Aktualne konkursy

Otwarte konkursy ofert


Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego:

• w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2013 r.

• w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 8 marca 2013 r.

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie - ochrona i promocja zdrowia - PDF

Ogłoszenie o konkursie - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - PDF

Formularz oferty - DOC

Wzór umowy - PDF

Wzór sprawozdania - PDF

 

Uchwała nr 741/2013 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2013 roku - PDF

Uchwała nr 742/2013 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku - PDF

Uchwała nr 752/2013 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2013 roku - II edycja - PDF

Uchwała nr 753/2013 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku – II edycja - PDF

Do pobrania:

Formularz oferty - DOC

Wzór umowy - PDF

Wzór sprawozdania - PDF

 

Uchwała Zarządu Powiatu nr 793/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku - II edycja - PDF

Uchwała Zarządu Powiatu nr 794/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowiaj w 2013 roku - II edycja - PDF

Uchwała nr 799/2013 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2013 r. – II edycja - PDF

Uchwała nr 800/2013 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r. – II edycja - PDF

=============================================================================================================

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego:

• w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.

• w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2014 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 10 lutego 2014 r.

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - PDF

Ogłoszenie o konkursie - ochrona i promocja zdrowia - PDF

Formularz oferty - DOC

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - DOC

Wzór umowy o wykonanie zadania publicznego - PDF

 

Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2014 r. oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r. -PDF

 

=============================================================================================================

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego:

• w zakresie turystyki w 2014 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 14 marca 2014 r.

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie - turystyka - PDF

Formularz oferty - DOC

Wzór umowy o wykonanie zadania publicznego - PDF


Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w zakresie turystyki w 2014 r. - PDF

=============================================================================================================

 

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w zakresie pomocy społecznej obejmującego prowadzenie na terenie Powiatu Dąbrowskiego mieszkania chronionego dla trzech pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.

Termin składania ofert upływa w dniu 22 września 2014 r.


Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie - PDF
Formularz oferty - DOC
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - DOC
Wzór umowy o wykonanie zadania publicznego - PDF

=============================================================================================================

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego:
• w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r.
• w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2015 r.


Termin składania ofert upływa w dniu 12 stycznia 2015 r.


Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - PDF
Ogłoszenie o konkursie - ochrona i promocja zdrowia - PDF
Formularz oferty - PDF
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - PDF
Wzór umowy o wykonanie zadania publicznego - PDF

=============================================================================================================

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r.

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 29 stycznia 2015 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w 2015 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Decyzją Zarządu Powiatu Dąbrowskiego następujące podmioty otrzymały dotację:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Radgoszczy – dofinansowanie w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadania pn. „Powiatowe zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu dąbrowskiego"
2. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „JUNIS" z siedzibą w Szczucinie – dofinansowanie w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadania pn. „Wakacyjny Integracyjny Turniej Badmintonowy o Puchar Starosty Dąbrowskiego"
3. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Dąbrowie Tarnowskiej – dofinansowanie
w kwocie 10 995,00 zł na realizację zadania pn. „Współzawodnictwo sportowe dzieci
i młodzieży szkół z terenu powiatu dąbrowskiego w ramach Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego".

Oferta złożona przez Miejsko Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „JUNIS" z siedzibą
w Szczucinie w Dąbrowie Tarnowskiej na realizację zadania pn. „Powiatowe Turnieje Badmintonowe o Puchar Starosty Dąbrowskiego" została odrzucona ze względu na uchybienia formalne oferty.

Uchwała nr 46/2015 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 stycznia 2015 r.

Załącznik do uchwały nr 1

Załącznik do uchwały nr 2

Załącznik do uchwały nr 3

=============================================================================================================

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 6 lutego 2015 r. podjął uchwałę nr 52/2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w 2015 roku w zakresie w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Decyzją Zarządu Powiatu Dąbrowskiego następujące podmioty otrzymały dotację na dofinansowanie zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

1) Ochotnicza Straż Pożarna w Radgoszczy – dofinansowanie w kwocie 1 000 zł na realizację zadania pn. „Rozwój honorowego krwiodawstwa w powiecie dąbrowskim";
2) Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Krakowie – dofinansowanie w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadania pn. „Propagowanie honorowego krwiodawstwa i zasad udzielania pierwszej pomocy";
3) Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Krakowie – dofinansowanie w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadania pn. „Promowanie zdrowego stylu życia bez uzależnień".

