Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Otwarte konkursy ofert


Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego:

• w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2013 r.

• w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 8 marca 2013 r.

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie - ochrona i promocja zdrowia - PDF

Ogłoszenie o konkursie - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - PDF

Formularz oferty - DOC

Wzór umowy - PDF

Wzór sprawozdania - PDF

 

Uchwała nr 741/2013 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2013 roku - PDF

Uchwała nr 742/2013 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku - PDF

Uchwała nr 752/2013 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2013 roku - II edycja - PDF

Uchwała nr 753/2013 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku – II edycja - PDF

Do pobrania:

Formularz oferty - DOC

Wzór umowy - PDF

Wzór sprawozdania - PDF

 

Uchwała Zarządu Powiatu nr 793/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku - II edycja - PDF

Uchwała Zarządu Powiatu nr 794/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowiaj w 2013 roku - II edycja - PDF

Uchwała nr 799/2013 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2013 r. – II edycja - PDF

Uchwała nr 800/2013 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r. – II edycja - PDF

=============================================================================================================

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

 Treść ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały Nr 714/2017 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 24 listopada 2017 roku., godz 15:00

Do pobrania:

Ogloszenie o konkursie. PDF

Uchwala Zarzadu Powiatu. PDF

Zalacznik nr1. PDF

Zalacznik nr2. PDF

Zalacznik nr3. PDF

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji konkursowej jaka zostanie powołana Przez Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (kolor czarny)

Do pobrania:

Ogłoszenie.PDF
Formularz zgłoszenia kandydata.PDF

=============================================================================================================

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego:

• w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.

• w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2014 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 10 lutego 2014 r.

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - PDF

Ogłoszenie o konkursie - ochrona i promocja zdrowia - PDF

Formularz oferty - DOC

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - DOC

Wzór umowy o wykonanie zadania publicznego - PDF

 

Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2014 r. oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r. -PDF

 

=============================================================================================================

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego:

• w zakresie turystyki w 2014 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 14 marca 2014 r.

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie - turystyka - PDF

Formularz oferty - DOC

Wzór umowy o wykonanie zadania publicznego - PDF


Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w zakresie turystyki w 2014 r. - PDF

=============================================================================================================

 

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w zakresie pomocy społecznej obejmującego prowadzenie na terenie Powiatu Dąbrowskiego mieszkania chronionego dla trzech pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.

Termin składania ofert upływa w dniu 22 września 2014 r.


Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie - PDF
Formularz oferty - DOC
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - DOC
Wzór umowy o wykonanie zadania publicznego - PDF

=============================================================================================================

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego:
• w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r.
• w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2015 r.


Termin składania ofert upływa w dniu 12 stycznia 2015 r.


Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - PDF
Ogłoszenie o konkursie - ochrona i promocja zdrowia - PDF
Formularz oferty - PDF
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - PDF
Wzór umowy o wykonanie zadania publicznego - PDF

=============================================================================================================

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r.

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 29 stycznia 2015 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w 2015 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Decyzją Zarządu Powiatu Dąbrowskiego następujące podmioty otrzymały dotację:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Radgoszczy – dofinansowanie w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadania pn. „Powiatowe zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu dąbrowskiego"
2. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „JUNIS" z siedzibą w Szczucinie – dofinansowanie w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadania pn. „Wakacyjny Integracyjny Turniej Badmintonowy o Puchar Starosty Dąbrowskiego"
3. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Dąbrowie Tarnowskiej – dofinansowanie
w kwocie 10 995,00 zł na realizację zadania pn. „Współzawodnictwo sportowe dzieci
i młodzieży szkół z terenu powiatu dąbrowskiego w ramach Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego".

Oferta złożona przez Miejsko Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „JUNIS" z siedzibą
w Szczucinie w Dąbrowie Tarnowskiej na realizację zadania pn. „Powiatowe Turnieje Badmintonowe o Puchar Starosty Dąbrowskiego" została odrzucona ze względu na uchybienia formalne oferty.

