Informacje o Powiecie

Turystyka

Tereny Powiatu Dąbrowskiego są atrakcyjne i interesujące dla rozwoju rekreacji, sportu, turystyki konnej, rowerowej i pieszej. Głównymi walorami tych terenów są lasy pełne gajów, zwierzyny, ptactwa i owoców leśnych. Liczne rzeki, potoki, rozległe łąki, kolorowe pola uprawne urzekają malowniczymi krajobrazami oraz zaskakują interesującymi zabytkami architektury dworskiej i sakralnej. Przemawiają do wyobraźni licznymi pamiątkami historycznymi, miejscami walk o niepodległość. Skłaniają do zadumy i refleksji dziesiątkami przydrożnych kapliczek, figur i krzyży. Zwiedzanie ziemi dąbrowskiej proponujemy wybranymi, interesującymi trasami, które można pokonać własnym środkiem lokomocji.


Trasa I

Rozpoczyna się w Dąbrowie Tarnowskiej, stolicy Powiatu, gdzie najcenniejszym zabytkiem miasta jest brama wjazdowa z 1697 r., wiodąca na teren nie istniejącego dziś pałacu Lubomirskich. Na szczególną uwagę zasługuje również drewniany kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych, pochodzący z 1771 roku. W mieście znajdują się trzy muzea: Muzeum Powiśla Dąbrowskiego, Muzeum Judaistyczne, Muzeum Polonijne, które przedstawiają nam dawne dzieje Powiatu, jego kulturę i codzienne życie mieszkańców. Uwagę przykuwa również budynek Synagogi z XIX wieku oraz płyty pamiątkowe na cmentarzu żydowskim, w miejscu masowej egzekucji dokonanej na Żydach podczas likwidacji getta.
Do zadumy skłania też cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej. Z Dąbrowy Tarnowskiej w kierunku południowo-zachodnim udajemy się do Odporyszowa, gdzie mieszkał i pracował rzeźbiarz i prekursor powietrznych lotów Jan Wnęk. Ponad malowniczym pejzażem wsi góruje sylwetka zespołu kościoła parafialnego i Sanktuarium p.w. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny.
Z Odporyszowa udajemy się do Żabna (3 km), gdzie w rynku, na niewielkim wzniesieniu stoi najstarsza, zabytkowa budowla Żabna - kościół parafialny p.w. Zesłania Ducha Świętego. Obok świątyni stoi dawny ratusz, obecnie liceum ogólnokształcące. W Żabnie możemy również zobaczyć figurę św. Jana Nepomucena oraz cmentarz żydowski. W odległości 3 km od Żabna znajduje się Pogwizdów, gdzie w parkowym otoczeniu stoi drewniany dwór z 1925r., stanowiący obecnie własność prywatną.
Następną miejscowością na naszej trasie jest Łęg Tarnowski, w odległości 6 km od Żabna. Godny obejrzenia jest tutaj zespół pałacowo-parkowy - siedziba hrabiów Mecińskich z 1885 roku, oraz XIX- wieczny, piękny park krajobrazowy. W drodze powrotnej z Łęgu w kierunku Żabna, obok stacji benzynowej skręcamy w lewo. Zanim przejedziemy przez most na Dunajcu, zatrzymajmy się przy dwóch położonych blisko siebie cmentarzach z I wojny światowej w celu refleksji i zadumy nad losami Polaków walczącymi o odzyskanie niepodległości. Następnie przejeżdżamy most i znajdujemy się w Biskupicach Radłowskich, aby zobaczyć kamienny, gotycki słup graniczny z 1450 roku ufundowany przez biskupa Zbigniewa Oleśnickiego na dawnej granicy rozdzielającej dobra biskupie i rycerskie. We wsi znajduje się interesująca, XIX w. figura przydrożna z krucyfiksem Zbawiciela. Przy wałach nad Dunajcem uwagę zwraca pomnik ku czci poległych żołnierzy września 1939r. Następnie jedziemy do Marcinkowic, gdzie stoi niewielki, neogotycki, XIXw.dwór.
W odległości 4 km znajdują się Wietrzychowice. Obok dzisiejszego kościoła stoi drewniana, XVIII w. dzwonnica, pamiątka po świątyni zniszczonej w 1915r. w czasie wojny. Zobaczyć warto zabytkowe figury przydrożne: posąg św. Floriana z 1774r. i rzeźba św. Jana Nepomucena z XIX w. oraz rzeźbioną scenę koronacji Matki Boskiej (XIX w.) wykonanej przez ludowego artystę.