Uchwała nr 52/2015 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 6 lutego 2015 r.

Zespół projektu "Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego" zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu dąbrowskiego do przystąpienia do Małopolskiej Sieci Dialogu Obywatelskiego.

V Festiwal i Targi ekonomii społecznej: "EKO podmioty ekonomii społecznej"

=============================================================================================================

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.
Treść ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały Nr 208/2015 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 października 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r., zmienionej uchwałą Nr 214/2015 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 października 2015r.

Termin składania ofert upływa w dniu 18 listopada 2015 r.

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie.

Uchwała Nr 214/2015 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.

Załącznik nr 1 do uchwały

Załącznik nr 2 do uchwały

Załącznik nr 3 do uchwały

Uchwala Zarzadu Powiatu Dabrowskiego w sprawie roztrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania polegajacego na prowadzeniu punktu nieodplatnej pomocy prawnej w 2016r.

Ogloszenie wynikow otwartego konkursu ofert na realizacje zadania polegajacego na prowadzenie punktu nieodplatnej pomocy prawnej w 2016r. na terenie Powiatu Dabrowskiego.


=============================================================================================================

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 stycznia 2016 r.

Do pobrania:
Ogłoszenie o konkursie - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.pdf
Formularz oferty.doc
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.doc
Wzór umowy o wykonanie zadania publicznego.doc

=============================================================================================================


Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 26 stycznia 2016 r. podjął uchwałę nr 291/2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w 2016 roku w zakresie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Decyzją Zarządu Powiatu Dąbrowskiego następujące podmioty otrzymały dotację na dofinansowanie zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

1) Ochotnicza Straż Pożarna w Radgoszczy – dofinansowanie w kwocie 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Aktywne Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radgoszczy";
2) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Dąbrowie Tarnowskiej – dofinansowanie w kwocie 10 789,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkół z terenu powiatu dąbrowskiego w ramach Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego".

Uchwała nr 291/2016 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. + PDF

=============================================================================================================

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2016 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 4 marca 2016 r.

Do pobrania:
Ogłoszenie – konkurs ofert ochrona i promocja zdrowia.pdf
Formularz oferty.doc
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.doc
Wzór umowy o wykonanie zadania publicznego.doc

============================================================================================================

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w 2016 roku w zakresie w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Decyzją Zarządu Powiatu Dąbrowskiego następujące podmioty otrzymały dotację na dofinansowanie zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
1) Stowarzyszenie „KLUB AMAZONKA" z siedzibą w Tarnowie - dofinansowanie w kwocie 1 250,00 zł na realizację zadania pn. „Rozwój edukacji publicznej w zakresie chorób nowotworowych i działań na rzecz osób dotkniętych chorobą"
2) Stowarzyszenie „OTWARTE SERCE" Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Szczucinie - dofinansowanie w kwocie 1 250,00 zł na realizację zadnia pn. „Terapia muzyką – elementem troski o zdrowie psychiczne".
Oferty złożone przez Ochotniczą Straż Pożarną w Radgoszczy, Katolicko-Strażacko-Uczniowski Zespół Sportowy w Małcu i Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich w Małcu" zostały odrzucone ze względów formalnych.

Szczegółowe informacje znajdują się w uchwale nr 327/2016 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w 2016 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Uchwała nr 327/2016.jpg
Załącznik nr 1 do uchwały.jpg
Załącznik nr 2 do uchwały.jpg

=============================================================================================================

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały Nr 443/2016 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 21 listopada 2016 r., godz 15:00

Do pobrania:

Ogloszenie o konkursie. PDF

Uchwala Zarzadu Powiatu. PDF

Zalacznik nr1. PDF

Zalacznik nr2. PDF

Zalacznik nr3. PDF

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadania polegającego na prowadzeniu punku nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. na terenie Powiatu Dąbrowskiego - PDF

Uchwała Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r - PDF

=============================================================================================================

Ogłoszenie o konkursie - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2017r. (pdf)


Formularz oferty (doc)
Wzór umowy (doc)
Formularz sprawozdania (doc)
Instrukcja wypełniania (pdf)

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 9 marca 2017 r. podjął uchwałę nr 551/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zgodnie z ww. uchwałą Powiatowy Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymał dotację w wysokości 10 445,78 zł na realizację zadania pn. „Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkół z terenu powiatu dąbrowskiego w ramach Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego".
Oferta złożona przez Katolicko Strażacko Uczniowski Zespół Sportowy w Małcu została odrzucona ze względów formalnych.

Uchwała nr 551/2017 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 9 marca 2017 r.- PDF

=============================================================================================================Ogłoszenia

Ogłoszenia

 

Jak założyć organizację? – skorzystaj z porad - PDF

 

Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych - PDF

 

Zaproszenie na szkolenie - PDF

 

Wieloletni program wspolpracy z NGO - PDF

 

Uchwala ZWM _1184 - PDF

 

Konsultacje Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 r - PDF

 

Szkolenie dotyczące spółdzielni socjalnych XI 2012 r. - PDF

 

Ogłoszenie w sprawie zakończenia procesu konsultacji "Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r." - PDF

 

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego

z organizacjami pozarządowymi na 2014 r. - PDF

Projekt uchwały - załącznik nr 1 do ogłoszenia - DOC

Formularz uwag - załacznik nr 2 do ogłoszenia - DOC

 

Czy organizacja pozarządowa może zarabiać ? - PDF

 

Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 - PDF

 

Informacja o wynikach konsultacji Programu współpracy powiatu dąbrowskiego z NGO na 2014 r. - PDF

 

Zaproszenie na szkolenie dotyczące zasad przyznawania dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego w 2014 r. - PDF

 

Program współpracy powiatu dabrowskiego z NGO na 2014 r. - PDF

 

Zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach - PDF

 

Obywatele dla Demokracji: rusza II edycja konkursu - PDF

 

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. - PDF
Projekt uchwały - Załącznik nr 1 do ogłoszenia - PDF
Formularz uwag - Załacznik nr 2 do ogłoszenia - DOC

Informacja o wynikach konsultacji Programu współpracy powiatu dąbrowskiego z NGO na 2015 r.

W dniach od 14 do 24 października br. przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Dąbrowskiego w sprawie uchwalenia "Programu współpracy powiatu dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r."

Pełna informacja na temat wyników konsultacji znajduje się poniżej.

Informacja o wynikach konsultacji - PDF

 

Zaproszenie do udziału w projekcie: „Brakujące Ogniwo - federalizacja małopolskich organizacji pozarządowych" - PDF

Małopolska Sieć NGO - projekt dla organizacji pozarządowych.pdf (informacja wraz z załącznikami):
Małopolska Sieć NGO Harmonogram - PDF
Małopolska Sieć NGO Formularz zgłoszeniowy - DOC

 

Ogłoszsenie w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej - PDF

Zarządzenie nr 1/2015 Starosty Dabrowskiego z dn. 05.01.2015r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej - PDF

Formularz zgłoszenia kandydata - DOC

 

VIII edycja konkursu grantowego „Na dobry początek" - PDF

 

Ogloszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi na 2016 r. - PDF

Projekt uchwaly - PDF

Konsultacje programu wspolpracy - PDF

Formularz uwag - DOC

 

Zarządzenie nr 47 Starosty Dąbrowskiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Komisji konkursowej - PDF

Ogłoszenie - PDF

Formularz zgłoszenia kandydata - PDF

Informacja o wynikach konsultacji Programu współpracy z NGO


W dniach od 28 października do 4 listopada br. przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Dąbrowskiego w sprawie uchwalenia "Programu współpracy powiatu dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r."

Pełna informacja na temat wyników konsultacji znajduje się poniżej.

Informacja o wynikach konsultacji.pdf

 

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych – reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – do opiniowania ofert w konkursach ofert realizowanych w 2016 roku.
Członkowie komisji konkursowych powoływani są do pracy w komisjach konkursowych do końca 2016 r. z zastrzeżeniem, że mogą również opiniować oferty w konkursach ofert rozstrzygniętych w 2017 roku.
Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny.
Warunkiem zgłoszenia jest wypełnienie formularza wraz z pozostałą dokumentacją i przesłanie do 29 stycznia 2016 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kancelaria Zarządu
Zespół ds. Organizacji Pozarządowych
ul. Racławicka 56
30 - 017 Kraków

lub złożenie osobiście na Dzienniku Podawczym, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem „Baza członków komisji konkursowych - ngo". Liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu.
Szczegółowe informacje można uzyskać u Koordynatora współpracy lub w Zespole ds. Organizacji Pozarządowych pod numerem telefonu: 12 61 60 904, 12 61 60 988, e-mail: ngo@umwm.pl.