Uchwała nr 46/2015 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 stycznia 2015 r.

Załącznik do uchwały nr 1

Załącznik do uchwały nr 2

Załącznik do uchwały nr 3

=============================================================================================================

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 6 lutego 2015 r. podjął uchwałę nr 52/2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w 2015 roku w zakresie w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Decyzją Zarządu Powiatu Dąbrowskiego następujące podmioty otrzymały dotację na dofinansowanie zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

1) Ochotnicza Straż Pożarna w Radgoszczy – dofinansowanie w kwocie 1 000 zł na realizację zadania pn. „Rozwój honorowego krwiodawstwa w powiecie dąbrowskim";
2) Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Krakowie – dofinansowanie w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadania pn. „Propagowanie honorowego krwiodawstwa i zasad udzielania pierwszej pomocy";
3) Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Krakowie – dofinansowanie w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadania pn. „Promowanie zdrowego stylu życia bez uzależnień".

Uchwała nr 52/2015 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 6 lutego 2015 r.

Zespół projektu "Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego" zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu dąbrowskiego do przystąpienia do Małopolskiej Sieci Dialogu Obywatelskiego.

V Festiwal i Targi ekonomii społecznej: "EKO podmioty ekonomii społecznej"

=============================================================================================================

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.
Treść ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały Nr 208/2015 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 października 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r., zmienionej uchwałą Nr 214/2015 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 października 2015r.

Termin składania ofert upływa w dniu 18 listopada 2015 r.

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie.

Uchwała Nr 214/2015 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.

Załącznik nr 1 do uchwały

Załącznik nr 2 do uchwały

Załącznik nr 3 do uchwały

Uchwala Zarzadu Powiatu Dabrowskiego w sprawie roztrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania polegajacego na prowadzeniu punktu nieodplatnej pomocy prawnej w 2016r.

Ogloszenie wynikow otwartego konkursu ofert na realizacje zadania polegajacego na prowadzenie punktu nieodplatnej pomocy prawnej w 2016r. na terenie Powiatu Dabrowskiego.


=============================================================================================================

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 stycznia 2016 r.

Do pobrania:
Ogłoszenie o konkursie - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.pdf
Formularz oferty.doc
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.doc
Wzór umowy o wykonanie zadania publicznego.doc

=============================================================================================================


Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 26 stycznia 2016 r. podjął uchwałę nr 291/2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w 2016 roku w zakresie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Decyzją Zarządu Powiatu Dąbrowskiego następujące podmioty otrzymały dotację na dofinansowanie zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

1) Ochotnicza Straż Pożarna w Radgoszczy – dofinansowanie w kwocie 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Aktywne Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radgoszczy";
2) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Dąbrowie Tarnowskiej – dofinansowanie w kwocie 10 789,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkół z terenu powiatu dąbrowskiego w ramach Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego".

Uchwała nr 291/2016 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. + PDF

=============================================================================================================

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2016 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 4 marca 2016 r.

Do pobrania:
Ogłoszenie – konkurs ofert ochrona i promocja zdrowia.pdf
Formularz oferty.doc
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.doc
Wzór umowy o wykonanie zadania publicznego.doc

============================================================================================================

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w 2016 roku w zakresie w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Decyzją Zarządu Powiatu Dąbrowskiego następujące podmioty otrzymały dotację na dofinansowanie zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
1) Stowarzyszenie „KLUB AMAZONKA" z siedzibą w Tarnowie - dofinansowanie w kwocie 1 250,00 zł na realizację zadania pn. „Rozwój edukacji publicznej w zakresie chorób nowotworowych i działań na rzecz osób dotkniętych chorobą"
2) Stowarzyszenie „OTWARTE SERCE" Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Szczucinie - dofinansowanie w kwocie 1 250,00 zł na realizację zadnia pn. „Terapia muzyką – elementem troski o zdrowie psychiczne".
Oferty złożone przez Ochotniczą Straż Pożarną w Radgoszczy, Katolicko-Strażacko-Uczniowski Zespół Sportowy w Małcu i Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich w Małcu" zostały odrzucone ze względów formalnych.

Szczegółowe informacje znajdują się w uchwale nr 327/2016 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w 2016 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Uchwała nr 327/2016.jpg
Załącznik nr 1 do uchwały.jpg
Załącznik nr 2 do uchwały.jpg

=============================================================================================================

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały Nr 443/2016 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 21 listopada 2016 r., godz 15:00

Do pobrania:

Ogloszenie o konkursie. PDF

Uchwala Zarzadu Powiatu. PDF

Zalacznik nr1. PDF

Zalacznik nr2. PDF

Zalacznik nr3. PDF

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadania polegającego na prowadzeniu punku nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. na terenie Powiatu Dąbrowskiego - PDF

Uchwała Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r - PDF

=============================================================================================================

Ogłoszenie o konkursie - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2017r. (pdf)


Formularz oferty (doc)
Wzór umowy (doc)
Formularz sprawozdania (doc)
Instrukcja wypełniania (pdf)

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 9 marca 2017 r. podjął uchwałę nr 551/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zgodnie z ww. uchwałą Powiatowy Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymał dotację w wysokości 10 445,78 zł na realizację zadania pn. „Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkół z terenu powiatu dąbrowskiego w ramach Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego".
Oferta złożona przez Katolicko Strażacko Uczniowski Zespół Sportowy w Małcu została odrzucona ze względów formalnych.

Uchwała nr 551/2017 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 9 marca 2017 r.- PDF

=============================================================================================================

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Termin składania ofert upływa w dniu 7 lipca 2017 r. o godz. 15:30.

Do pobrania:
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert - pdf
Formularz oferty - doc
Wzór umowy o wykonanie zadania publicznego - doc
Formularz sprawozdania - doc
Instrukcja wypełniania oferty - pdf

=============================================================================================================

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 27 lipca 2017 r. podjął uchwałę nr 640/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2017 roku, w łącznej wysokości 5 000,00 zł, przyznano: Ochotniczej Straży Pożarnej w Radgoszczy, Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Stowarzyszeniu „Otwarte Serce" Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Szczucinie.
Szczegółowe informacje znajdują się w uchwale nr 640/2017 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 lipca 2017 r.

Do pobrania:
Uchwała Zarządu Powiatu Dąbrowskiego nr 640/2017 - PDF

=============================================================================================================

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w 2017 roku w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Projektu „Dobra Przyszłość" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Zlecenie do realizacji ww. zadania odbywać się będzie w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego wykonania.


Termin składania ofert upływa w dniu 24 października 2017 r. o godz. 15:30.


Do pobrania:
Uchwała Nr 689/2017 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - PDF
Załącznik nr 1 – Formularz oferty - DOC
• Załącznik nr 2 – Wzór umowy o wykonanie zadania publicznego - DOC
Załącznik nr 3 – Formularz sprawozdania - DOC
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT- DOC

=============================================================================================================

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w 2017 roku w zakresie pomocy społecznej. Zlecenie do realizacji ww. zadania odbywać się będzie w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego wykonania.


Termin składania ofert upływa w dniu 24 października 2017 r. o godz. 15:30.


Do pobrania:
Uchwała Nr 690/2017 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - PDF
Załącznik nr 1 – Formularz oferty - DOC
Załącznik nr 2 – Formularz sprawozdania - DOC

=============================================================================================================

Informacja o powołaniu Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w 2017 roku w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Projektu "Dobra Przyszłość" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020".

