Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. ŚDS w Dąbrowicy zaprasza na Dzień Otwarty!

ŚDS w Dąbrowicy zaprasza na Dzień Otwarty!

ŚDS w Dąbrowicy zaprasza na Dzień Otwarty!

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowicy jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzonym przez Stowarzyszenie „Otwarte Serce" Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Szczucinie, z możliwością świadczenia usług dla 38 uczestników.

Jest placówka typu A, dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz typu B, dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym oraz lekkim, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne.

Celem Domu jest stworzenie społecznego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, poprzez postępowanie wspierająco – aktywizujące zmierzające do zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej uczestników, ich integracji społecznej oraz poprawy stanu psychicznego i fizycznego.

Do osiągnięć wyznaczonych celów stosuje się indywidualne, grupowe lub zespołowe formy pracy, nad którymi czuwa wykwalifikowana kadra.

Każdy z uczestników traktowany jest indywidualnie, uczestniczy w zajęciach zgodnie z możliwościami psychofizycznymi oraz indywidualnym planem postępowania wspierająco – aktywizującego.

Uczestnicy uczą się samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym, zdobywają umiejętności społeczne i interpersonalne, usprawniają swoje ciało i umysł oraz mile spędzają czas.

Wszystko to odbywa się w pracowniach:

  • kulinarnej i gospodarstwa domowego,
  • artystyczno – plastycznej,
  • komputerowo – edukacyjnej,
  • muzyczno – teatralnej i integracji społecznej,
  • usprawniania fizycznego.

Dom zapewnia gorący posiłek przygotowany w ramach treningu kulinarnego oraz usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania uczestników i odwożeniu ich po zajęciach do domu, wraz z opieką opiekuna lub terapeuty.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowicy to miejsce gdzie każdy znajdzie przyjaciół i pomocną dłoń w różnych życiowych sytuacjach, ponieważ jest pełen życzliwych osób o „otwartym sercu". Tutaj podopieczni odnajdują swój drugi, bezpieczny dom.

files/aktualnosci/2016/05_maj/16_SDS_w_Dabrowicy_zaprasza_na_Dzien_Otwarty/LOGO sdd.jpg


ŚDS Dąbrowica

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowicy jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzonym przez Stowarzyszenie „Otwarte Serce" Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Szczucinie, z możliwością świadczenia usług dla 38 uczestników. Jest placówka typu A, dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz typu B, dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym oraz lekkim, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne. Celem Domu jest stworzenie społecznego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, poprzez postępowanie wspierająco – aktywizujące zmierzające do zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej uczestników, ich integracji społecznej oraz poprawy stanu psychicznego i fizycznego. Do osiągnięć wyznaczonych celów stosuje się indywidualne, grupowe lub zespołowe formy pracy, nad którymi czuwa wykwalifikowana kadra. Każdy z uczestników traktowany jest indywidualnie, uczestniczy w zajęciach zgodnie z możliwościami psychofizycznymi oraz indywidualnym planem postępowania wspierająco – aktywizującego. Uczestnicy uczą się samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym, zdobywają umiejętności społeczne i interpersonalne, usprawniają swoje ciało i umysł oraz mile spędzają czas. Wszystko to odbywa się w pracowniach: kulinarnej i gospodarstwa domowego, artystyczno – plastycznej, komputerowo – edukacyjnej, muzyczno – teatralnej i integracji społecznej, usprawniania fizycznego. Dom zapewnia gorący posiłek przygotowany w ramach treningu kulinarnego oraz usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania uczestników i odwożeniu ich po zajęciach do domu, wraz z opieką opiekuna lub terapeuty. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowicy to miejsce gdzie każdy znajdzie przyjaciół i pomocną dłoń w różnych życiowych sytuacjach, ponieważ jest pełen życzliwych osób o „otwartym sercu". Tutaj podopieczni odnajdują swój drugi, bezpieczny dom. ŚDS Dąbrowica