Załączniki:
Uchwała nr 1811/2015 Zarządu Województwa Małopolskiego z 29.12.1015 r.- PDF
Ogłoszenie o naborze - PDF
Formularz zgłoszeniowy - DOC
Wzór rekomendacji - DOC

Informacja - DOC

Ogłoszenie - PDF

Formularz zgłoszeniowy -DOC


Informacja o powołaniu Komisji konkursowej
Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 21.01.2016 r. powołał Komisję konkursową w celu opiniowania ofert w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Komisja konkursowa jest organem doradczym Zarządu. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Zarząd.

Powołanie Komisji konkursowej wynika z zapisów art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z którym organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową
w celu opiniowania złożonych ofert. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty biorące udział w konkursie.
W wyznaczonym terminie (tj. do 14.01.2016 r.) żadna z organizacji pozarządowych nie wskazała swojego kandydata do Komisji konkursowej. Zgodnie z art. 15 ust. 2 da Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 między innymi jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji konkursowej. Mając na uwadze powyższe w skład Komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wchodzą wyłącznie przedstawiciele Zarządu Powiatu Dąbrowskiego.

Uchwała nr 285/2016 - PDF

 

Szkolenia dla organizacji pozarządowych ubiegających się o dotacje w konkursie ofert pn. „Mecenat Małopolski" - 2016)

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej.pdf

Formularz_zgloszenia_kandydata.doc

 

 

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. (pdf)
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy ..." - załącznik nr 1 do ogłoszenia (pdf)
Formularz uwag – załącznik nr 2 do ogłoszenia (doc)

 

Informacja o wynikach konsultacji "Programu współpracy powiatu dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017" - PDF

 

 

1) Województwo Małopolskie poszukuje kandydatów na członków komisji konkursowych

2) Miliony złotych na wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej w Małopolsce w 2017 r.

3) Program współpracy powiatu dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

 

 

Ogłoszenia o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej - PDF

Informacja o powołaniu Komisji konkursowej
Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 3 marca 2017 r. powołał Komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Komisja konkursowa sporządza wykaz ofert rekomendowanych do udzielenia dotacji. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Zarząd.
Powołanie Komisji konkursowej wynika z zapisów art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948), zgodnie z którym organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty biorące udział w konkursie.

Uchwała nr 547/2017 - PDF

 

FIO Małopolska Lokalnie – zapraszamy na spotkanie informacyjne 11.04.2017 r.

Już w kwietniu rusza kolejna edycja konkursu FIO Małopolska Lokalnie, w którym można starać się o 5 tys. zł na realizację społecznych planów i marzeń na terenie woj. małopolskiego.
FIO Małopolska Lokalnie jest programem wsparcia skierowanym do młodych organizacji pozarządowych (zarejestrowanych maksymalnie 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku), grup nieformalnych i grup samopomocowych działających na terenie województwa małopolskiego.
Program realizowany jest w formule rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa.
W roku 2017 w ramach FIO Małopolska Lokalnie Operatorzy przekażą mikrodotacje dla organizacji oraz dofinansują lokalne przedsięwzięcia grup nieformalnych oraz samopomocowych pulą środków 690 tys. zł., w podziale na dotacje w wysokości do 5 000 zł.
Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze - Operator Programu oraz Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2017 r. (wtorek) o godz. 15.00 w siedzibie urzędu, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska (parter - sala narad).
Uczestnicy spotkania dowiedzą się:
 kto może ubiegać się o mikrodotację?
 na jakie działania można przeznaczyć mikrodotację?
 jakiej wielkości mikrodotację można otrzymać?
 jakie koszty mogą być finansowane z mikrodotacji, a jakie nie?
 czy trzeba mieć wkład własny?
 jak ubiegać się o mikrodotację?
 na jakie wsparcie mogą liczyć młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne ubiegające się o mikrodotację?

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie chęci przybycia na adres e-mail: zdrowie@powiatdabrowski.pl lub nr tel. 14/642-24-31 wewn. 243.

 


Tryb z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Informacja Starosty Dąbrowskiego 13-07-2012 r. - PDF

Informacja Starosty Dąbrowskiego 06-05-2014 r. - PDF

Informacja Starosty Dąbrowskiego 29-05-2014 r. - PDF

Informacja Starosty Dąbrowskiego 02-03-2015 r. - PDF

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Małec na Sportowo organizacja amatorskich zawodów i imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych" - 21.04.2017 r.

Ogłoszenie 21-04-2017 r. wraz z skanem oferty - PDF

 

powiększ tekst A A A