Ogłoszenie 734 - PDF

=============================================================================================================

Informacja o powołaniu Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w 2017 roku w zakresie pomocy społecznej, polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu w lokalu podmiotu, mieszkania chronionego dla 3 usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wychowanków usamodzielniających się na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r., o pomocy społecznej

Ogłoszenie 658 - PDF

=============================================================================================================

Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Projektu „Dobra Przyszłość"

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 8 listopada 2017 r. podjął uchwałę nr 729/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w 2017 roku w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Projektu „Dobra Przyszłość" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

Po zapoznaniu się z ofertą złożoną w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w 2017 roku w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Projektu „Dobra Przyszłość" oraz protokołem z posiedzenia Komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ww. ofert udziela się Fundacji Edukacji i Rozwoju Tańca Latino z siedzibą ul. Korczaka 9, 33-240 Żabno, dotacji celowej w wysokości 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania pn. Aktywizacja zawodowa dla Uczestników Projektu „Dobra Przyszłość" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Uchwala nr 729/2017 - PDF

Załącznik do uchwały nr 729 - PDF

=============================================================================================================

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 8 listopada 2017r. podjął uchwałę nr 728/2017 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w 2017 roku w zakresie pomocy społecznej.

Z uwagi, iż w wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta oraz w związku z art. 18 a ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 573) zaszła konieczność unieważnienia konkursu ofert.

Uchwała nr 728/2017 - PDF

=============================================================================================================


Ogłoszenia

Ogłoszenia

 

Jak założyć organizację? – skorzystaj z porad - PDF

 


 

Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych - PDF


Zaproszenie na szkolenie - PDF


Wieloletni program wspolpracy z NGO - PDF


Uchwala ZWM _1184 - PDF


Konsultacje Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 r - PDF


Szkolenie dotyczące spółdzielni socjalnych XI 2012 r. - PDF


Ogłoszenie w sprawie zakończenia procesu konsultacji "Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r." - PDF


Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego

z organizacjami pozarządowymi na 2014 r. - PDF

Projekt uchwały - załącznik nr 1 do ogłoszenia - DOC

Formularz uwag - załacznik nr 2 do ogłoszenia - DOC


Czy organizacja pozarządowa może zarabiać ? - PDF


Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 - PDF


Informacja o wynikach konsultacji Programu współpracy powiatu dąbrowskiego z NGO na 2014 r. - PDF


Zaproszenie na szkolenie dotyczące zasad przyznawania dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego w 2014 r. - PDF


Program współpracy powiatu dabrowskiego z NGO na 2014 r. - PDF


Zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach - PDF


Obywatele dla Demokracji: rusza II edycja konkursu - PDF


Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. - PDF
Projekt uchwały - Załącznik nr 1 do ogłoszenia - PDF
Formularz uwag - Załacznik nr 2 do ogłoszenia - DOC

Informacja o wynikach konsultacji Programu współpracy powiatu dąbrowskiego z NGO na 2015 r.

W dniach od 14 do 24 października br. przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Dąbrowskiego w sprawie uchwalenia "Programu współpracy powiatu dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r."

Pełna informacja na temat wyników konsultacji znajduje się poniżej.

Informacja o wynikach konsultacji - PDF


Zaproszenie do udziału w projekcie: „Brakujące Ogniwo - federalizacja małopolskich organizacji pozarządowych" - PDF

Małopolska Sieć NGO - projekt dla organizacji pozarządowych.pdf (informacja wraz z załącznikami):
Małopolska Sieć NGO Harmonogram - PDF
Małopolska Sieć NGO Formularz zgłoszeniowy - DOC


Ogłoszsenie w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej - PDF

Zarządzenie nr 1/2015 Starosty Dabrowskiego z dn. 05.01.2015r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej - PDF

Formularz zgłoszenia kandydata - DOC


VIII edycja konkursu grantowego „Na dobry początek" - PDF


Ogloszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi na 2016 r. - PDF

Projekt uchwaly - PDF

Konsultacje programu wspolpracy - PDF

Formularz uwag - DOC


Zarządzenie nr 47 Starosty Dąbrowskiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Komisji konkursowej - PDF

Ogłoszenie - PDF

Formularz zgłoszenia kandydata - PDF

Informacja o wynikach konsultacji Programu współpracy z NGO

 


W dniach od 28 października do 4 listopada br. przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Dąbrowskiego w sprawie uchwalenia "Programu współpracy powiatu dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r."

Pełna informacja na temat wyników konsultacji znajduje się poniżej.

