Informacje o Powiecie

Sport

POWIATOWY SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

Przewodniczący: Mirosław Jastrząb

ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

tel. 14 642 24 31 wew. 243

 
tl_files/content/ivi/foto_menu_glowne_i_podstrony/Kultura/sport/pszs.jpg
 

Sport i wychowanie fizyczne powinny pełnić znaczącą rolę w wychowaniu dzieci i młodzieży. Coraz trudniej jest przekonać młodych ludzi do tego, iż wysiłek fizyczny jest niezbędny do prawidłowego rozwoju organizmu - zwłaszcza teraz, kiedy zafascynowana efektami postępu technologicznego młodzież woli niejednokrotnie wolny czas spędzić przy komputerze. Rolą osób dorosłych, rodziców, nauczycieli musi w tej sytuacji stać się skuteczna praca wychowawcza, dzięki której dzieci i młodzież, będą potrafiły w sposób zrównoważony korzystać z dobrodziejstw rozwoju cywilizacyjnego, dbając jednocześnie o swój rozwój umysłowy, psychiczny, moralny i fizyczny. Mając to na uwadze grupa nauczycieli i osób, którym zależało na upowszechnianiu wśród uczniów postaw prozdrowotnych założyła w 2003 r. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Dąbrowie Tarnowskiej, będący stowarzyszeniem kultury fizycznej nie prowadzącym działalności gospodarczej.

Celem funkcjonowania Związku jest uczestnictwo w procesie wychowania młodzieży szkolnej, planowanie i organizowanie życia sportowego uczniów, angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, dostosowanych do wieku i zainteresowań sportowych oraz uczestnictwo w rywalizacji sportowej organizowanej na obszarze powiatu dąbrowskiego i poza nim.

PSZS realizuje swoje cele m.in. przez rozwijanie aktywności dzieci i młodzieży, stwarzanie utalentowanym sportowo uczniom możliwości osiągania mistrzostwa sportowego, organizowanie imprez i zawodów sportowych, wdrażanie higienicznego trybu życia, promowanie działalności sportowej w środowisku szkolnym.

Na przestrzeni lat PSZS organizował lub współorganizował setki imprez i powiatowych zawodów sportowych, w których wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu dąbrowskiego. Wielu z nich reprezentowało nasz powiat na zawodach szczebla wojewódzkiego, a nawet ogólnopolskiego.

Wszystkie instytucje i osoby prywatne, którym nieobojętne jest krzewienie kultury fizycznej oraz promowanie działalności sportowej, informujemy, że mogą wesprzeć statutową działalność Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego i przekazać środki finansowe w formie darowizny na konto PSZS numer: 82 9462 0003 2001 0000 4314 0001 (konto prowadzone w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej).

Zainteresowane osoby mogą również ufundować nagrody, poczęstunek dla uczestników zawodów i turniejów sportowych organizowanych przez PSZS.

Obiekty sportowo-rekreacyjne na terenie powiatu dąbrowskiego

 

Hala Sportowa im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Sportowa 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

tl_files/content/ivi/foto_menu_glowne_i_podstrony/Kultura/sport/Hala1.jpgtl_files/content/ivi/foto_menu_glowne_i_podstrony/Kultura/sport/Hala2.jpgtl_files/content/ivi/foto_menu_glowne_i_podstrony/Kultura/sport/Hala3.jpg

Fot. Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej
 

Hala Sportowa w Szczucinie

ul. Rudnickiego 12, 33-230 Szczucin

tl_files/content/ivi/foto_menu_glowne_i_podstrony/Kultura/sport/HalaSZ1.JPGtl_files/content/ivi/foto_menu_glowne_i_podstrony/Kultura/sport/HalaSZ2.JPGtl_files/content/ivi/foto_menu_glowne_i_podstrony/Kultura/sport/HalaSZ3.JPG

Fot. www.hala_szczucin.republika.pl

 

Kryta pływalnia w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Sportowa 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

 tl_files/content/ivi/foto_menu_glowne_i_podstrony/Kultura/sport/KP1.jpgtl_files/content/ivi/foto_menu_glowne_i_podstrony/Kultura/sport/KP2.JPGtl_files/content/ivi/foto_menu_glowne_i_podstrony/Kultura/sport/KP3.jpg

