Sonda

Aktywne Powiśle – Promocja trzeciego sektora i wolontariatu wśród osób starszych


Jak głosować?

Głosowanie odbywa się poprzez zaznaczenie wybranej organizacji i kliknięcie przycisku
„głosuj na ...".

Jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu.

Głos może być oddany tylko raz z jednego adresu publicznego IP.


Głosowanie zakończy się 22 października 2017 roku o godzinie 23.59.

 

Dokonaj wyboru!