Informacja o wynikach konsultacji.pdf


Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych – reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – do opiniowania ofert w konkursach ofert realizowanych w 2016 roku.
Członkowie komisji konkursowych powoływani są do pracy w komisjach konkursowych do końca 2016 r. z zastrzeżeniem, że mogą również opiniować oferty w konkursach ofert rozstrzygniętych w 2017 roku.
Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny.
Warunkiem zgłoszenia jest wypełnienie formularza wraz z pozostałą dokumentacją i przesłanie do 29 stycznia 2016 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kancelaria Zarządu
Zespół ds. Organizacji Pozarządowych
ul. Racławicka 56
30 - 017 Kraków

lub złożenie osobiście na Dzienniku Podawczym, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem „Baza członków komisji konkursowych - ngo". Liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu.
Szczegółowe informacje można uzyskać u Koordynatora współpracy lub w Zespole ds. Organizacji Pozarządowych pod numerem telefonu: 12 61 60 904, 12 61 60 988, e-mail: ngo@umwm.pl.

Załączniki:
Uchwała nr 1811/2015 Zarządu Województwa Małopolskiego z 29.12.1015 r.- PDF
Ogłoszenie o naborze - PDF
Formularz zgłoszeniowy - DOC
Wzór rekomendacji - DOC

Informacja - DOC

Ogłoszenie - PDF

Formularz zgłoszeniowy -DOC


Informacja o powołaniu Komisji konkursowej
Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 21.01.2016 r. powołał Komisję konkursową w celu opiniowania ofert w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Komisja konkursowa jest organem doradczym Zarządu. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Zarząd.

Powołanie Komisji konkursowej wynika z zapisów art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z którym organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową
w celu opiniowania złożonych ofert. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty biorące udział w konkursie.
W wyznaczonym terminie (tj. do 14.01.2016 r.) żadna z organizacji pozarządowych nie wskazała swojego kandydata do Komisji konkursowej. Zgodnie z art. 15 ust. 2 da Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 między innymi jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji konkursowej. Mając na uwadze powyższe w skład Komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wchodzą wyłącznie przedstawiciele Zarządu Powiatu Dąbrowskiego.

Uchwała nr 285/2016 - PDF


Szkolenia dla organizacji pozarządowych ubiegających się o dotacje w konkursie ofert pn. „Mecenat Małopolski" - 2016)


Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej.pdf

Formularz_zgloszenia_kandydata.doc


Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. (pdf)
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy ..." - załącznik nr 1 do ogłoszenia (pdf)
Formularz uwag – załącznik nr 2 do ogłoszenia (doc)


Informacja o wynikach konsultacji "Programu współpracy powiatu dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017" - PDF


1) Województwo Małopolskie poszukuje kandydatów na członków komisji konkursowych

2) Miliony złotych na wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej w Małopolsce w 2017 r.

3) Program współpracy powiatu dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok


Ogłoszenia o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej - PDF

Informacja o powołaniu Komisji konkursowej
Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 3 marca 2017 r. powołał Komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Komisja konkursowa sporządza wykaz ofert rekomendowanych do udzielenia dotacji. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Zarząd.
Powołanie Komisji konkursowej wynika z zapisów art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948), zgodnie z którym organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty biorące udział w konkursie.

Uchwała nr 547/2017 - PDF


FIO Małopolska Lokalnie – zapraszamy na spotkanie informacyjne 11.04.2017 r.

