Informacje o Powiecie

Środowisko naturalne

Pomniki przyrody:

Za pomniki przyrody uznaje się pojedyncze egzemplarze przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia, jeśli spośród innych tworów przyrody wyróżniają się szczególną wartością naukową, kulturową, historyczno-pamiątkową. Sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa oraz krzewy stanowią najliczniejszą grupę wśród pomników przyrody żywej. Tą formą ochrony obejmowane są zwyczajowo również stanowiska rzadkich roślin oraz dobrze zachowane fragmenty naturalnych ekosystemów (leśnych, kserotermicznych, wodnych itp.), które ze względów formalnych (mała powierzchnia) nie mogą być chronione w ramach rezerwatów przyrody. Za pomniki przyrody uznawane są również pojedyncze obiekty przyrody nieożywionej i ich zgrupowania, a w szczególności źródła, wywierzyska, wodospady skałki jary głazy narzutowe, jaskinie itp.
Na terenie powiatu dąbrowskiego występuje 25 pomników przyrody, wpisanych do rejestru pomników. Wśród nich przeważają dęby szypułkowe, ale są też lipy, jesiony wyniosłe, dęby, topole, sosny.

Pomniki przyrody na terenie powiatu dąbrowskiego:

 • Breń (gmina Olesno) - dęby, lipy w Alei dojazdowej do byłego dworu, nr wg rejestru 125
 • Niwka (gmina Olesno) - dąb szypułkowy rosnący na terenie parku podworskiego, obw. 350 cm, wys. 26 m, nr wg rej. 344
  • dąb szypułkowy - teren parku podworskiego, obw. 372 cm, wys. 24 m, wg rej. 345
  • dąb szypułkowy - teren parku podworskiego, obw. 360 cm, wys. 22 m, nr wg rej. 347
  • dąb szypułkowy - teren parku podworskiego, obw. 360 cm, wys. 24 m, nr wg rej. 348
  • dąb szypułkowy - teren parku podworskiego, obw. 361 cm, wys. 18 m, nr wg rej. 349
  • jesion wyniosły - teren parku podworskiego o obw. 320 cm, wys. 31 m, nr wg rej. 346
 • Dąbrowa Tarnowska - 4 dęby szypułkowe na cmentarzu żydowskim, obw. w cm 435, 400, 535, 310, 415, nr wg rej. 29
 • Szarwark (gmina Dąbrowa Tarnowska) - 2 topole białe rosnące na terenie posesji pana Stanisława Pabiana, obw. w cm 300, 300; wys. 25 m, nr wg rej. 32
 • Ulinów (gmina Dąbrowa Tarnowska) - 36 lip rosnących w alei, w kierunku północnym od dworu Jaworskich, nr wg rej.33
  • topola osika rosnąca na terenie posesji pana M. Kędzierskiego, obw. 350 cm, nr wg rej. 34
 • Szczucin - dąb szypułkowy rosnący w parku dworskim w sąsiedztwie dwu innych sędziwych dębów, wiek około 350 lat, obw. 600 cm, pomnik nr 143 uznany w 1968 r.
  • sosna rosnąca - założenie dworsko - parkowe, obw. 270 cm, wys. 22 m, nr wg rej. 387
  • dąb - założenie dworsko - parkowe, obw. 370 cm, wys. 16 m, nr wg rej. 388
  • dąb - założenie dworsko - parkowe, obw. 445 cm, wys. 25 m, nr wg rej. 389
  • dąb - założenie dworsko - parkowe, obw. 543 cm, wys. 24 m, nr wg rej. 390
  • dąb - założenie dworsko - parkowe, obw. 317 cm, wys. 25 m, nr wg rej. 391
  • wiąż szypułkowy - założenie dworsko - parkowe, obw. 386 cm, wys. 23 m, nr wg rej. 392
 • Słupiec (gmina Szczucin) - dąb - założenie dworsko - parkowe, obw. 532 cm, wys. 26 m, nr wg rej. 393
  • dąb - założenie dworsko - parkowe, obw. 536 cm, wys. 22 m, nr wg rej. 394
 • Lubasz (gmina Szczucin) - 4 topole białe rosnące przy wale przeciwpowodziowym nad Wisłą, obw. w cm 645, 530, 500, 490, pomnik nr 144 uznany w 1968 r.
 • Maniów (gmina Szczucin) - dąb szypułkowy rosnący na terenie posesji pana M. Krokos, obw. 407 cm, wys. 30 m, nr wg rej. 354
 • Radgoszcz - dąb szypułkowy rosnący na terenie prywatnej parceli, obw. 330 cm
powiększ tekst A A A