Fot. Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej

 

Dąbrowski Basen Odkryty

ul. Sportowa 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

 tl_files/content/ivi/foto_menu_glowne_i_podstrony/Kultura/sport/BO.jpg

fot. Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej

Stadion Piłkarski „Dąbrovia” w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Sportowa 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska


 tl_files/content/ivi/foto_menu_glowne_i_podstrony/Kultura/sport/SPDT.jpg

fot. www.dabrovia.futbolowo.pl

Kompleksy Boisk Sportowych „Orlik 2012”:


We wszystkich gminach powiatu dąbrowskiego zostały wybudowane kompleksy boisk sportowych w ramach programu rządowego „Moje Boisko - Orlik 2012”. Każdy „Orlik” składa się z boiska piłkarskiego pokrytego sztuczną nawierzchnią oraz boiska przeznaczonego do gry w koszykówkę, siatkówkę i badmintona. Ponadto boisko jest ogrodzone, posiada oświetlenie oraz przyłącza energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne. Obiekt wyposażony jest w szatnie i pomieszczenia na sprzęt sportowy. Z boisk mogą korzystać wszyscy mieszkańcy, a trenerzy środowiskowi czuwają nad bezpieczeństwem zawodników.

 

 • Bolesław (przy Zespole Szkół w Bolesławiu, 33-220 Bolesław 95)
 • Dąbrowa Tarnowska (ul. Sportowa 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska)
 • Gręboszów (33-260 Gręboszów)
 • Mędrzechów (przy Zespole Szkół w Mędrzechowie, Rynek 440, 33-221 Mędrzechów)
 • Olesno (Al. Konopki 1, 33-210 Olesno)
 • Radgoszcz (przy Zespole Szkół Publicznych w Radgoszczy,
 • Luszowice (przy Zespole Szkół Publicznych w Luszowicach, ul. Tarnowska 31, 33-206 Luszowice)
 • Szczucin (ul. Rudnickiego 12, 33-230 Szczucin)

Parafialny Ośrodek Sportu i Rekreacji im. 25-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II
w Dąbrowie Tarnowskiej

(przy Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Brata Alberta Chmielowskiego,
33-200 Dąbrowa Tarnowska)

SKATEPARK w Dąbrowie Tarnowskiej

(przy Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Zaręby 22, 33-200 Dąbrowa Tarnowska)

tl_files/content/ivi/foto_menu_glowne_i_podstrony/Kultura/sport/SKATEP1.jpg tl_files/content/ivi/foto_menu_glowne_i_podstrony/Kultura/sport/SKATEP2.jpg

Fot. Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej

Aktywne Uczniowskie Kluby Sportowe na terenie Powiatu Dąbrowskiego:

 

 • Międzyszkolny Klub Sportowy "JUNIS”
  (ul. Kościuszki 35, 33-230 Szczucin, tel. 14 643 61 27)
 • Ludowo - Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Zalipiu
  (33-263 Zalipie 128, tel. 14 641 19 52)
 • Ludowo - Uczniowski Klub Sportowy „AGRICOLA” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu
  (Breń 1, 33-210 Olesno, tel. 14 641 10 93)
 • Ludowo - Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Pilczy Żelichowskiej
  (33-264 Ćwików, tel. 14 641 17 76)
 • Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Oleśnie
  (ul. Szkolna 5, 33-210 Olesno, tel. 14 641 109)
 • Uczniowski Klub Sportowy "SPARTAKUS" przy Szkole Podstawowej w Radgoszczy 
  (Pl. Św. Kazimierza 10, 33-207 Radgoszcz, tel. 0-14641 41 12)
 • Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Luszowicach
  (ul. Tarnowska 31, 33-206 Luszowice, tel. 14 641 33 09)
 • Uczniowski Klub Sportowy "ORLIKI"
  (33-230 Szczucin, ul. Kościuszki 30, tel. 14 643 64 26)
 • Uczniowski Klub Sportowy „ŁUCZNICZA DĄBROVIA”
  (ul. Sportowa 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 6420 78)
 • Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Dąbrowa Tarnowska
  (ul. Szkolna 43A , 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 668 900 917)
 
powiększ tekst A A A