Już w kwietniu rusza kolejna edycja konkursu FIO Małopolska Lokalnie, w którym można starać się o 5 tys. zł na realizację społecznych planów i marzeń na terenie woj. małopolskiego.
FIO Małopolska Lokalnie jest programem wsparcia skierowanym do młodych organizacji pozarządowych (zarejestrowanych maksymalnie 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku), grup nieformalnych i grup samopomocowych działających na terenie województwa małopolskiego.
Program realizowany jest w formule rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa.
W roku 2017 w ramach FIO Małopolska Lokalnie Operatorzy przekażą mikrodotacje dla organizacji oraz dofinansują lokalne przedsięwzięcia grup nieformalnych oraz samopomocowych pulą środków 690 tys. zł., w podziale na dotacje w wysokości do 5 000 zł.
Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze - Operator Programu oraz Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2017 r. (wtorek) o godz. 15.00 w siedzibie urzędu, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska (parter - sala narad).
Uczestnicy spotkania dowiedzą się:
 kto może ubiegać się o mikrodotację?
 na jakie działania można przeznaczyć mikrodotację?
 jakiej wielkości mikrodotację można otrzymać?
 jakie koszty mogą być finansowane z mikrodotacji, a jakie nie?
 czy trzeba mieć wkład własny?
 jak ubiegać się o mikrodotację?
 na jakie wsparcie mogą liczyć młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne ubiegające się o mikrodotację?

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie chęci przybycia na adres e-mail: zdrowie@powiatdabrowski.pl lub nr tel. 14/642-24-31 wewn. 243.


Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej
Starosta Dąbrowski ogłasza nabór kandydatów do Komisji konkursowej, jaka zostanie powołana przez Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać kandydatów do Komisji konkursowej w terminie do dnia 19 czerwca 2017 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu).
W Komisji konkursowej nie mogą zasiadać przedstawiciele podmiotów, które będą składać ofertę w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Do pobrania:
Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji konkursowej - pdf
Formularz zgłoszenia kandydata - doc


Starosta Dąbrowski ogłasza nabór kandydatów do Komisji konkursowej, jaka zostanie powołana przez Zarząd Powiatu w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w 2017 roku w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Projektu „Dobra Przyszłość" realizowanego w imieniu Powiatu Dąbrowskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać kandydatów do Komisji konkursowej w terminie do dnia 9 października 2017 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu).


Do pobrania:


Zarządzenie Nr 29/2017 Starosty Dąbrowskiego z dnia 29 września 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do komisji konkursowej - PDF

Formularz zgłoszenia kandydata - DOC


Starosta Dąbrowski ogłasza nabór kandydatów do Komisji konkursowej, jaka zostanie powołana przez Zarząd Powiatu w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w 2017 roku w zakresie pomocy społecznej polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu w lokalu podmiotu, mieszkania chronionego dla 3 usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wychowanków usamodzielniających się na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać kandydatów do Komisji konkursowej w terminie do dnia 9 października 2017 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu).


Do pobrania:


Zarządzenie Nr 30/2017 Starosty Dąbrowskiego z dnia 29 września 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do komisji konkursowej - PDF
Formularz zgłoszenia kandydata - DOC


Ogłoszenie - PDF

 


Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

wraz z załącznikami:

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji. (pdf)
Projekt uchwały - załącznik nr 1 do ogłoszenia (pdf)
Formularz uwag – załącznik nr 2 do ogłoszenia (doc)

Konsultacje rozpoczynają się jutro tj. 10.11.2017 r. i kończą 17.11.2017 r.


Informacja o wynikach konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. - PDFTryb z pominięciem otwartego konkursu ofert

Tryb z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Informacja Starosty Dąbrowskiego 13-07-2012 r. - PDF

Informacja Starosty Dąbrowskiego 06-05-2014 r. - PDF

Informacja Starosty Dąbrowskiego 29-05-2014 r. - PDF

Informacja Starosty Dąbrowskiego 02-03-2015 r. - PDF

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Małec na Sportowo organizacja amatorskich zawodów i imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych" - 21.04.2017 r.

Ogłoszenie 21-04-2017 r. wraz z skanem oferty - PDF

Informacja o przyznaniu dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Małec na Sportowo organizacja amatorskich zawodów i imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych" - 17.05.2017 r. - PDF

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn.„Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych będących uczestnikami ŚDS w Dąbrowicy" - 21.09.2017 r. - PDF

Uchwała nr 705/2017 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Otwarte Serce" Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Szczucinie realizacji zadania publicznego pn. „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych będących uczestnikami ŚDS w Dąbrowicy" w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. - PDF

powiększ tekst A A A