Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Ćwiczenia sztabowe "POWÓDŹ 2015"

Ćwiczenia sztabowe "POWÓDŹ 2015"

Ćwiczenia sztabowe

W dniu 25 marca w Komendzie Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się ćwiczenia sztabowe p. k. „POWÓDŹ 2015". Założeniem ćwiczeń były działania ratownicze związane z usuwaniem skutków powodzi w następstwie przerwanie wału na rzece Breń oraz przelewaniem wody przez koronę wału rzeki Wisły w miejscowości Słupiec.

Na potrzeby ćwiczeń został powołany sztab, w skład którego weszli funkcjonariusze KP PSP Dąbrowa Tarnowska oraz: Zdzisław Kogut Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Michał Kiełbasa z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Marian Wadas z Urzędu Gminy w Szczucinie oraz podkom. Witold Łopata Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.

Do prac sztabu Małopolski Komendant Wojewódzki wyznaczył rozjemców z KW PSP w Krakowie w osobach mł. bryg. Radosława Rzońca oraz mł. kpt. Mariusza Wierzbickiego.

Na potrzeby sztabu z KW PSP w Krakowie został zadysponowany samochód SDł - samochód dowodzenia i łączności, który w przypadku zaistnienia zagrożeń o większych rozmiarach służy Kierującemu Działaniem Ratowniczym jako mobilne stanowisko kierowania.

źródło: KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu 25 marca w Komendzie Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się ćwiczenia sztabowe p. k. „POWÓDŹ 2015". Założeniem ćwiczeń były działania ratownicze związane z usuwaniem skutków powodzi w następstwie przerwanie wału na rzece Breń oraz przelewaniem wody przez koronę wału rzeki Wisły w miejscowości Słupiec. Na potrzeby ćwiczeń został powołany sztab, w skład którego weszli funkcjonariusze KP PSP Dąbrowa Tarnowska oraz: Zdzisław Kogut Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Michał Kiełbasa z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Marian Wadas z Urzędu Gminy w Szczucinie oraz podkom. Witold Łopata Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Do prac sztabu Małopolski Komendant Wojewódzki wyznaczył rozjemców z KW PSP w Krakowie w osobach mł. bryg. Radosława Rzońca oraz mł. kpt. Mariusza Wierzbickiego. Na potrzeby sztabu z KW PSP w Krakowie został zadysponowany samochód SDł - samochód dowodzenia i łączności, który w przypadku zaistnienia zagrożeń o większych rozmiarach służy Kierującemu Działaniem Ratowniczym jako mobilne stanowisko kierowania. źródło: KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej