559 aktualnosci/nowy-dyrektor-plusa.html
1562 aktualnosci/iii-festiwal-vitae-valor.html
1561 aktualnosci/warsztaty-lokalnego-o%C5%BCywienia-gospodarczego-c-d.html
1560 aktualnosci/wakacje-w-op%C5%82atach-za-parking.html
1564 aktualnosci/od-antyku-do-unii-europejskiej.html
1563 aktualnosci/kafejka-internetowa-w-ddk.html
1565 aktualnosci/coraz-bli%C5%BCej-p%C5%82ywalni.html
1567 aktualnosci/wyniki-1-4-fina%C5%82u-pp-w-tarnowskiem.html
1566 aktualnosci/%C5%9Bwi%C4%99to-pomocy-spo%C5%82ecznej-w-d%C4%85browie.html
1568 aktualnosci/w-nowe-dziesi%C4%99ciolecie-bez-ksi%C4%99dza-dyrektora.html
1570 aktualnosci/liderzy-kultury-jad%C4%85-pod-tatry.html
1569 aktualnosci/pierwszy-powiatowy-turniej-bryd%C5%BCa-sportowego-par-o-puchar-starosty-d%C4%85browskiego.html
1908 aktualnosci/wyniki-1-8-fina%C5%82u-pp-w-tarnowskiem.html
1572 aktualnosci/d%C4%85browski-tydzie%C5%84-kultury-chrze%C5%9Bcija%C5%84skiej.html
1571 aktualnosci/pieni%C4%85dze-dla-nauczycieli.html
1573 aktualnosci/trzy-siostry-w-mfk.html
1909 aktualnosci/iv-liga-na-p%C3%B3%C5%82metku.html
1574 aktualnosci/senator-sztorc-ju%C5%BC-nie-z-psl-u.html
1579 aktualnosci/polonia-dla-otfinowa.html
1578 aktualnosci/obwodnica-nie-przez-olesno.html
1577 aktualnosci/wystawa-malarska-w-ddk-1577.html
1576 aktualnosci/warsztaty-o%C5%BCywienia-gospodarczego-i-kluby-wsparcia-kole%C5%BCe%C5%84skiego-praca.html
1538 aktualnosci/nie-palimy-nie-pijemy-nie-bierzemy.html
1910 aktualnosci/wielu-chce-o%C5%BCywia%C4%87-lokaln%C4%85-gospodark%C4%99.html
1539 aktualnosci/%C5%9Bpimy-godzin%C4%99-d%C5%82u%C5%BCej.html
1581 aktualnosci/ucze%C5%84-b%C4%99dzie-starost%C4%85.html
1923 aktualnosci/jak-korzysta%C4%87-z-dotacji-dla-firmy.html
1918 aktualnosci/wyniki-pi%C5%82karskie-z-regionu.html
1915 aktualnosci/wielka-modlitwa-za-papie%C5%BCa.html
1917 aktualnosci/z-pomys%C5%82em-na-w%C5%82asny-biznes-do-inkubatora.html
1921 aktualnosci/zabytki-na-sprzeda%C5%BC.html
1919 aktualnosci/katastrofa-w-mo%C5%9Bcicach-oraz-inne-doniesienia-z-iv-i-v-ligi.html
1920 aktualnosci/d%C4%85browa-walczy-o-unijne-pieni%C4%85dze.html
1916 aktualnosci/ju%C5%BC-tylko-tele-zg%C5%82oszenia-i-tele-obs%C5%82uga.html
1922 aktualnosci/najm%C5%82odsza-najpi%C4%99kniejsz%C4%85.html
1540 aktualnosci/tory-szczucinki-nadal-b%C4%99d%C4%85-rdzewie%C4%87.html
1914 aktualnosci/nowy-oddzia%C5%82-w-d%C4%85browskim-szpitalu.html
1583 aktualnosci/gra%C5%82a-iv-i-v-liga.html
1582 aktualnosci/graj%C4%85-iv-ligowcy.html
1924 aktualnosci/jesienne-harce-w-belerycie.html