Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Ćwiczenia pod kryptonimem "Powódź 2008" Małopolskiej Brygady Obwodowej

Ćwiczenia pod kryptonimem "Powódź 2008" Małopolskiej Brygady Obwodowej

Ćwiczenia pod kryptonimem

W wyniku intensywnych opadów deszczu nastąpił gwałtowny wzrost poziomu wody w rzekach. Następuje ciągły wzrost poziomu wody w zbiorniku retencyjnym w Narożnikach i groźba przelania obwałowania. Dochodzi do zalania terenów w wyniku czego następuje konieczność ewakuacji ludności, zwierząt i mienia.
To tylko opis założonej sytuacji Ćwiczeń Małopolskiej Brygady Odwodowej pod kryptonimem „Powódź 2008" przeprowadzonych w dniu 09 kwietnia br. na zbiorniku retencyjnym w Narożnikach gm. Radgoszcz.

Przećwiczono następujące elementy:

  • ewakuacja ludzi w tym osób niepełnosprawnych, zwierząt i mienia oraz podejmowanie osób z wody przy pomocy sprzętu pływającego,
  • zabezpieczanie wałów i wycieków,
  • wypompowywanie wody z terenów zalanych.

 

Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu praktyczne sprawdzenie przygotowania podmiotów ratowniczych do prowadzenia działań przeciwpowodziowych, doskonalenie prowadzenia ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia, współdziałania i dowodzenia jednostkami ochrony przeciwpożarowej i innych podmiotów ratowniczych podczas likwidacji zagrożeń związanych ze skutkami gwałtownych opadów deszczu oraz sprawdzenie i doskonalenie systemów łączności wszystkich służb ratowniczych.

W ćwiczeniach brały udział następujące siły i środki:

  • Jednostki OSP z terenu powiatu,
  • Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego,
  • OC z gminy Radgoszcz,
  • Dąbrowska Grupa Ratownictwa Powodziowego z KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej,
  • Małopolska Brygada Odwodowa w skład której wchodziły zastępy ratowniczo-gaśnicze z powiatów: krakowskiego, myślenickiego, tarnowskiego, chrzanowskiego, brzeskiego, limanowskiego i bocheńskiego.

 

Łącznie w ćwiczeniach udział wzięło prawie 200 ratowników.

Organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej we współpracy z Urzędem Gminy Radgoszczy.

W wyniku intensywnych opadów deszczu nastąpił gwałtowny wzrost poziomu wody w rzekach. Następuje ciągły wzrost poziomu wody w zbiorniku retencyjnym w Narożnikach i groźba przelania obwałowania. Dochodzi do zalania terenów w wyniku czego następuje konieczność ewakuacji ludności, zwierząt i mienia.To tylko opis założonej sytuacji Ćwiczeń Małopolskiej Brygady Odwodowej pod kryptonimem „Powódź 2008" przeprowadzonych w dniu 09 kwietnia br. na zbiorniku retencyjnym w Narożnikach gm. Radgoszcz. Przećwiczono następujące elementy: ewakuacja ludzi w tym osób niepełnosprawnych, zwierząt i mienia oraz podejmowanie osób z wody przy pomocy sprzętu pływającego, zabezpieczanie wałów i wycieków, wypompowywanie wody z terenów zalanych.   Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu praktyczne sprawdzenie przygotowania podmiotów ratowniczych do prowadzenia działań przeciwpowodziowych, doskonalenie prowadzenia ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia, współdziałania i dowodzenia jednostkami ochrony przeciwpożarowej i innych podmiotów ratowniczych podczas likwidacji zagrożeń związanych ze skutkami gwałtownych opadów deszczu oraz sprawdzenie i doskonalenie systemów łączności wszystkich służb ratowniczych. W ćwiczeniach brały udział następujące siły i środki: Jednostki OSP z terenu powiatu, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, OC z gminy Radgoszcz, Dąbrowska Grupa Ratownictwa Powodziowego z KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, Małopolska Brygada Odwodowa w skład której wchodziły zastępy ratowniczo-gaśnicze z powiatów: krakowskiego, myślenickiego, tarnowskiego, chrzanowskiego, brzeskiego, limanowskiego i bocheńskiego.   Łącznie w ćwiczeniach udział wzięło prawie 200 ratowników. Organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej we współpracy z Urzędem Gminy Radgoszczy.