W Demblinie, kolejnej miejscowości na naszej trasie, graniczącej z Wietrzychowicami zobaczyć możemy przydrożną kamienną figurę z 1768r., z posągiem św. Floriana.
Z Demblina przez Wolę Rogowską i Wolę Przemykowską jedziemy do Zaborowa, gdzie możemy zobaczyć szczątki dawnego zespołu dworskiego hr. Dąbskich.
Następną miejscowością są Jadowniki Mokre, gdzie ciekawa jest stara zabudowa puszczańskiej wsi oraz rozległe masywy leśne. Z Jadownik, drogą wiodącą skrajem lasu jedziemy na południe do miejscowości Wał Ruda, gdzie urodziła się święta Karolina Kózkówna. Muzeum męczennicy urządzono w domu rodzinnym świętej, natomiast grób świętej Karoliny z figurą Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej znajduje się w Zabawie, gdzie kończy się trasa I wycieczki po okolicach Powiatu Dąbrowskiego.

Trasa II

której długość wynosi 60 km, równie jest ciekawa i interesująca. Rozpoczyna się w Dąbrowie Tarnowskiej, skąd w kierunku północnym jedziemy do miejscowości Breń Podborze (8 km). Są to interesujące tereny ze względu na założenie parkowo-ogrodowe, które należy do Zespołu Krajobrazowych Założeń Zieleni, zajmujących powierzchnię ok. 9 km2. Oprócz rozległego ogrodu francuskiego, barwnego szczególnie jesienią zobaczyć możemy dawną rezydencję Konopków oraz fortyfikacje zwane "Okopami szwedzkimi". Aleją lipową zw. Aleją Sobieskiego możemy dojechać do zespołu dworsko-parkowego Owczarnia, który znajduje się na granicy kolejnej miejscowości na naszej trasie - Olesno. W centrum wsi stoi kościół parafialny p.w. św. Katarzyny. Na drodze wyjazdowej z Olesna znajduje się figura przydrożna Najświętszej Maryi Panny z XVII w.
Z Olesna udajemy się do Otfinowa (10 km), wsi położonej nad Dunajcem, przez który prowadzi przeprawa mostowa. W przysiółku Diament znajduje się ciekawy, klasycystyczny, murowany dwór z XIX w. otoczony rozległym parkiem, do którego prowadzi aleja wierzbowa. Zjazd akcentuje XIX w. figura przydrożna wzniesiona w 1864 r.
W odległych od Olesna o około 5 km Siedliszowic jedynymi zabytkowymi obiektami są kapliczki ustawione przy drogach: kamienna rzeźba św. Jana Nepomucena z XIX w. oraz kapliczka z płaskorzeźbioną grupą Koronacji Najświętszej Marii Panny.

W Gręboszowie, odległym od Siedliszowic o 6 km, zobaczyć możemy kościół parafialny p.w.Najświętszej Marii Panny z 1650 roku oraz figurę św. Jana Nepomucena z 1761 roku. Na gręboszowskim cmentarzu znajdują się wyjątkowo cenne, XVIII w., kamienne pomniki nagrobne: śś. Magdaleny i Wojciecha oraz śś. Piotra, Pawła i Józefa. Z Gręboszowa udajemy się do Kars.
W Karsach godna obejrzenia jest figura przydrożna z 1859 roku.
Następną miejscowością na naszej trasie jest Borusowa, gdzie zobaczyć możemy neorenesansowy pałac Adama Potockiego, wzniesiony w połowie XIX stulecia. Obok pałacu dawana oficyna i resztki zabudowań gospodarczych. We wsi znajduje się kaplica z 1860 roku p.w. Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny. Uwagę przykuwa kamienna figura przydrożna z 1761 r. przedstawiająca Krucyfiks i św. Marię Magdalenę. Na wschód od Borusowej jedziemy w stronę Hubenic, gdzie podziwiać możemy kamienną figurę przydrożną, pochodzącą z połowy XVIII w., która przedstawia śś. Wojciecha i Jana Nepomucena.
W odległości 4 km od Hubenic znajduje się Żelichów. Godny zobaczenia jest tutaj drewniany kościół z 1642 roku, w którym jest wiele obiektów posiadających szczególną wartość.

Z Żelichowa w kierunku wschodnim udajemy się do słynnej
w Polsce i na świecie "malowanej wsi" Zalipia. Znajduje się tam wiele malowanych w barwne kwiaty domów, stodół i obór. W zagrodzie najbardziej znanej malarki Felicji Curyłowej jest muzeum. W zbudowanym współcześnie kościele p. w. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny zasługują na uwagę dwie malowane, ludowe skrzynie i barokowy krucyfiks
z przełomu XVIII i XIX w.
Niwka, ostatnia miejscowość na naszej trasie położona jest
w odległości kilka kilometrów od Zalipia. Znajduje się tam zespół dworsko-parkowy, który obecnie stanowi własność prywatną. Wokół dworu rozciąga się założony z końcem XVIII w. park.stanowi łącznie 50 km i zaczyna się w Dąbrowie Tarnowskiej.

Trasa III

Z Dąbrowy w kierunku Szczucina jedziemy do Woli Mędrzechowskiej (12 km), skąd pochodzi mało znana i rzadko wymieniana w publikacjach - Piéta z I poł. XV wieku.
W kierunku zachodnim udajemy się do Mędrzechowa, gdzie w centrum wsi wznosi się parafialny kościół p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Po przeciwnej stronie kościoła stoi niewielki i skromny dwór, pochodzący z początku XX w. W Mędrzechowie nie brak jest również figury przydrożnej z XVIII/XIX w., która przedstawia św. Tomasza. Pełna uroku, murowana leśniczówka, wzniesiona na przełomie XIX/XX w. wznosi się na obrzeżu wsi, przy granicy lasu.

Z Mędrzechowem sąsiaduje Bolesław. W parafialnej świątyni p.w. św. Wojciecha znajduje się kaplica grobowa Ligęzów (1605 r.), stanowiąca ważny i piękny zabytek dla całego Powiatu. Cały kościół wypełniony jest ciekawymi i wartościowymi obiektami. Na południowych obrzeżach wsi, w otoczeniu parku krajobrazowego stoi dwór z końca XVIII w, lub początku XIX w.
W Samocice położonych 2 km od Bolesławia warto zobaczyć piętrowy budynek szkoły, wzniesiony w 1912 roku, na planie litery L oraz kościół parafialny wzniesiony w latach 1937-1938.
Z Samocic udajemy się do Kanny, gdzie na niewielkim placu stoi murowana kaplica Matki Boskiej Różańcowej z 1871 roku.
Kolejną miejscowością, gdzie warto się zatrzymać są Delastowice. Na granicy parku krajobrazowego stoi barokowa kapliczka przydrożna z 1759 roku. Kapliczka przedstawia płaskorzeźbione wyobrażenia krucyfiksu i trzech świętych. Z Delastowic w odległości 6 km znajduje się Szczucin. Warto zatrzymać się, gdyż znajduje się tam wiele obiektów godnych obejrzenia. W północno-wschodniej części rynku znajduje wznosi się świątynia parafialna p.w. św. Magdaleny z 1680 roku. Obok kościoła plebania z XIX/XX wieku. Na wschodnich obrzeżach miejscowości ciągnie się rozległy park krajobrazowy, w którym rosną piękne okazy drzew m. in. kilkusetletnie dęby. Z budowli dworskich zobaczyć możemy dwa klasycystyczne budynki bramne z I poł. XIX w. Wsią sąsiadującą ze Szczucinem jest Lubasz, gdzie warto zobaczyć dworek wzniesiony w 1917 roku, drewnianą kapliczkę z I poł. XIX w. oraz graniczący z Muzeum Drogownictwa żydowki kirkut. Na cmentarzu jest blisko 100 kamiennych macew opisanych hebrajskimi inskrypcjami.

Ze Szczucina jedziemy w kierunku południowo-wschodnim do Małca, gdzie na uwagę zasługuje przydrożna kaplica z XIX w. Jest to jedyny obiekt do zobaczenia w tym terenie.
W Radgoszczy, kolejnej miejscowości na naszej trasie możemy zobaczyć kościół parafialny z 1860 roku. Obok świątyni stoi kamienna figura z posągiem Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej z początku XIXw.
Zwiedzanie trasy kończymy w Luszowicach. Kościół parafialny p.w. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny wzniesiony jest w centrum wsi na wzniesieniu. Przy ulicy Dworskiej znajduje się parterowy dwór, wzniesiony z końcem XVIIIw.

Zwiedzanie Powiatu proponujemy również pieszo.

Turystyka piesza prowadzi przez żółty szlak turystyczny dł. 37 km / Żabno - Szczucin / prowadzi przez : Odporyszów - Oleśnica - Dąbrowa Tarnowska - Zagrody - Gruszów Mały - Smęgorzów - Sutków - Łęg - Krzyżówka - Machówka - Dąbrowica - Szczucin.

Turystyka konna.

Spędzanie wolnego czasu na koniu jest jedną z największych przyjemności. Przebywanie z tymi zwierzętami i konne przejażdżki po lesie czy łąkach zbliżają do natury i dają ukojenie od stresów dnia codziennego.
W Powiecie Dąbrowskim istnieje ośrodek jazdy konnej.


Mapa Turystyczna Powiatu Dąbrowskiego

powiększ tekst A A A