Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Ćwiczenia obronne w powiecie dąbrowskim

Ćwiczenia obronne w powiecie dąbrowskim

Ćwiczenia obronne w powiecie dąbrowskim

  W dniu 6 czerwca 2014 roku zgodnie z planem szkolenia obronnego powiatu dąbrowskiego na 2014 rok, odbyły się wieloszczeblowe powiatowe ćwiczenie obronne nt. „Realizacja zadań wynikających z planów operacyjnych, zorganizowanie stanowisk kierowania i działania stałego dyżuru”. W ćwiczeniu oprócz Starostwa Powiatowego udział wzięły gminy: Szczucin, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno i Radgoszcz.

  Celem ćwiczeń było sprawdzenie gotowości obronnej powiatu i gmin w tym przygotowania kadry kierowniczej i pracowników wykonujących zadania obronne w jednostkach samorządu terytorialnego oraz sprawdzenie przyjętych rozwiązań wynikających z planów operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa powiatu i wojny. Ćwiczeniem kierował Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski.

  W ćwiczeniu jako obserwatorzy udział wzięli: Kierownik Oddziału Spraw Obronnych Wydziału  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW  w Krakowie Józef Mazurek, Kierownik Wydziału BiZK MUW w Oddziale Zamiejscowym w Tarnowie Józef Rajchel, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tarnowie ppłk Zbigniew Skurnowicz wraz ze swoim Zastępcą mjr Wiesławem Maciejowskim.

  Uczestnikami ćwiczeń byli Wicestarosta Robert Pantera, Sekretarz Powiatu – Szef Stanowiska Kierowania Kazimierz Tęczar, członkowie Powiatowego Stanowiska Kierowania oraz Stałego Dyżuru. W gminach, pod kierownictwem Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin oraz Wójtów Gmin ćwiczyły zespoły pracownicze pełniące funkcje w Gminnych Stanowiskach Kierowania oraz Stałych Dyżurach, a także osoby zaangażowane w praktyczną realizację wybranych zadań obronnych.

  W pierwszym etapie ćwiczenia uruchomiono i rozwinięto Stałe Dyżury oraz Stanowiska Kierowania w powiecie i gminach powiatu dąbrowskiego. Realizowano zadania w ramach przedsięwzięć i procedur systemu obronnego państwa oraz zestawów zadań z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Dąbrowskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

  W ramach drugiego etapu ćwiczenia, przedstawiciele gmin prezentowali zamiary decyzji burmistrza lub wójta wypracowane podczas trwania ćwiczeń gminnych. Następnie omówiono zamiar decyzji Starosty Dąbrowskiego opracowany przez Zespół Wypracowania Decyzji Stanowiska Kierowania Starosty Dąbrowskiego oraz przedstawiono sposób realizacji procedur wybranych zadań obronnych przez pracowników Starostwa Powiatowego i Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej Panią Bogusławę Molak. Ponadto Dyrektor Stanisław Krawiec przedstawił praktyczną realizację zadania dotyczącego ochrony zabytków na przykładzie Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu . Na zakończenie Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego  Zdzisław Kogut przedstawił prezentację multimedialną nt. prawnych i funkcjonalnych rozwiązań działania stanowiska kierowania i stałego dyżuru w administracji terytorialnej.

  Obserwujący ćwiczenia przedstawiciele Wojewody Małopolskiego oraz Komendant WKU, bardzo wysoko ocenili poziom przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń stwierdzając m.in., że tego typu ćwiczenia są niezwykle istotne dla prawidłowego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa. Pozwalają na zastosowanie w praktyce napisanych wcześniej procedur, sprawdzają stan przygotowania powiatu oraz poszczególnych gmin, obieg informacji pomiędzy nimi, poziom wyszkolenia pracowników oraz umiejętność podejmowania decyzji.

Opracowano: Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

  W dniu 6 czerwca 2014 roku zgodnie z planem szkolenia obronnego powiatu dąbrowskiego na 2014 rok, odbyły się wieloszczeblowe powiatowe ćwiczenie obronne nt. „Realizacja zadań wynikających z planów operacyjnych, zorganizowanie stanowisk kierowania i działania stałego dyżuru”. W ćwiczeniu oprócz Starostwa Powiatowego udział wzięły gminy: Szczucin, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno i Radgoszcz.   Celem ćwiczeń było sprawdzenie gotowości obronnej powiatu i gmin w tym przygotowania kadry kierowniczej i pracowników wykonujących zadania obronne w jednostkach samorządu terytorialnego oraz sprawdzenie przyjętych rozwiązań wynikających z planów operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa powiatu i wojny. Ćwiczeniem kierował Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski.   W ćwiczeniu jako obserwatorzy udział wzięli: Kierownik Oddziału Spraw Obronnych Wydziału  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW  w Krakowie Józef Mazurek, Kierownik Wydziału BiZK MUW w Oddziale Zamiejscowym w Tarnowie Józef Rajchel, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tarnowie ppłk Zbigniew Skurnowicz wraz ze swoim Zastępcą mjr Wiesławem Maciejowskim.   Uczestnikami ćwiczeń byli Wicestarosta Robert Pantera, Sekretarz Powiatu – Szef Stanowiska Kierowania Kazimierz Tęczar, członkowie Powiatowego Stanowiska Kierowania oraz Stałego Dyżuru. W gminach, pod kierownictwem Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin oraz Wójtów Gmin ćwiczyły zespoły pracownicze pełniące funkcje w Gminnych Stanowiskach Kierowania oraz Stałych Dyżurach, a także osoby zaangażowane w praktyczną realizację wybranych zadań obronnych.   W pierwszym etapie ćwiczenia uruchomiono i rozwinięto Stałe Dyżury oraz Stanowiska Kierowania w powiecie i gminach powiatu dąbrowskiego. Realizowano zadania w ramach przedsięwzięć i procedur systemu obronnego państwa oraz zestawów zadań z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Dąbrowskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.   W ramach drugiego etapu ćwiczenia, przedstawiciele gmin prezentowali zamiary decyzji burmistrza lub wójta wypracowane podczas trwania ćwiczeń gminnych. Następnie omówiono zamiar decyzji Starosty Dąbrowskiego opracowany przez Zespół Wypracowania Decyzji Stanowiska Kierowania Starosty Dąbrowskiego oraz przedstawiono sposób realizacji procedur wybranych zadań obronnych przez pracowników Starostwa Powiatowego i Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej Panią Bogusławę Molak. Ponadto Dyrektor Stanisław Krawiec przedstawił praktyczną realizację zadania dotyczącego ochrony zabytków na przykładzie Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu . Na zakończenie Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego  Zdzisław Kogut przedstawił prezentację multimedialną nt. prawnych i funkcjonalnych rozwiązań działania stanowiska kierowania i stałego dyżuru w administracji terytorialnej.   Obserwujący ćwiczenia przedstawiciele Wojewody Małopolskiego oraz Komendant WKU, bardzo wysoko ocenili poziom przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń stwierdzając m.in., że tego typu ćwiczenia są niezwykle istotne dla prawidłowego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa. Pozwalają na zastosowanie w praktyce napisanych wcześniej procedur, sprawdzają stan przygotowania powiatu oraz poszczególnych gmin, obieg informacji pomiędzy nimi, poziom wyszkolenia pracowników oraz umiejętność podejmowania decyzji. Opracowano: Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych